Anasayfa Kitap Cevapları
19 Kasım 2023, 17:22 - Sena Yazdı

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 18-19-20-21. Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

Apperance and Personality Ünitesi Cevapları 3. Bölüm

1. Ünite Apperance and Personality 7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 18-19-20-21. Cevapları Bilim ve Kültür Yayıncılık

Sonraki Ödev:  7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 22-23-24. Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 18 Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

Look at the pictures and write short paragraphs to compare these people.
Çeviri: Bu insanları karşılaştırmak için resimlere bakın ve kısa paragraflar yazın.
Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 18 Cevapları Bilim Ve Kültür Yayınları


1. Prepare a poster of a famous person you like and describe his / her appearance and personality.
Çeviri: Beğendiğiniz ünlü bir kişinin posterini hazırlayın ve onun görünüşünü ve kişiliğini tanımlayın.


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 19 Cevapları Bilim Ve Kültür Yayınları

1. Find five words that describe personality and five for appearance in the word search, circle and write.
Çeviri: Kelime arama, daire içine alma ve yazmada kişiliği tanımlayan beş kelime ve görünüş için beş kelime bulun.
Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 19 Cevapları Bilim Ve Kültür Yayınları


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 20 Cevapları Bilim Ve Kültür Yayınları

2. Write the opposites of the given adjectives.
Çeviri: Verilen sıfatların zıt anlamlılarını yazınız.
Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 20 Cevapları Bilim Ve Kültür Yayınları


3. Read the speech bubbles and match with the pictures.
Çeviri:  Konuşma balonlarını okuyun ve resimlerle eşleştirin.
Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 20 Cevapları Bilim Ve Kültür Yayınları1


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 21 Cevapları Bilim Ve Kültür Yayınları

4. Write the comparative forms of the following adjectives.
Çeviri: Aşağıdaki sıfatların karşılaştırmalı biçimlerini yazınız.
Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 21 Cevapları Bilim Ve Kültür Yayınları


5.  Look at the pictures and compare these two girls. Use the given adjectives.
Çeviri: Resimlere bakın ve bu iki kızı karşılaştırın. Verilen sıfatları kullanın.
Cevap:

Anne is more punctual than jane.Anne is more easy-going than Jane. Anne is more selfish than jane. Anne is slimmer than jane. (Anne, Jane’den daha dakiktir. Anne, Jane’den daha uysaldır. Anne, Jane’den daha bencildir. Anne, Jane’den daha zayıftır.)

Jane is taller than Anne. Jane is more honest than Anne .Jane is more outgoing than Anne .Jane is smarter than Anne. (Jane, Anne’den daha uzundur. Jane, Anne’den daha dürüsttür. Jane, Anne’den daha dışa dönüktür. Jane, Anne’den daha akıllıdır.)

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap