Anasayfa Kitap Cevapları
16 Ekim 2023, 23:09 - Mehmet Yazdı

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 22-23-24. Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

Apperance and Personality Ünitesi Cevapları 4. Bölüm

1. Ünite Apperance and Personality 7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 22-23-24. Cevapları Bilim ve Kültür Yayıncılık

Sonraki Ödev:  7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 18-19-20-21. Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 22 Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

6. Write a short paragraph and describe Helen by using the given words.
Çeviri: Kısa bir paragraf yazın ve Helen’i verilen kelimeleri kullanarak tanımlayın.
Cevap: Helen is a cute with blue eyes and long wavy hair.She is thin and tall. She is 1.72m. (Helen mavi gözlü, uzun dalgalı saçlı tatlı bir kızdır. İnce ve uzun boyludur. 1.72 boyundadır.)


7. Listen and fill in the blanks.
Çeviri: Dinleyin ve boşlukları doldurun.

Hello. My name’s Frank. I’m a football player. I’m __medium__ (1) and __slim__ (2). My younger brother, Alex, is __tall__ (3) than me. He can play basketball very well. I usually spend my time in my room. Alex is more __outgoing__ (4) than me. He has a lot of friends. I’m more __punctual__ (5) than him. I don’t like being late, but Alex is __more relaxed__ (6). He doesn’t care such things. I hope he’ll be more __carefull__ (7) in the future.


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 23 Cevapları Bilim Ve Kültür Yayınları

8. Read the dialogue.
Çeviri: Diyaloğu okuyun.


a. Write True (T) or False (F).
Çeviri: Doğru (T) veya Yanlış (F) Yaz.
Cevap:

1. Henry is Jack’s best friend. (T)

2. Henry is never stubborn. (F)

3. Jack is shorter than Henry. (T)

5. Sophie is selfish and stubborn. (F)

4. Sophie is Jack’s sister. (F)

6. Sophie’s hair isn’t curly. (T)


b. Write a short paragraph and describe your best friend’s personality and appearance.
Çeviri: Kısa bir paragraf yazın ve en iyi arkadaşınızın kişiliğini ve görünüşünü tanımlayın.
Cevap:
My best friend is Ahmet.Ahmet is very handsome. He is always honest and generous. (En yakın arkadaşım Ahmet’tir. Ahmet çok yakışıklıdır. Her zaman dürüst ve cömerttir.)


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 24 Cevapları Bilim Ve Kültür Yayınları

9. Do the quiz!
Çeviri: Testi yapın!
Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 24 Cevapları Bilim Ve Kültür Yayınları


10. Answer the following questions.
Çeviri: Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Are you easy-going or not? (1. Uysal mısınız, değil misiniz?)
Cevap: No, I am easy -going. (Hayır, ben rahatım.)

2. What do you look like? (2. Neye benziyorsun?)
Cevap: I’m tall. I have  got short blonde hair. I have got green eyes. (Ben uzunum. Kısa sarı saçlarım var. Yeşil gözlerim var.)

3. What are you like? (3. Nasılsın?)
Cevap: I’m honest and generous. (Dürüst ve cömertim.)

4. Do you look like your mum or dad?   (4. Annene mi babana mı benziyorsun?)
Cevap: I like both of them. (İkisinede benziyorum.)

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap