Anasayfa Kitap Cevapları
18 Mart 2024, 21:41 - Sena Yazdı

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 156-163-164. Cevapları MEB Yayınları

Üç Doğrunun Düzlemde Birbirlerine Göre Durumları Cevapları

5. ÜNİTE Geometri ve Ölçme: 7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 156-157-158-159-160-161-162-163-164. Cevapları MEB Yayınları


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 156 Cevapları MEB Yayınları

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 156 Cevapları MEB Yayınları

➢ a açısının ölçüsü ile hangi açıların ölçüleri birbirine eşittir?
Cevap: d ve b açılarının ölçüleri birbirine eşittir.


➢ b açısı ile c açısının ölçüleri toplamı kaç derecedir?
Cevap: 180° olabilir.


➢ a açısının ölçüsü ile d açısının ölçüsü eşit olabilir mi?
Cevap: Aynı yönde olduğu için eşit olabilir.


➢ e açısı ile d açısı bütünler açılar mıdır?
Cevap: Toplamları 180° olabileceği için bütünler açı olabilirler.

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 164-169-170. Cevapları Berkay Yayıncılık

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 163 Cevapları MEB Yayınları

SIRA SİZDE

1. Aşağıda verilen doğruların birbirine göre durumlarını altlarında verilen boşluklara yazınız.
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 163 Cevapları MEB Yayınları


2. Aşağıdaki şekilde AB ∕∕ CD ve EF bu doğruların kesenidir. 1 nolu ve 5 nolu açılar şekilde gösterildiği gibidir. Buna göre verilen bilgilerden yararlanarak diğer açıları şekil üzerinde gösteriniz.
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 163 Cevapları MEB Yayınları1


3. Aşağıdaki örneklerde [AB ∕∕ [CD ise a değerlerinin kaç derece olduğunu bulunuz.
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 163 Cevapları MEB Yayınları3


Kazanım Kavrama Testi – 15 Cevapları

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 164 Cevapları MEB Yayınları

1. Yukarıdaki şekilde [AB ∕∕ [CD’dir. Verilenlere göre x değeri kaçtır?
Cevap: C) 30°

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 164 Cevapları MEB Yayınları1


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 164 Cevapları MEB Yayınları2

2. Şekilde AB ∕∕ CD ve EF doğrusu kesendir. Buna göre oluşan açılarla ilgili hangisi yanlıştır?
Cevap: B) 4 ile 6 iç ters açılardır.


3. Yukarıdaki şekilde AB ∕∕ CD ise a değeri kaçtır?
Cevap: A) 80°

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 137-140. Cevapları Berkay Yayıncılık

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 164 Cevapları MEB Yayınları3


4. Yukarıdaki şekilde AB ∕∕ CD ise x değeri kaçtır?
Cevap: D) 16°

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 164 Cevapları MEB Yayınları4


5. Yukarıdaki şekilde CD ∕∕ EF ∕∕ [AB ve [GA açıortay olduğuna göre x değeri kaçtır?
Cevap: D) 145°

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 164 Cevapları MEB Yayınları5


6. [BA ∕∕ [EF ve m(BCE) = 40°dir. [BC] ve [EC] açı ortay olduğuna göre x değeri kaçtır?
Cevap: C) 80°

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 164 Cevapları MEB Yayınları6


7. Yukarıdaki şekilde AD ∕∕ EK ve [GH] ∕∕ [BF] ve m(CBF) = 50° olduğuna göre x değerinin ölçüsü kaç derecedir?
Cevap: B) 130

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 164 Cevapları MEB Yayınları7

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap