Anasayfa Kitap Cevapları
6 Mayıs 2024, 9:23 - Zülal Güneş Yazdı

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 154-158-162-163. Cevapları Berkay Yayıncılık

Düzgün Çokgenler ve Çokgenlerin Özellikleri Cevapları

5. Ünite: 7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 154-155-156-157-158-159-160-161-162-163. Cevapları Berkay Yayınları


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 154 Cevapları Berkay Yayıncılık

Nevin, üçgenleri bir araya getirerek hangi çokgenleri oluşturabilir? Açıklayınız.
Cevap: İçinde eşkenar üçgenler kullanıldığı için  Üçgen, eşkenar dörtgen, beşgen, altıgen çokgenlerini oluştururlar.


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 158 Cevapları Berkay Yayıncılık

ETKİNLİK

Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 158 Cevapları Berkay Yayıncılık


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 162 Cevapları Berkay Yayıncılık

Alıştırmalar

1. Noktalı kâğıda bir dikdörtgen çiziniz. Dikdörtgenin düzgün çokgen olup olmadığını belirleyiniz.
Cevap:  Dikdörtgenin tüm kenarları birbirine eşit değildir. Bundan dolayı düzgün bir çokgen değildir.

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 144-146. Cevapları Berkay Yayıncılık

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 162 Cevapları Berkay Yayıncılık

2. İzometrik kağıda çizilen şekillerin düzgün çokgen olup olmadığını belirleyiniz.
Cevap:  b ve c şıkkındaki çokgenlerin kenarları birbirine eşit olmadığı için düzgün bir çokgen değildir.

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 162 Cevapları Berkay Yayıncılık


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 163 Cevapları Berkay Yayıncılık

3. Yandaki düzgün sekizgende |EF|= 5 cm ve m(B) = 135°dir. Buna göre düzgün sekizgenin çevre uzunluğunu ve verilmeyen açı ölçülerini bulunuz.
Cevap:

5 x 8 = 40 çevre uzunluğu
Bütün açıları eşit olduğu için 135°dir.

4. Bir dokuzgenin iç açılarının ölçüleri toplamı kaç derecedir?
Cevap:

9 – 2 = 7
7 . 180 = 1260°dir.

5. Yandaki PRMU dörtgeninde m(MUP)=83°, m(RMU)=118°, m(prm)=111° ve m(UPR) =2x ise x kaç derecedir?
Cevap:

2x + 83 + 118 + 111 = 360
2x +312 =360
2x = 360 – 312
2x = 48
x = 24°

6. Bir düzgün ongenin bir iç açısının ölçüsü kaç derecedir?
Cevap:  ((n-2).180)/n = (8.180)/10 = 144°

7. Bir yirmigenin dış açılarının ölçüleri toplamı kaç derecedir?
Cevap: Düzgün çokgenlerin dış açılarının toplamı 360°dir

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 230-231. Cevapları MEB Yayınları

8. Yandaki KLM üçgeninde m(AKL) =x + 20°, m(BLM)= x + 40° ve m(KMC) = x + 30°dir. Buna göre x kaç derecedir?
Cevap:

3x + 90 = 360
3x = 360 – 90
3x = 270
x = 90°

9. Yandaki HACEM beşgeninde, m(MHA) = M(HAC)=90°, m(MEC)=125° ve m(HME)=130° ise m(ACB)=x kaç derecedir?
Cevap:

125 + 130 + 90 + 90 + y = 540
y + 435 = 540
y = 540 – 435
y =105°

x = 180 – 105 = 75°

10. İç açılarının ölçüleri toplamı 900° olan çokgenin kaç kenarı vardır?
Cevap:

(n-2) . 180 = 900
n – 2 = 5
n = 5 + 2
n = 7 kenarı vardır.

11. Bir dış açısının ölçüsü 20° olan düzgün çokgenin kaç kenarı vardır?
Cevap:

360/n = 20
20n = 360
n = 18 kenarlıdır.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap