Anasayfa Kitap Cevapları
14 Mayıs 2023, 21:27 - Zülal Güneş Yazdı

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 199-200-201-202. Cevapları Berkay Yayıncılık

7. Sınıf Matematik 5. Ünite Değerlendirmesi Cevapları

5. ÜNİTE: 7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 199-200-201-202. Cevapları Berkay Yayıncılık


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 199 Cevapları Berkay Yayınları

1. [LN, yandaki KLM’nın açıortayıdır. m(MLN) = 2x – 25° ve m(KLN) = x + 35° olduğuna göre x kaç derecedir?
Cevap: D) 60°

x + 35 = 2x – 25
x = 35 + 25
x = 60°


2. Yandaki şekilde a // b ve c, a ile b’yi kesen bir doğrudur. m (ABC) = 2y-40°, m(DBE) = x + 15°, m(BEH) = y + 10° ve m(KEH) = 3z’dir.
Buna göre x, y ve z açı ölçüleri kaç derecedir?

Cevap:

2y – 40 = y + 10
y = 50°

x + 15 = y + 10
x + 15 = 50 + 10
x+ 15 = 60
x = 45°

3z = 180 – (y + 10=
3z = 180 – 60
3z = 120
z = 40°


3. Yandaki şekilde m, n ve z doğruları verilmiştir. m(KLN)=78° m(TMU)= 93° Olduğuna göre m ile n doğrularının birbirine paralel olup olmadığını belirleyiniz.
Cevap: m ile n doğruları birbirine paralel değildir.


4. Bir açının ölçüsü ile ters açısının ölçüsü toplamı 130°dir. Buna göre açının bütünlerinin ölçüsü, açının ölçüsünden kaç derece fazladır?
Cevap: C) 50°

180 – 130 = 50 °


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 200 Cevapları Berkay Yayıncılık

5. Yandaki çokgen, bir düzgün sekizgendir. Şekilde verilenlere göre x açı ölçüsü kaç derecedir?
Cevap:

x – 40 = 135
x = 135 + 40
x = 175°


6. Bir düzgün yedigenin iç açılarının ölçüleri toplamı kaç derecedir?
Cevap: (7 – 2) x 180 = 900°

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 230-231. Cevapları MEB Yayınları

7. Bir düzgün otuzgenin dış açılarının ölçüleri toplamı kaç derecedir?
Cevap: 360°


8. Yandaki ABCDE beşgeninde m(BAE) = 109°, m(AED)  = 125° , m(EDF) = 90°, m(BCD) = 108° ise m(ABC) = x kaç derecedir?
Cevap: C) 108°

109 + 125 + 108 + 90 = 432°
540 – 432 = 108°


9. Bir dörtgen ve yedigen çiziniz. Çizdiğiniz çokgenlerin köşegenlerini belirtiniz
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 200 Cevapları Berkay Yayıncılık


10. Yandaki ABCD dikdörtgeninde |AC| köşegen, m(DAC) = X + 10° ve m(BCA) = 2x – 40° ise x kaç derecedir?
Cevap:

x + 10 = 2x – 40
x = 40 + 10
x = 50°


11. Yandaki ABCK yamuğunda m(KA B) = y – 10°, m(ABC) = 61°, m(BCK) = x + 10° ve m(AKC) = 123°’dir. Buna göre x + y toplamı kaç derecedir?
Cevap: D) 176

123 + 61 = 184°
360 – 184 = 176°
x + 10 + y – 10 = 176
x + y = 176°


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 201 Cevapları Berkay Yayıncılık

12. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başındaki kutucuğa “D”, yanlış olanların başındaki kutucuğa “Y” yazınız.
Cevap:

(Y) a. Yamuğun paralel kenarları yoktur.
(D) b. Eşkenar dörtgenin köşegenleri birbirine diktir.
(Y) c. Paralelkenarın iç açılarının ölçüleri her zaman 90°dir.
(Y) ç. Dikdörtgenin köşegenleri her zaman birbirine diktir.
(D) d. Karenin tüm kenar uzunlukları eşittir.
(D) e. Karenin bir köşegeni, kareyi iki eş parçaya ayırır.


13. Yandaki ABCD eşkenar dörtgeninde |AB| = 25 cm, |AK| = 20 cm, |BK| = 15 cm ise |BH| kaç cm’dir?
Cevap: 24


14. Yandaki PRST dik yamuğunda |TS|= 6 cm ve |PR| = 18 cm’dir. Yamuğun alanı 60 cm2 ise çevre uzunluğu kaç cm’dir?
Cevap:

((18 + 6) x |TP|) ÷ 2 = 60 cm²
24 TP = 60 x 2 = 120
|TP| = 5 C-cm
18 + 6 + 5 + 13 = 42 cm

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 121-126. Cevapları Berkay Yayıncılık

15. Yanda, Esra Hanım’ın bahçesinin planı kareli kâğıt üzerine çizilmiştir. Verilenlere göre bahçede çim ekili alan kaç m² dir?
Cevap: 64


16. Yandaki O merkezli çemberde m(AOB) = 60°, |ACB| =88 cm ise çemberin yarıçap uzunluğu kaç cm’dir (p’yi 3 alınız.)?
Cevap:

|ABC|/ 2pr = (AOC)/360
88 = (2 x 3 x r)/ 60/360
88 = 6r . 1/6
88 = r


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 202 Cevapları Berkay Yayıncılık

17. Aşağıdaki çemberlerde verilenlere göre x açı ölçülerini bulunuz
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 202 Cevapları Berkay Yayıncılık


18. Bir dairenin alanı 75 cm²dir. Dairenin yarıçap uzunluğu 2 katına çıkarılırsa alanı kaç cm2²olur?
Cevap:

Dairenin alanı = π x r²
75 = π x r²
75 = π x 2r²
75 x 4 = 300


19. Yandaki O merkezli dairede, m(AOB) =120° ve mavi daire diliminin alanı 15 cm² ise dairenin alanı kaç cm² dir (p’yi 3 alınız.)?
Cevap:

120°    15 cm²
360°   x cm° 
120x = 360 x 15
x = 45


20. Yandaki tabloda, bazı dairelerin yarıçap uzunlukları (cm) veya alanı (cm²) verilmiştir. Buna göre tablodaki renkli bölgelere uygun sayıları yazınız (p’yi 3 alınız.).
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 202 Cevapları Berkay Yayıncılık (1)


21. Yandaki M merkezli dairede, MK =8 cm ve mor daire diliminin alanı 80 cm² ise m(TMK) kaç derecedir (p’yi 3 alınız.)?
Cevap:

Alan = πr² = 3 x 8² = 192 cm²
192 cm²     360°
80  cm ²    x°
192x = 360 x 80
192x = 28 800
x = 150°

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap