Anasayfa Kitap Cevapları
14 Mayıs 2023, 21:27 - Zülal Güneş Yazdı

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 199-200-201-202. Cevapları Berkay Yayıncılık

7. Sınıf Matematik 5. Ünite Değerlendirmesi Cevapları

5. ÜNİTE: 7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 199-200-201-202. Cevapları Berkay Yayıncılık


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 199 Cevapları Berkay Yayınları

1. [LN, yandaki KLM’nın açıortayıdır. m(MLN) = 2x – 25° ve m(KLN) = x + 35° olduğuna göre x kaç derecedir?
Cevap: D) 60°

x + 35 = 2x – 25
x = 35 + 25
x = 60°


2. Yandaki şekilde a // b ve c, a ile b’yi kesen bir doğrudur. m (ABC) = 2y-40°, m(DBE) = x + 15°, m(BEH) = y + 10° ve m(KEH) = 3z’dir.
Buna göre x, y ve z açı ölçüleri kaç derecedir?

Cevap:

2y – 40 = y + 10
y = 50°

x + 15 = y + 10
x + 15 = 50 + 10
x+ 15 = 60
x = 45°

3z = 180 – (y + 10=
3z = 180 – 60
3z = 120
z = 40°


3. Yandaki şekilde m, n ve z doğruları verilmiştir. m(KLN)=78° m(TMU)= 93° Olduğuna göre m ile n doğrularının birbirine paralel olup olmadığını belirleyiniz.
Cevap: m ile n doğruları birbirine paralel değildir.


4. Bir açının ölçüsü ile ters açısının ölçüsü toplamı 130°dir. Buna göre açının bütünlerinin ölçüsü, açının ölçüsünden kaç derece fazladır?
Cevap: C) 50°

180 – 130 = 50 °


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 200 Cevapları Berkay Yayıncılık

5. Yandaki çokgen, bir düzgün sekizgendir. Şekilde verilenlere göre x açı ölçüsü kaç derecedir?
Cevap:

x – 40 = 135
x = 135 + 40
x = 175°


6. Bir düzgün yedigenin iç açılarının ölçüleri toplamı kaç derecedir?
Cevap: (7 – 2) x 180 = 900°

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 275. Cevapları MEB Yayınları

7. Bir düzgün otuzgenin dış açılarının ölçüleri toplamı kaç derecedir?
Cevap: 360°


8. Yandaki ABCDE beşgeninde m(BAE) = 109°, m(AED)  = 125° , m(EDF) = 90°, m(BCD) = 108° ise m(ABC) = x kaç derecedir?
Cevap: C) 108°

109 + 125 + 108 + 90 = 432°
540 – 432 = 108°


9. Bir dörtgen ve yedigen çiziniz. Çizdiğiniz çokgenlerin köşegenlerini belirtiniz
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 200 Cevapları Berkay Yayıncılık


10. Yandaki ABCD dikdörtgeninde |AC| köşegen, m(DAC) = X + 10° ve m(BCA) = 2x – 40° ise x kaç derecedir?
Cevap:

x + 10 = 2x – 40
x = 40 + 10
x = 50°


11. Yandaki ABCK yamuğunda m(KA B) = y – 10°, m(ABC) = 61°, m(BCK) = x + 10° ve m(AKC) = 123°’dir. Buna göre x + y toplamı kaç derecedir?
Cevap: D) 176

123 + 61 = 184°
360 – 184 = 176°
x + 10 + y – 10 = 176
x + y = 176°


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 201 Cevapları Berkay Yayıncılık

12. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başındaki kutucuğa “D”, yanlış olanların başındaki kutucuğa “Y” yazınız.
Cevap:

(Y) a. Yamuğun paralel kenarları yoktur.
(D) b. Eşkenar dörtgenin köşegenleri birbirine diktir.
(Y) c. Paralelkenarın iç açılarının ölçüleri her zaman 90°dir.
(Y) ç. Dikdörtgenin köşegenleri her zaman birbirine diktir.
(D) d. Karenin tüm kenar uzunlukları eşittir.
(D) e. Karenin bir köşegeni, kareyi iki eş parçaya ayırır.


13. Yandaki ABCD eşkenar dörtgeninde |AB| = 25 cm, |AK| = 20 cm, |BK| = 15 cm ise |BH| kaç cm’dir?
Cevap: 24


14. Yandaki PRST dik yamuğunda |TS|= 6 cm ve |PR| = 18 cm’dir. Yamuğun alanı 60 cm2 ise çevre uzunluğu kaç cm’dir?
Cevap:

((18 + 6) x |TP|) ÷ 2 = 60 cm²
24 TP = 60 x 2 = 120
|TP| = 5 C-cm
18 + 6 + 5 + 13 = 42 cm

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 31-32-33. Cevapları MEB Yayınları

15. Yanda, Esra Hanım’ın bahçesinin planı kareli kâğıt üzerine çizilmiştir. Verilenlere göre bahçede çim ekili alan kaç m² dir?
Cevap: 64


16. Yandaki O merkezli çemberde m(AOB) = 60°, |ACB| =88 cm ise çemberin yarıçap uzunluğu kaç cm’dir (p’yi 3 alınız.)?
Cevap:

|ABC|/ 2pr = (AOC)/360
88 = (2 x 3 x r)/ 60/360
88 = 6r . 1/6
88 = r


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 202 Cevapları Berkay Yayıncılık

17. Aşağıdaki çemberlerde verilenlere göre x açı ölçülerini bulunuz
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 202 Cevapları Berkay Yayıncılık


18. Bir dairenin alanı 75 cm²dir. Dairenin yarıçap uzunluğu 2 katına çıkarılırsa alanı kaç cm2²olur?
Cevap:

Dairenin alanı = π x r²
75 = π x r²
75 = π x 2r²
75 x 4 = 300


19. Yandaki O merkezli dairede, m(AOB) =120° ve mavi daire diliminin alanı 15 cm² ise dairenin alanı kaç cm² dir (p’yi 3 alınız.)?
Cevap:

120°    15 cm²
360°   x cm° 
120x = 360 x 15
x = 45


20. Yandaki tabloda, bazı dairelerin yarıçap uzunlukları (cm) veya alanı (cm²) verilmiştir. Buna göre tablodaki renkli bölgelere uygun sayıları yazınız (p’yi 3 alınız.).
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 202 Cevapları Berkay Yayıncılık (1)


21. Yandaki M merkezli dairede, MK =8 cm ve mor daire diliminin alanı 80 cm² ise m(TMK) kaç derecedir (p’yi 3 alınız.)?
Cevap:

Alan = πr² = 3 x 8² = 192 cm²
192 cm²     360°
80  cm ²    x°
192x = 360 x 80
192x = 28 800
x = 150°

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Aydın, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Adım Adım, E-Kare, Dizin, Anıttepe, Lisans, Yargı, Berkay, Dersdestek, Bir-Yay, Sonuç, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.