Anasayfa Kitap Cevapları
6 Mayıs 2024, 22:38 - Zülal Güneş Yazdı

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 198-199-200-201-202-203-204-205. Cevapları Anadol Yayıncılık

6. Sınıf Sosyal Bilgiler 5.Ünite Değerlendirme Çalışmaları Cevapları

5. Ünite Üretiyorum, Tüketiyorum, Bilinçliyim: 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları 198-199-200-201-202-203-204-205. Sayfa Anadol Yayıncılık


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 198 Sayfa Cevapları Anadol Yayınları

A. Aşağıdaki soruları, karışık şekilde verilen harfleri bir araya getirerek cevaplayınız.

1. Yer kabuğunun bazı bölgelerinde doğal etkenlerle oluşan, ekonomik yönden değer taşıyan minerallere ne denir?
Cevap: MADEN

2. Yeni iş kurarak ya da mevcut işleri geliştirerek mal veya hizmet üreten kişiye ne denir?
Cevap: GİRİŞİMCİ

3. Ağaçların sık veya seyrek ancak kesintisiz bir örtü oluşturduğu alana ne denir?
Cevap: ORMAN

4. Tarım ürünlerini, uygun koşulları oluşturarak mevsimi dışında üretmeye ne denir?
Cevap: SERACILIK

5. Canlılara yaşama ortamı sağlayan yer kabuğunun yüzey bölümüne ne denir?
Cevap: TOPRAK

6. Yatırımın kurulması ve yürütülmesi için gerekli olan paraya ne denir?
Cevap: SERMAYE

7. Devletin hizmet sunmak amacıyla doğrudan veya satılan ürünlerin, sağlanan hizmetlerin fiyatlarının üstüne ekleyerek dolaylı olarak vatandaşlardan topladığı paraya ne denir?
Cevap: VERGİ


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 199 Sayfa Cevapları Anadol Yayınları

B. Aşağıdaki dallanmış ağaç etkinliğinde okuduğunuz ifade doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yönünde ilerleyiniz. Buna göre aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız

1. Etkinliği hatasız tamamlayan öğrenci kaçıncı çıkışa ulaşır?
Cevap: 4. çıkışa ulaşır.

2. Hangi kutucuklardaki ifadeler doğrudur?
Cevap:  1,3,6 ve 7. kutucuklardaki ifadeler doğrudur.

3. Hangi kutucuklardaki ifadeler yanlıştır? Yanlış olan ifadelerin doğrularını defterinize yazınız.
Cevap: 2,4 ve 5. kutucuklardakşi ifadeler yanlıştır. Doğruları ise şöyledir:
2. Bursa ve çevresinde ipek böcekçiliği yaygındır.
4. Sivas Divriği’ de demir madeni çıkarılır.
5. Bor ; roket yakıtı, sabun, boya, deterjan, ısıya dayanıklı cam yapımında kullanılan bir madendir


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 200 Sayfa Cevapları Anadol Yayınları

C. Aşağıdaki ifadeler doğru ise ifadelerin başına “D”, yanlış ise “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrularını defterinize yazınız.
Cevap:

1. (D) İstek ve ihtiyaçlarımızı karşılamak için kaynakları kullanırız.
2. (D) Fabrikalarda işlenen madenler beyaz eşya, araba ve cep telefonu yapımında kullanılır.
3. (D) Suların kirlenmesi suda yaşayan canlıların yaşamlarını etkiler.
4. (Y) Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı sonucu fazla miktarda karbondioksit gazı açığa çıkar.
5. (D) Yatırım yapılırken ulaşım ve pazarlama imkânları da göz önünde bulundurulmalıdır.
6. (D) Devletimiz topladığı vergilerle yol, elektrik, eğitim, sağlık ve güvenlik gibi hizmetleri bize
sunar.
7. (D) Alanında uzmanlaşmış ve kendini iyi yetiştirmiş kişiler nitelikli insan gücünü oluşturur.
8. (Y) Bireyler akraba ve arkadaşlarının istekleri doğrultusunda meslek seçimlerini yapmalıdır

Sonraki Ödev:  Türkiye, Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Projesi Sayesinde Bugüne Kadar Hangi Ülkeler İle Ekonomik İş Birliği Yapmıştır?

Ç. Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları, kutucuklarda verilen ifadelerden uygun olanlarıyla tamamlayınız. İfadelere uygun ekler getirebilirsiniz.
Cevap:

1. Zeytin, mısır, pamuk gibi ürünler toprak kullanılarak üretilir.
2. Ülkemizdeki deniz ve göl balıkçılık ve turizm faaliyetleri yapılır.
3. Linyit çevre kirliliğine sebep olan yenilenemeyen bir enerji kaynağıdır.
4. Fabrikalarda makinelerin çalıştırılması, tarımda seraların ısıtılması, otellerin aydınlatmasının sağlanması enerji sayesinde olmaktadır.
5. Mal ve hizmetlerin tesliminde alıcının satıcıya ödediği dolaylı vergiye KDV denir.
6. İnsanların geçimini sağlamak için sürekli olarak yaptıkları işe meslek adı verilir.
7. Sabırlı, anlayışlı ve şefkatli bir yapıya sahip kişi öğretmenlik mesleğini yapabilir.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 201 Sayfa Cevapları Anadol Yayınları

D. Aşağıdaki kavram haritasındaki numaralandırılmış kutucukları, verilen kavramlardan uygun olanıyla tamamlayınız.
Cevap:

6.sinif-sosyal-201.sayfa-anadol-yay.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 202 Sayfa Cevapları Anadol Yayınları

E. Ülkemizde çıkarılan madenler ve bu madenlerin çıkarıldıkları yerler aşağıda verilmiştir. Madenleri ve çıkarıldıkları yerleri oklarla eşleştiriniz
Cevap:

6.sinif-sosyal-202.sayfa-anadol-yay.


F. Kaynakların bilinçsiz kullanımının canlı yaşamına etkileriyle ilgili bir metin yazınız. Metni yazarken aşağıda verilen ifadelerden yararlanabilirsiniz.
Cevap: Evsel atıklar, çevreye, denize attığımız çöpler bunları hepsi canlı yaşamlarını tehlikeye sokmaktadır. Bizim umursamadan döktüğümüz o yağlar denizlere giderek çoğu balığın, deniz canlısının neslinin tükenmesine sebep olmaktadır. Aynı zaman da kaynaklarımızı bilinçsiz bir şekilde kullanarak gelecekte kullanacağımız kaynağı azaltmakta ileri zamanla da hem insanların hem de diğer canlıların sorun yaşamasına sebep olacağız. Bizlerin buna önlem alması ve biran önce uygulamaya geçmesi gerekir.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 203 Sayfa Cevapları Anadol Yayınları

G. Ülkemizde vergi toplamakla görevli kuruluş olan Gelir İdaresi Başkanlığının 29. Vergi Haftası ile ilgili hazırladığı bir afiş aşağıda verilmiştir. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Devlet vatandaşlarından aldığı vergilerle hangi hizmetleri sağlamaktadır?
Cevap: Kamu hizmetinde her alanda yararlanmaktayız. Yollar, köprüler, tüneller, okullar, hastaneler bu hizmetler vergi kapsamında bizlere sunulmaktadır.

2. Devletin vatandaşlarından aldığı vergilerden bir çocuk olarak nasıl yararlanıyorsunuz?
Cevap: Parklar, okullar, hastaneler yapılarak biz çocuklar buralardan faydalanıyoruz.

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 82-91. Cevapları Anadol Yayıncılık

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 204 Sayfa Cevapları Anadol Yayınları

Ğ. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Aşağıda verilenlerden hangisi vergi ile ilgili doğru bir bilgi değildir?
Cevap: B) Gelirine bakılmadan herkesten eşit miktarda vergi alınır

2. uygulamalarından hangilerini yapmalıdır?
Cevap:  D) I, II ve III

3. una göre aşağıda verilenlerden hangisinin üretiminde ormanlardan yararlanılmaz?
Cevap: B)

4. Verilen bilgilerden yararlanarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir?
Cevap: A) Hava kirliliğini önlemek için yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı yaygınlaştırılmalıdır

5. Buna göre Halil Bey bu düşüncesinde aşağıdakilerden hangisini öncelikle göz önünde bulundurmuştur?
Cevap: C) Ham maddeye yakınlık


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 205 Sayfa Cevapları Anadol Yayınları

6. Buna göre aşağıdakilerden hangisi hatalı insan davranışlarından biri değildir?
Cevap: D) Kendiliğinden yıkılmış ağaçların odun olarak kullanılması

7. Aşağıda verilenlerden hangisi doğal kaynaklara örnek olamaz?
Cevap: A) Kara yolu

8. Buna göre yukarıda verilenlerle seçenekler eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır?
Cevap: B) Orman

9. Verilen paragrafta aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
Cevap: D) Verginin herkesten eşit olarak alındığı

10. Bu yatırımcının aşağıdaki illerden hangisine yakın bir yerde tesisini kurması daha uygundur?
Cevap: A) Bursa


H. Aşağıda verilen soruların cevaplarını defterinize yazınız

1. Ülkemizin kaynakları ile ülkemizde yapılan ekonomik faaliyetler arasında nasıl bir ilişki olduğunu açıklayınız
Cevap: Kaynaklar ile yapılan ekonomik faaliyetler birbirlerine yakın yerlerde olmaktadır.

2. Çevre kirliliğini azaltmada yenilenebilir enerji kaynaklarının katkılarını belirtiniz.
Cevap: Yenilenebilir enerji kaynakları doğaya az zarar veren kaynaklardır. Yenilenebilir bütün enerji kaynağı hem çevre dostu hem de tükenmezlerdir.

3. Bir yerde yatırım ve pazarlama yapmak için hangi coğrafi özelliklere dikkat edilmesi gerektiğini ifade ediniz.
Cevap:   İklim, yer yüzü şekilleri, ulaşım kolaylığı, yer altı zenginliği.

4. Vatandaşlık sorumluluğu olarak vergi vermenin niçin önemli olduğunu açıklayınız
Cevap: Vergi vererek ülkenin düzeninin korunmasını ve alacağımız hizmetlerin en iyi şekilde getirilmesini sağlarız.

5. Nitelikli insan gücünün ülkemiz ekonomisine katkılarını belirtiniz.
Cevap: Ülkenin kalkınmasına doğrudan etki eden bir faktördür. Girişimci insanlar zekiliğini, ileri görüşlülüğünü, problem çözebilme yeteneklerini öne çıkararak ülke ekonomisine katkıda bulunanlardır.

6. Bireyin meslek seçimini etkileyen unsurların neler olduğunu ifade ediniz
Cevap:

  • İstek ve hayaller,
  • Yetenekler,
  • Fiziksel özellikler
  • Ülke ekonomisinin durumu,
  • Ailenin ekonomik durumu

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap