Anasayfa Kitap Cevapları
8 Nisan 2024, 5:10 - Sena Yazdı

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 21-25-29-30. Cevapları MEB Yayınları

Tam Sayılarla Çarpma ve Bölme Cevapları

1. ÜNİTE Sayılar ve İşlemler: 7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 21-22-23-24-25-26-27-28-29-30. Cevapları MEB Yayınları


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 21 Cevapları MEB Yayınları

➢ Zeliha ve İnci Hanım’ın işletmelerinin yıllık süt üretimi kaç litredir?
Cevap:

Siyah alaca yılda 7300 litre süt yapmaktadır.
Zeliha ve İnci Hanım 20 inek aldığına göre;
7300 x 20 = 146 000 litre süt üretimi olur.


➢ Zeliha ve İnci Hanım’ın yıllık kazancı kaç Türk lirasıdır?
Cevap:

Litre fiyatı 10 TL’dir
Yıllık üretim 146 000 L olduğuna göre;
146 000 x 10 = 1 460 000 TL kazançları olur.


➢ Zeliha ve İnci Hanım’ın işletmelerinin günlük süt üretimi kaç litredir?
Cevap:

7300 L bir ineğin yıllık üretimidir
7300 ÷ 365 = 20 L günlük süt miktarı olur.

20 inekleri olduğuna göre;
20 x 20 = 400 L süt elde ederler.


➢ Zeliha ve İnci Hanım’ın günlük kazancı kaç Türk lirasıdır?
Cevap:

Günlük 20 İnekten 400 L süt elde ettiklerine göre;
Sütün L 10 TL ‘den
400 x 10 = 4000 TL günlük kazançları olur.


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 25 Cevapları MEB Yayınları

SIRA SİZDE

1. Aşağıda verilen işlemleri yapınız.
Cevap:

a. (-12) ∙ (-4) =+48
b. (+12) ∙ (-5) = -60
c. (+5) ∙ (+3) = +15
ç. (-999) ∙ 0 = 0
d. (-7) ∙ (+7) = -49
e. (+66) ∙ (-1) = -66


2. ∆ = (-3) ∙ (-5) ve ☐ = (-2) ∙ (+4) ise ∆ – ☐ işleminin sonucunu bulunuz.
Cevap:

∆ = (-3) ∙ (-5)
∆ = +15

☐ = (-2) ∙ (+4)
☐ = -8

∆ – ☐ = ?
(+15) . (-8) = -120


3. x = 3 , y = -2 , z = -5 olduğuna göre aşağıdaki işlemlerin sonucunu bulunuz
Cevap:

a. x ∙ y ∙ z =
(+3) . (-2) . (-5) =
(-6) . (-5) = +30

b. x ∙ (y – z) =
(+3) . ((-2) . (-5)) =
(+3) . (+10) = +30

c. z ∙ (x + y) = .
(-5) . ((+3) + (-2)) =
(-5) . (+1) = -5


4. 20 soruluk bir yarışmada yarışmacılar doğru cevapladıkları her soru için (+5) puan, yanlış cevapladıkları her soru için (-3) puan almaktadırlar. Bu yarışmada 12 doğru, 8 yanlış yapan Yusuf kaç puan almıştır?
Cevap:

her doğru (+5)
Her yanlış cevap (-3) ise;

12 doğru → (+12) . (+5) = +60
8 Yanlış → (+8) . (-3) = -24

Toplam puanı → (+60) + (-24) = +36 almıştır.


5. Aşağıdaki işlemleri dağılma özelliğinden yararlanarak yapınız.
Cevap:

a. 14 ∙ 11 = 11 . ( 7 + 7) = 11 . 7 + 11 . 7 = 77 + 77 = 154
b. 23 ∙ 9 = 9 . (11 + 12) = 9 . 11 + 9 . 12 = 99 + 108 = 207
c. 8 ∙ 101 = 8 . (51 + 50) = 8 . 51 + 8 . 50 = 408 + 400 = 808
ç. 10 ∙ 98 = 10 . (49 + 49) = 10 . 49 + 10 . 49 = 490 + 490 = 980

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 96-97-100. Cevapları MEB Yayınları

6. Aşağıdaki işlemlerde sembollerin yerine gelmesi gereken tam sayıları bulunuz.
Cevap:

a. (-7) ∙ (5 + 2) = ∆ ∙ 5 + ∆ ∙ ◊
(-7) . 5 + (-7) . 2 = (-35) + (-14) = -49
∆ → -7
◊ → 2

b. 12 ∙ (Ω – ✳) = 12 ∙5-12 ∙ 3
12 . (5 – 3) = (12 . 5) + (12 . -3) = (60) + (-36) = 24
Ω → 5
✳ → -3

c. ☐ ∙ (3 – 5) = ☐ ∙ Δ – 10 ∙ ✳
10 . (3 – 5) = (10 . 3) + (10 . -5) = 30 + (-50) = -20
☐ → 10
Δ → 3
✳ → -5


7. (-9) sayısının toplamaya göre tersi ile 8 sayısının toplamaya göre tersinin çarpımları kaçtır?
Cevap:

(-9) → tersi 9
8 → tersi -8
9 . (-8) = -72


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 29 Cevapları MEB Yayınları

SIRA SİZDE

1. Aşağıda verilen işlemleri yapınız.
Cevap:

a. (-44) ÷ (+2) = -22
b. (-190) ÷ (-19) = +10
c. 350 ÷ (-7) = -50
ç. (+100) ÷ (-5) ÷ (+4) = -20 ÷ (+4) = -5
d. (-60) ÷ 12 ∙ 2 = -5 . 2 = -10
e. 0 ÷ (-15) = 0


2. Aşağıda harflerin yerine gelmesi gereken tam sayıları bulunuz.
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 29 Cevapları MEB Yayınları2


3. -12, +2, -10, +6, +24 tam sayılarının aritmetik ortalaması kaçtır?
Cevap:

Aritmetik ortalama verilen sayıların hepsi toplanır ve sayılar kaç taneyse o sayıya bölünür.
(-12) + (+2) + (-10) + (+6) + (+24) = 15
15 ÷ 5 = 3


4. A, B, C birer tam sayıdır. Verilen şekilde alttaki iki bitişik kutunun değerleri çarpımı bir üstteki kutunun değerini vermektedir. Buna göre harflerin yerine gelmesi gereken tam sayıları bulunuz
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 29 Cevapları MEB Yayınları4


5. Türkiye’de bulunan beş sivil toplum kuruluşu Kızılay’a eşit miktarda yardım yapmak istemektedir. Yılın ilk 8 ayı için her ay 15 000 Türk lirası, kalan 4 ay için de her ay 20 000 Türk lirası yardım yapılmasına karar verilmiştir. Bu yardım kampanyası için her bir sivil toplum kuruluşuna düşen yıllık yardım miktarı kaç Türk lirasıdır?
Cevap:

15 000 . 8 = 120 000
20 000 . 4 = 80 000
120 000 + 80 000 = 200 000 TL yıllık yardım miktarı

5 sivil toplum kuruluşu olduğuna göre ;
200 000 ÷ 5 = 40 000 yıllık her sivil toplum kuruluşuna düşen  TL miktarı


6. Tamamı buğday yüklü olan bir traktör kasası 3800 kilogram gelmektedir. Kasanın yarısının buğday yüklü olduğu durumda ise kasanın ağırlığı 2750 kilogram ölçülmüştür. Buna göre kasa boşken kaç kilogramdır?
Cevap:

3800 – 2750 = 1050
1050 . 2 = 2100 buğdayın ağırlığı
3800 – 2100 = 1700 kg boş kasanın ağırlığı

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 194-198. Cevapları Berkay Yayıncılık

7. Hızları saatte 20 km ve 30 km olan iki bisikletli zıt yönlere doğru sabit hızla hareket etmektedir. Bisikletlilerin 4 saat sonra aralarındaki uzaklık kaç kilometre olur?
Cevap:

Saatte 20 km ve 30 km
20 x 4 = 80 km 4 saatte ilerlediği yol
30 x 4 = 120 km 4 saatte ilerlediği yol

80 + 120 = 200 km aralarındaki uzaklık


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 30 Cevapları MEB Yayınları

SIRA SİZDE

1. (-4) ile (+3) arasındaki tam sayıların çarpımı kaçtır?
Cevap:

(-3) . (-2) . (-1) . 0 . 1 . 2 = 0
0 etkisiz eleman olduğu için sonuç 0 olur.


2. m ve n birer tam sayı ve m ∙ n = 12 olduğuna göre m + n en az kaçtır?
Cevap: D) -13

m . n = 12
1 . 12 = 12
2 . 6 = 12
3 . 4 = 12
(-1) . (-12) = 12
(-2) . (-6) = 12
(-3) . (-4) = 12
Alabileceği değerler

En küçük alacağı değer → (-12) + (-1) = -13


3. Alperen -3 < a < 5 aralığında verilen a tam sayısını -2 ile çarpmıştır. Sonuç aşağıdakilerden hangisi olamaz?
Cevap: D) 8

(-2) . (-2) = 4
(-1) . (-2) = 2
0 . (-2) = 0
1 . (-2) = -2
2 . (-2) = -4
3 . (-2) = -6
4 . (-2) = -8

Değerleri olabilir.


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 30 Cevapları MEB Yayınları4

4. Sayı doğrusunda gösterilen çarpma işlemi hangisinde doğru verilmiştir?
Cevap: B) (+3) ∙ (-2)


5. 17 ∙ (-35) = m ∙ 17 eşitliğinde m tam sayısını hangi tam sayı ile toplarsak çarpma işleminin etkisiz elemanını elde ederiz?
Cevap: B) 35

Etkisiz eleman 0’dır. Buna göre
-35 + 35 = 0 olur.


6. Üç basamaklı en küçük tam sayının en büyük negatif tam sayıya bölümü kaçtır?
Cevap: A) 999

Üç basamaklı en küçük tam sayı → -999
En büyük negatif tam sayı → – 1
(-999) ÷ (-1) = 999


7. Aşağıda verilen eşitliklerden hangisi yanlıştır?
Cevap: B) (-15) ∙ (-92) = (-15) ∙ (93-1)

A) (-7) ∙ (+8) = (-7) ∙ (12-4) → (-7) . (+8) = (-7) . (+8)
B) (-15) ∙ (-92) = (-15) ∙ (93-1) →(-15) . (-92) = (-15) . (+92)
C) (+5) ∙ (-7) = (+5) ∙ [(-3) + (-4)] → (+5) . (-7) = (+5) . (-7)
D) (-2) ∙ (+11) = (-2) ∙ [(+9) + (+2)] → (-2) . (+11) = (-2) . (+11)


8. a, b, c birer tam sayıdır. Verilen şekilde alttaki iki bitişik kutunun değerleri çarpımı bir üstteki kutunun değerini vermektedir. Buna göre a + b – c işleminin sonucu kaçtır?
Cevap: C) 62

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 30 Cevapları MEB Yayınları8


9. Yukarıda verilen işlemlere göre x, y, z tam sayı değerlerinin toplamı aşağıdakilerden hangisine eşittir?
Cevap: D) -70

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 30 Cevapları MEB Yayınları9


10. (-6)’nın toplamaya göre tersinin (+3)’e bölümü kaçtır?
Cevap: B) +2

(-6) → tersi 6
6 ÷ 3 = 2

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap