Anasayfa Kitap Cevapları
18 Mart 2024, 22:10 - Sena Yazdı

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 242-251. Cevapları MEB Yayınları

Aritmetik Ortalama – Tepe Değer – Ortanca Cevapları

6. ÜNİTE Veri İşleme ve Yapı Görünümleri: 7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 242-243-244-245-246-247-248-249-250-251. Cevapları MEB Yayınları


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 242 Cevapları MEB Yayınları

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 242 Cevapları MEB Yayınları

Yukarıdaki tabloda Türkiye’de tüketilen çekirdeksiz kuru üzüm miktarı verilmektedir. Tabloyu ve metinde verilen bilgileri dikkate alarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.

➢ Türkiye’de yıllara göre ortalama kaç bin ton çekirdeksiz kuru üzüm tüketilmektedir?
Cevap:

35 + 50 + 45 + 52 + 50 + 45 + 40 = 317
317 ÷ 7 = 45,29


➢ Tabloya göre tüketilen çekirdeksiz kuru üzüm miktarlarından en çok tekrar eden değer hangisidir?
Cevap: En çok tekrar eden değer 45 ve 50’dir.

35 – 50 – 45 – 52 – 50 – 45 – 40


➢ Tüketilen çekirdeksiz kuru üzüm verilerini küçükten büyüğe veya büyükten küçüğe sıraladığımızda ortadaki miktarın değişip değişmediğini nasıl yorumlarsınız?
Cevap:

Küçükten büyüğe → 35 < 40 < 45 = 45 < 50 = 50 < 52
Büyükten küçüğe → 52 > 50 = 50 > 45 = 45 > 40 > 35

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 36-37. Cevapları MEB Yayınları

Ortadaki miktar değişmemiştir.


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 251 Cevapları MEB Yayınları

SIRA SİZDE

1. Aşağıdaki boşluklara uygun ifadeleri yazınız.
Cevap:

a. Bir bütünün parçaları verilip bütün ile parçaları karşılaştırılmak isteniyorsa …..daire…. grafiği kullanılır.
b. Değerler gösterilirken ve veriler arasında karşılaştırma yapılırken …sütun… grafiği kullanılır.
c. Bir veri grubundaki verilerin belirli zaman aralığındaki değişimini (artış veya azalışını ) görmek için …çizgi… grafiği kullanılır.


2. 7-H sınıfında yapılan başkanlık seçiminde Zehra 7, Ece 9, Efe 8, Ahmet 6 oy almıştır. Bu verilere ait sıklık tablosunu doldurunuz. Tablodan yararlanarak daire ve sütun grafiklerini oluşturunuz.
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 251 Cevapları MEB Yayınları


3. 4, 3, 8, 9, 14, 6, 4, 7, 9, 6 veri grubunun tepe değer, ortanca ve aritmetik ortalamasını bulunuz.
Cevap:

3, 4, 4, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 14

Tepe değer → 4, 6, 9
Ortanca → 6 + 7 = 13 → 13 ÷ 2 = 6,5 olur.
Aritmetik ortalama → 3 + 4 + 4 + 6 + 6 + 7 + 8 + 9 + 9 + 14 = 70
70 ÷ 10 = 7 olur


4. Yaşlarının aritmetik ortalaması 35 olan 4 kişilik bir gruba 45 yaşında biri katılırsa yeni ortalama kaç olur?
Cevap:

35 x 4 = 140
140 + 45 = 185
185 ÷ 5 = 37

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 12-17. Cevapları Berkay Yayıncılık

5. Aşağıdaki ifadeleri inceleyiniz. İfadeler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
Cevap:

a. (..Y..) Bir veri grubunda ortanca bulunurken verilerin sıralaması önemli değildir.
→ Küçükten büyüğe sıralanması gerekir. 

b. (..D..) Bir veri grubunun 4 tane tepe değeri olabilir.
c. (..Y..) Bir veri grubuna aritmetik ortalamadan daha büyük bir sayı eklenirse ortalama azalır.
→ Bir veri grubuna aritmetik ortalamadan daha büyük bir sayı eklenirse ortalama artar

ç. (..D..) Herhangi bir veri grubunun ortalaması, ortancası ve tepe değeri birbirine eşit olabilir.
d. (..D..) Veri adedi çift sayıda ise ortancayı bulmak için ortadaki iki sayının ortalaması alınır.
e. (..Y..) Bir veri grubunun her zaman tepe değeri mevcuttur.
→ Bir veri grubunun her zaman tepe değeri olmayabilir

f. (..Y..) Bir veri grubunda birden fazla ortanca bulunabilir
→ Ortanca olan sayı çiftse toplanıp ikiye bölünür ve ortanca bulunur. 

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap