Anasayfa Kitap Cevapları
18 Mart 2024, 5:32 - Sena Yazdı

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 236-251-252-253-255. Cevapları ATA Yayıncılık

Dikdörtgenler Prizmasının Hacmi Cevapları

6. Ünite: 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255. Cevapları ATA Yayınları


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 236 Sayfa Cevapları ATA Yayıncılık

Dikdörtgenler Prizmasındaki Birimküp Sayısı ile Hacim İlişkisi Cevapları

Dolu bir kolide 40 çikolata paketi, her bir paketin içinde dikdörtgenler prizması şeklinde 20 çikolata bulunmaktadır.
Kolinin hacmi ile içindeki çikolata sayısı arasında nasıl bir ilişki olabilir? Açıklayınız.
Cevap: Kolinin hacmi içerisine koyulacak çikolata miktarını belirler.


Etkinlik

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 236 Sayfa Cevapları ATA Yayıncılık

✒ Birimküplerle yandaki gibi bir dikdörtgenler prizması oluşturalım.
✒ Dikdörtgenler prizmasının tabanında bulunan birimküp sayısını not edelim.
Cevap: Tabanında bulunan birimküp sayısı 35’tir.


✒ Dikdörtgenler prizmasının tabanındaki birimküplerin kaç sıra hâlinde dizildiğini belirleyelim. Sıra sayısını not edelim.
Cevap: 5 sıra halinde dizilmiştir.


➥ Dikdörtgenler prizmasında bulunan birimküp sayısını, birimküpleri sayarak belirleyiniz.
Cevap: Toplamda 105 adet birimküp vardır.


➥ Dikdörtgenler prizmasında bulunan birimküp sayısı ile not ettiğiniz sayılar arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız.
Cevap: Dikdörtgenler  prizmasında bulunan birimküp sayısı ile not ettiğimiz sayılar dikdörtgenler prizmasının hacmini belirtir.

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 146-152. Cevapları ATA Yayıncılık

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 251 Sayfa Cevapları ATA Yayıncılık

Alıştırmalar

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 251 Sayfa Cevapları ATA Yayıncılık

1. Yukarıdaki prizmaların hacimlerini, prizmalarda bulunan birimküp sayılarından yararlanarak bulunuz.
Cevap:

Mavi prizma → 24 x 2 = 48’dir.
Sarı Prizma → 16 x 4 = 64’tür.
Pembe Prizma → 6 x 5 = 30’dur.


2. Yandaki izometrik kâğıtta çizimi verilen yapının hacminin olabilecek en küçük değerini, yapıdaki birimküp sayısından yararlanarak bulunuz.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 251 Sayfa Cevapları ATA Yayıncılık1


3. Yukarıdaki prizmaların hacimleri toplamı kaç cm³ tür?
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 251 Sayfa Cevapları ATA Yayıncılık2


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 252 Sayfa Cevapları ATA Yayıncılık

4. Bazı ayrıt uzunlukları verilen yandaki dikdörtgenler prizmasının hacmi 1280 cm³ olduğuna göre, h uzunluğu kaç cm’dir?
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 252 Sayfa Cevapları ATA Yayıncılık


5. Bazı ayrıt uzunlukları verilen yandaki dikdörtgenler prizmasının içine, ayrıt uzunluğu 40 cm olan yeşil küplerden yerleştirilecektir. Prizmanın tamamını doldurmak için kaç tane daha yeşil küpe ihtiyaç vardır?
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 252 Sayfa Cevapları ATA Yayıncılık1


6. Tabloda, dört farklı dikdörtgenler prizmasının taban alanları, yükseklikleri ve hacimleri verilmiştir. Buna göre tablodaki sembollerin yerine uygun sayıları yazınız.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 252 Sayfa Cevapları ATA Yayıncılık2


7. İzometrik kâğıda, hacmi 27 birimküp olan iki farklı prizma çiziniz.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 252 Sayfa Cevapları ATA Yayıncılık3


8. Dönüşümlerdeki noktalı yerlere uygun sayıları yazınız.
Cevap:

a) 6 m³ = …6 000 000…. cm³
6 m³ → 6 x 1 000 000 = 6 000 000 cm³

b) 84 000 000 cm³ = …84…
84 000 000 cm³ → 84 000 000 ÷ 1 000 000 = 84 m³

c) 71 m³ = …71 000… dm³
71 m³ → 71 x 1000 = 71 000 dm³

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 179-180-181-182. Cevapları ATA Yayıncılık

ç) 20 dm³ = …20 000…. cm³
20 dm³ → 20 x 1000 = 20 000 cm³

d) 640 000 cm³ = …640… dm³
640 000 cm³ → 640 000 ÷ 1000 = 640 dm³

e) 200 000 dm³ = ..200..
200 000 dm³ → 200 000 ÷ 1000 = 200 m³


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 253 Sayfa Cevapları ATA Yayıncılık

Dikdörtgenler Prizmasının Hacmini Tahmin Etme

Serdar, yeşil ve turuncu hediye paketlerinin hacimlerini tahmin etmek istiyor. Serdar, hediye paketlerinin hacimlerini tahmin ederken hangi yöntemi kullanmalıdır?
Cevap: Ölçüleri verilen prizmayı dikkate almalıyız. Mor kutunun iki katını alır yeşili daha sonra morun üç katını alır turuncuyu bulabiliriz.


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 255 Sayfa Cevapları ATA Yayıncılık

Alıştırmalar

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 255 Sayfa Cevapları ATA Yayıncılık

1. Yukarıda verilen pembe dikdörtgenler prizmasının ayrıt uzunlukları 1,999 cm, 3,007 cm ve 5,911 cm’dir. Buna göre pembe dikdörtgenler prizmasının hacmini tahmin ediniz.
Cevap:

1,999 cm → 2 cm
3,007 cm → 3 cm
5,911 cm → 6 cm

2 x 3 x 6 = 36 cm³ olarak alabiliriz.


2. Yandaki dikdörtgenler prizmasının içinde bir miktar kum vardır. Görselde verilenlere göre kumun hacmini tahmin ediniz.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 255 Sayfa Cevapları ATA Yayıncılık1

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap