Anasayfa Kitap Cevapları
15 Şubat 2024, 20:23 - Mehmet Yazdı

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 106-107-109-110-111-112-113 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

Nüfusumuz Metni Cevapları

3. ÜNİTE: Ülkemizde Nüfus 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 106-107-108-109-110-111-112-113 Cevapları Ekoyay Yayıncılık


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 106 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

Görsel 3.16 ve Görsel 3.17’ye göre hangi ilin nüfusunun fazla olduğu söylenebilir?

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Sayfa 106-107-108-109-110-111-112-113 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

Cevap: Trabzon daha sahil kentinde olduğu için nüfus yoğunluğu Gümüşhane’ye göre daha fazladır.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 107 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

Harita 3.2’ye göre ülkemizin doğal unsurları hakkında neler söylenebilir?
Cevap: Haritaya göre çokluk olarak Marmara, Ege ve Akdeniz bölgeleri görülmektedir.

Harita 3.2’ye göre yaşadığınız yerin nüfus özellikleri hakkında neler söylenebilir?
Cevap: Harita ya göre nüfus yoğunluğu fazla olan bir yerde yaşadığım gözlenmektedir.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 109 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

2022 yılında TÜİK verilerine göre ülkemizin toplam nüfusu 85.279.553’tür. İstanbul, Ankara ve İzmir’in nüfuslarının toplamı ise 26.152.292’dir. Bu üç ilin her birinin nüfusunun diğer illerimizin nüfuslarından fazla oluşunun nedenleri neler olabilir?
Cevap: İş imkanı olanağı fazla, gelişmiş bir yer, Yer şekilleri bakımından düzgün ve liman kent olmaları nüfus yoğunluğunun fazla olmasına işarettir.

Sonraki Ödev:  Günümüz Dünya Sorunları Nelerdir? Tartışınız.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 110 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

Aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

kayseri ile ilgili görsel

Kayseri

Nüfusu: 1.389.680

Yüz ölçümü: 16.970km²

İklimi: Kışları soğuk ve kar yağışlı, yazları ise sıcak ve kurak

Yer yüzü şekilleri: Orta Anadolu’nun yukarı Kızılırmak bölümünde yer alan Kayseri il toprakları, Kuzeydoğu güneybatı doğrultulu kırıklı-kıvrımlı yapıda ve birbirine koşut üç dağ sırası ile bunların arasındaki platolar ve çöküntü havzalarıyla biçimlenmiştir.

Ekonomi: Kayseri ili ,elverişli ulaşım ve enerji olanaklarının yanı sıra zengin yeraltı kaynaklarıyla birlikte önemli ölçüde gelişmiş sanayisi ile önde gelen iller arasında yer almaktadır. Halkın önemli bir bölümü geçimini tarımdan sağlar. Kayseri de hayvancılığa bağlı olarak yapılan üretimi önemlidir.


Tabloda yıllara göre Türkiye’nin toplam nüfusu verilmiştir. Tablodaki bilgilerden yararlanarak örnekte olduğu gibi aşağıdaki sütun grafiğini çiziniz. Grafiğin altındaki soruyu cevaplayınız.

Cevap: 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Sayfa 106-107-108-109-110-111-112-113 Cevapları Ekoyay Yayıncılık


Grafiğe göre en fazla artış ile en az artış hangi yıllarda görülmektedir?
Cevap: 2018 Yılında en fazla artış görülmektedir.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 111 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

TÜİK’ten yıllara göre il nüfusları verisine ulaşıp yaşadığınız ilin son beş yıla ait nüfus grafiğini aşağıya çiziniz.

il nüfusları

  • 2014→ 77 milyon 695 bin 904 
  • 2015→78 milyon 741 bin 53 
  • 2016→79 milyon 814 bin 871
  • 2017→80 milyon 810 bin 525 
  • 2018→82 milyon 3 bin 882

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 112 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

Metni okuyunuz ve soruyu cevaplayınız.

Sonraki Ödev:  Hiyeroglif Yazısındaki Hangi Cisimleri ve Hayvanları Tanıyorsunuz?

Ülkemizde ortanca yaşın artacak olması ne anlama gelmektedir? Açıklayınız.
Cevap: Sağlık imkanları geliştikçe ülkede ki yaşam süresi de artmaktadır. Her geçen yıl ortanca yaş yükselmeye devam etmektedir.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Sayfa 106-107-108-109-110-111-112-113 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

Yukarıdaki grafiklerden de yararlanarak soruları cevaplayınız. Cevaplarınızı defterinize yazınız.

1. 2023 yılı okuryazarlık oranının nasıl olması beklenmelidir?
Cevap: %100 olması beklenmektedir.

2. Kadın nüfusun okuryazar olma oranının erkek nüfusa göre daha az olmasının sebepleri neler olabilir?
Cevap: Geçmişte kültürden gelen anlayışla kadınları okula göndermemekten kaynaklıdır.

3. 1975 yılındaki grafiğe göre erkek ve kadın okuryazar oranının 2012 yılından daha düşük olmasının sebepleri nelerdir? Açıklayınız.
Cevap: çoğu insanın okuma yerine başka işlere yönlenmesi, bazı ailelerin çocuklarını okula göndermemesi gibi durumlar


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 113 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

TÜİK’in verilerine göre il ve ilçelerin nüfusunun toplam nüfusa oranı 2013 yılında %77.3, 2017 yılında %92.5’tir. Belde ve köylerin nüfusunun toplam nüfusa oranı ise 2013 yılında %22.7, 2017 yılında ise %7.5’tir. Bu bilgilere göre yukarıdaki grafiğin 2000 yılından sonraki kısmını çiziniz.

Cevap: 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Sayfa 106-107-108-109-110-111-112-113 Cevapları Ekoyay Yayıncılık


Aşağıdaki şemada boş bırakılan yerleri örnekteki gibi tamamlayınız.
Cevap:

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 113 Cevapları

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap