Anasayfa Kitap Cevapları
13 Temmuz 2023, 14:51 - Mehmet Yazdı

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 196-197-198-199 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

Daha Fazla Demokrasi Cevapları

6. ÜNİTE: Yaşayan Demokrasi 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 196-197-198-199 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

Daha Fazla Demokrasi Cevapları


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 196 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

Çevrenizde demokratik ilkelere uygun bulduğunuz 2 uygulama tespit edip bu uygulamaların hangi durumlarda demokratik olmayacağını aşağıya yazınız.
Cevap: Belli bir borca giren vatandaşın bu borcu ödeyemediği zaman haciz gelmesi demokratik bir davranıştır. Fakat evde yaşayan diğer kişiler için ise demokratik değildir.

Antidemokratik uygulamalardan daha başka hangi kişi ya da gruplar etkilenmektedir? Neden?
Cevap: Çocuklar ve yaşlılar etkilenmektedir. Çünkü bu gibi durumlardan habersiz oldukları için.

Savaş nedeniyle vatanından edilen ve bir mülteci kampında yaşamına devam eden çocukların bu süreçte karşı karşıya kaldıkları insan hakları ihlalleri neler olabilir?
Cevap: İlk eğitim hakkı yer almaktadır. Çocuklar eğitimden uzak bir şekilde canını kurtarmak için bütün her şeyi bırakıp başka yerlere göç etmektedirler. Savaşlar nedeniyle de eğitimden uzak yaşamaktadırlar.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 197 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

Haber başlığındaki “şiddet ortamı” ifadesi ile anlatılmak istenenleri haber metninden tespit ediniz. Bu unsurların zararlarını tartışınız.
Cevap: Aile ilgisizliği, aile içindeki şiddet,istismar, haber ve dizilerde şiddet unsurlarının yer alması çocukları bu ortamlara sürüklemektedir. Bu unsurların çocukların psikolojilerini bozup şiddete meyilli bir insana dönüşmeye yönlendirdiği görülmektedir.

Sonraki Ödev:  Büyük Millet Meclisinin Açılması, Ülkemizde Demokrasinin Hangi İlkesinin Gerçekleştiğini Göstermektedir? Açıklayınız

Haberde Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi’nin öğrencilere yönelik eğitim çalışmaları yapmasının sebebi nedir?
Cevap: Çocukların bu gibi durumlardan kurtarmak amacıyla onları bilgilendirmek için yapılmıştır.

Haberde geçen mobbing durumlarının iş yerlerinde yaşanmaması için neler yapılabilir? Açıklayınız.
Cevap:  Bu gibi durumlarda gördüğümüz zaman gerekli yerlere şikayette bulunmamız gerekir. Bulunun-lan şikayet sayesinde bu gibi kişilerin ceza alarak diğer kişilere de örnek olması görülecektir.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 198 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

Aşağıdaki metni okuyup soruları cevaplayınız.

Bir ilçede ortaokullar arası futbol turnuvası düzenlenmiştir. Turnuvanın final maçında maç hakem tarafından bitime 10 dakika kala iptal edilmiştir. Maçın iptal edilmesine dair izleyiciler, oyuncular ve okul yöneticileri tarafından birçok yorum yapılmıştır. Bu yorumlar; oyuncuların maç içindeki tutumları, hakemin kararları ve okul yöneticilerinin hakem kararlarına itirazı başlıkları altında toplanabilir.

1. Bu üç ana başlık altında toplanan tutum ve davranışlar neler olabilir? Bu tutum ve davranışları antidemokratik bulup bulmadığınızı belirtiniz.
Cevap:

Oyuncuların maç içindeki tutum ve davranışları: Oyuncular maç esnasında uygun olmayan söz ve davranışlarda bulunmuş olabilirler.

Hakemin kararları: Hakem kararlarını haksız vermiş olabilir.

Okul yöneticilerinin hakem kararlarına itirazı: Hakemin kararına karşılık haksız olduğunu söyleyip itiraz etmiş olabilir.


2. Maçın sorunsuz ve kurallara uygun olarak bitirilebilmesi için oyunculara, hakeme ve yöneticilere düşen görev ve sorumlulukların neler olduğunu yazınız.
Cevap:

Oyunculara düşen görev ve sorumluluklar: Oynaması gerektiği gibi oynayıp hata yaptığı yerde uyarıları dinlemesi ve karşı çıkmamaları gerekir.

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları Ekoyay Yayıncılık

Hakeme düşen görev ve sorumluluklar: Adaletli bir şekilde maçı yönetmesi gerekir.

Okul yöneticilerine düşen görev ve sorumluluklar: Doğru bir şekilde yönetilmesini sağlamalı ve tarafsız olmalıdırlar.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 199 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

Görseli inceleyiniz. Görselde verilmek istenen mesajı bırakılan boşluklara yazınız.
Cevap:  Çocuğun hayalleri sorulmadan ailenin çocukları için belli kararlar almaları doğru değildir. Çocuğunda istekleri göz önünde bulundurulmalı ve onun için önemli olup olmadığı anlaşılmalıdır.


Ailenizdeki demokratik uygulamalar ile ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Ailenizde hangi kararların sizin de görüşlerinize başvurularak alınmasını istersiniz? Neden?
Cevap: Evde yapılacak yenilikler için benimde görüşlerimin alınmasını isterim. Yada gideceğim okul yapmak istediklerim gibi pek çok konuda oturup konuşarak ortak bir karara bağlanması gerektiğini düşünüyorum.

2. Aile içinde sizi de ilgilendiren konularda görüşünüzün alınmaması demokratik bir uygulama mıdır? Neden?
Cevap: Evet çünkü o evde bende yaşamaktayım ve benimde fikrimin sorulması gerekir.

3. Kendinizi çoğu meselede demokratik davranan birisi olarak tanımlayabilir misiniz? Neden?
Cevap: Evet çünkü ortak karar almamız gereken her konuda o olaydaki kişilerinde fikrini almaktayım.

4. Aile içinde demokratik ilkelere önem vermek ve bunlara uymak önemli midir? Neden?
Cevap: Evet önemlidir. Bu sayede huzurlu ve mutlu bir ortam oluşur.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap