Anasayfa Kitap Cevapları
9 Ekim 2023, 23:09 - Zülal Güneş Yazdı

Can, Mal ve Namus Güvenliğinin Yasalarla Güvence Altına Alınması Neden Önemlidir? Tartışınız.

Temel Haklarımızın Yasa İle Güvenceye Alınması Neden Önemlidir?

Sonraki Ödev:  Eski Türk Devletlerinde Kadına Verilen Önem Kurultaydaki Hangi Uygulamadan Anlaşılmaktadır? Açıklayınız.

Can, Mal ve Namus Güvenliğinin Yasalarla Güvence Altına Alınması Neden Önemlidir? Tartışınız.

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 176-177-178-179-180-181-182. Cevapları MEB Yayınları

Hukuk, milletin teminatıdır. Topluluklar, birlikte yaşamak için birbirleriyle anayasa denilen bir sosyal sözleşme yaparlar. Can, mal ve namus güvenliği, toplumda huzurlu bir şekilde ve güvenli bir yaşamı garanti eden en önemli kanunlardır.

Bu yüzden güvende olmak önemlidir. Can ve mal güvenliği en temel insan haklarından biridir. Her türlü tecavüz ve saldırıya karşı korumalıdır. Güvenlik, devletlerden beklenen en önemli hizmetlerden biridir. Ama daha da önemlisi, güvenli bir yaşam temel insan haklarımızdan bir tanesidir. Anayasa’da öngörüldüğü gibi, devletler arası güvenliği sağlamak için çeşitli şekillerde adımlar atmakla yükümlüdür. Ayrıca herkes için özgür yaşam hem Anayasamız hem de AİHS tarafından güvence altına alınmış olup güvenlidir.

Sonraki Ödev:  Toplum Hayatında Demokrasinin Varlığı Neden Önemlidir? Açıklayınız
Sonraki Ödev:  İlk Türk Devletlerindeki Töre, Demokratik Yönetimlerdeki Hangi Özellikleri Taşımaktadır? Açıklayınız.
Sonraki Ödev:  Islahat Fermanı’nın Hangi Özelliği Bir Demokratikleşme Hareketi Olduğunun Kanıtıdır? Açıklayınız.
Sonraki Ödev:  Ülke Sorunlarının Tartışılması İçin Mecliste Farklı Milletlerden Temsilcilerin Olmasının Faydaları Neler Olabilir? Tartışınız.
Sonraki Ödev:  II. Meşrutiyet Dönemi’ndeki Hangi Uygulamalar, Halkın Yönetimdeki Gücünü Daha Çok Arttırmıştır?
Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap