Anasayfa Kitap Cevapları
12 Nisan 2024, 21:24 - Demir Yazdı

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 17-19-20-21-22-23. Cevapları Dörtel Yayıncılık

Dost Acı Söylemeli Metni Cevapları

1.TEMA Erdemler: 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 17-18-19-20-21-22-23. Cevapları Dörtel Yayınları


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 17 Dörtel Yayıncılık

Hazırlık Çalışmaları

1. Sizce iyi bir dostta hangi özellikler olmalı? Açıklayınız.
Cevap: İyi bir dost güvenilir, sırdaş, sadık ve dost canlısı olmalıdır. Kötü zamanımızda yanımızda olmalı, mutlu zamanımızda bizim için sevinebilmeli.

2. Günümüz toplumundaki dostluk ve arkadaşlıklar nasıldır? Tartışınız.
Cevap: Günümüz toplumunda bazı dostluk ve arkadaşlıklar kimi zaman çıkar ilişkisi olsa bile gerçek dostluklar hala bulunuyor. Başkasının sevinici için sevinebilen, zor zamanında yardım eden ve yıllarca dost kalabilen ilişkiler var.

3. Dostlukla ilgili bulduğunuz atasözü, deyim ve özdeyişleri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap:

Gerçek arkadaşı olmamak, yalnızlığın en kötüsüdür.
Deniz derindir durulmaz dostluk ebedidir unutulmaz.


1. Etkinlik

Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağınız metnin konusunu tahmin ediniz.
Tahminim: Bir grup arkadaşın birbiriyle olan dostluk ilişkisini anlatıyor olabilir.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 19 Dörtel Yayıncılık

2.Etkinlik

Okuduğunuz metinde geçen anlamını bilemediğiniz kelime ve kelime gruplarının anlamlarını metnin bağlamından hareketle tahmin edip yazınız. Sonra bu kelimelerin anlamlarını TDK Güncel Türkçe Sözlük’ten bulup tahminlerinizle karşılaştırınız.
Cevap:

dost: yoldaş, arkadaş
civanmertlik: delikanlılık, cesur
kadirbilirlik: vefalı, dost
hak: adalet, eşitlik
adalet: doğru olanı yapmak
vicdan azabı: pişman olmak, üzülmek
vazife: görev, iş
fikir arkadaşı: dost, arkadaş.


3.Etkinlik

Okuduğunuz metinde geçen aşağıdaki deyimlerin anlamlarını öğrenip yazınız. Bu deyimlerin metne katkısını belirleyiniz.

dal budak salmak: Kendinden vazgeçmek, tembellik yapmak veya işi yarım bırakmak

içinden çıkamamak: Kararsız olmak, ne yapacağını bilememek.

bataklığa sürüklenmek: İstemediği bir duruma doğru ilerlemek, kendini olmadık yerde bulmak.

(birini) çekip çevirmek: Birinin hareketlerini veya davranışlarını düzeltmek.

(birinin karşısına) aslanlar gibi çıkmak: Cesur ve korkusuzca.

göz yummak: Yapılan bir şeye karşı sessiz kalmak, müdahale etmemek.

uçuruma yuvarlamak: Bir işte doğruca hiç bir şeye aldırış etmeden ilerlemek.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 20 Dörtel Yayıncılık

4.Etkinlik

Okuduğunuz metinden öznel ve nesnel yargılı ifadelere örnekler bulup yazınız.

Sonraki Ödev:  En Son Hangi Kitabı Okudunuz? Yazarı Kimdi? Konusu Neydi?

Öznel yargılı ifadeler: …sesimizi çıkarmamayı tercih ediyoruz…  –  fena
yollara dökülenlerin en yakınlarında bulunanlar tarafından sertçe uyarılmaması yüzünden olmaktadır. – fikir arkadaşlarınız da yanlış yollara giderlerse önlerine çıkmak sizin insanlık vazifenizdir.

Nesnel yargılı ifadeler: Şu kadar senelik dostum bu adam benim!


5.Etkinlik

Okuduğunuz metnin içeriğine yönelik aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Dost sözü sizde hangi anlamları çağrıştırıyor? Yazınız.
Cevap: Dost sözü bana yol arkadaşı, dürüst ve mert anlamlarını çağrıştırıyor.

2. Yazar, dostumuza hangi durumlarda kötülük yaptığımızı söylüyor?
Cevap: Yazar, dostumuza yanlışlarını söylemediğimizde ve hatalarını bile bile desteklediğimizde kötülük yaptığımızı söylüyor.

3. İki kişinin dost olabilmesinin nedenleri nedir? Yazınız.
Cevap: İki kişinin dost olabilmesinin nedenleri ortak zevkleri ve fikirleridir. İnsanların birbiriyle iyi anlaşması, güvenli olduğunu düşünmesi dost olabilmesi için yeterlidir.

4. Yazar, dostumuza nasıl davranırsak ihanet etmiş olacağımızı belirtiyor?
Cevap: Yazar, dostumuzun hataları karşısında sessiz kalmamız durumunda ihanet etmiş olacağımızı belirtir.

5. Yazar, iyi bir dosta düşen vazifeyi hangi örnekle açıklıyor?
Cevap: Yazar, dost vazifesini sevdiği insanı korumak, onu uyandırmak, yanlış yola giderken tutup kolundan geri çevirmek olduğu örnekleriyle açıklar.

6. “Son pişmanlık fayda vermez.” sözüyle anlatılmak istenen nedir?
Cevap: Uyarılara rağmen bir hatayı yaptıktan sonra pişmanlık duyan kişilere denir. Uyarılara rağmen bile bile hata yapılmıştır ve kötü sonuçlar doğacağı bilinse bile buna rağmen pişman olununca bu söz söylenir.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 21 Dörtel Yayıncılık

6.Etkinlik

Okuduğunuz metnin ana fikrini ve yardımcı fikirlerini belirleyiniz.

Ana Fikir: Dostluk, dostun hatasını söyleyebilmektir.

Yardımcı Fikirler:

  • Dostların hatasını söylemek dostluğun gereğidir.
  • Dostların hatasını görmezden gelmez dostluğa ihanettir.
  • İyi bir dosta düşen vazife, onu doğru yola götürmektir.

7.Etkinlik

Aşağıdaki paragrafı okuyunuz.

Yukarıdaki parçada hangi anlatım biçimlerinden yararlanılmıştır?
Cevap: Yukarıdaki parçada tanık gösterme ve pekiştirmeli anlatımdan yararlanılmıştır.

Yukarıdaki parçada kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirleyiniz.
Cevap: Örnek gösterme ve alıntı yöntemleriyle düşünceyi geliştirme yolları kullanılmıştır.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 22 Dörtel Yayıncılık

8.Etkinlik

Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Cümlelerde geçen fiillerin aldığı çekim eklerini ve eklerin işlevlerini örnekteki gibi altını çizerek belirleyiniz.

Adam doğru yolda değil, bunu biliyorum.
Cevap: Bil-(i)-yor-um –> geniş zaman, 1. tekil şahıs

Bir yerlerden geldim bu konuya.
Cevap: Gel-(d)-im –> bilinen geçmiş zaman, 1. tekil şahıs

Onu niçin sevdiğimi bana söyletmek isterlerse bunu ancak şöyle bir cevapla ifade edebileceğimi zannediyorum.
Cevap: Zanned-(i)-yor-um –> geniş zaman, 1. tekil şahıs

Bunu yapamazsanız onlara iyilik değil, kötülük etmiş olursunuz.
Cevap: Olursun-uz  –> 2. çoğul kişi eki

Sonraki Ödev:  Geleceğe Dair Hayallerinizi Anlatan Bir Yazı Yazınız.

Dünyayı seninle sevmişim ey dost.
Cevap: Sev-miş-im –> geçmiş zaman, 1. tekil şahıs

“Dünyada dost vardır.” ilkesini yaratmaya çalışın.
Cevap: Çalış-ın –> emir kipi

Neler söylenmemiş, neler yazılmamış bu konuda.
Cevap: Söyle-(n)-me-miş –> olumsuzluk eki, duyulan geçmiş zaman

Ne desem eski, ne yazsam boş.
Cevap:

Hayır, hayır, şiiri, yazını başkaları da seviyor, onlarla da selamlaşıyoruz, görüşüyoruz. Ama niye dost olamıyoruz?
Cevap: Sev-(i)-yor–> ek fiil eki,geniş zaman


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 23 Dörtel Yayıncılık

9.Etkinlik

“Toplum hayatında dostluğun önemi” konulu bilgilendirici bir yazı yazınız. Yazınızı giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşacak şekilde planlayınız. Yazınıza uygun bir başlık yazmayı unutmayınız. Yazınızı zenginleştirmek için atasözü, deyim ve özdeyişlerden yararlanabilirsiniz. Yazınızı oluştururken açıklama, tartışma, betimleme, öyküleme gibi anlatım biçimlerinden yararlanabilirsiniz.
Cevap:

Dostluk, insanların sosyal hayatta bağlantı kurmalarını sağlar. İyi arkadaşlık ilişkileri, insanların duygusal ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olur. Sağlam dostluklar, güvene dayalıdır ve insanlara kendilerini ifade etme özgürlüğü verir. Dostlar arasındaki samimi iletişim, bireylerin duygusal destek bulmasını, sorunları paylaşmasını ve ortak ilgi alanlarını keşfetmesini sağlar. Bu da insanların mutluluğunu ve psikolojik refahını artırır.

Dostluk aynı zamanda olumlu etkileşimlerin kaynağıdır. İyi arkadaşlık ilişkileri, insanların sosyal becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. İnsanlar, farklı kişilikleri, bakış açılarını ve kültürleri tanıyarak empati yeteneklerini güçlendirir. Bu da insanları daha hoşgörülü, saygılı ve anlayışlı yapar. Dostluğun yayılma etkisi, toplumda daha sağlıklı bir iletişim ve işbirliği ortamının oluşmasına katkı sağlar. Sonuç olarak, toplum hayatında dostluk çok önemli bir role sahiptir. Dostluklar, insanların yaşamlarına değer katan, destekleyen ve zenginlik katan özel bağlardır. İyi arkadaşlık ilişkileri, insanların duygusal ihtiyaçlarını karşılar, dayanışma ve yardımlaşmayı teşvik eder, olumlu etkileşimleri artırır. Bu nedenle, dostluğun toplumda daha güçlü bağlar kurmaya ve insanların birlikte daha iyi bir gelecek inşa etmelerine yardımcı olduğunu söyleyebiliriz.


Sonraki Derse Hazırlık

Refik Halit Karay’ın “Gurbet Hikâyeleri” adlı kitabını sınıfa getiriniz.

Vatan ve dil sevgisini anlatan atasözü, özdeyiş ve deyimler tespit ediniz.
Cevap:

  • Vatan sevgisi, ruhları kurtaran en kuvvetli rüzgardır. (Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK)
  • İnsanı vatanseverlik korur. (Anonim)
  • Vatan sevgisiyle harmanlanmış fedakarlık duygusu, dejenere insanlara basit gelir. (Osman PAMUKOĞLU)

Memleketimizin niçin değerli olduğunu araştırınız.
Cevap: Çünkü memleketimiz büyük zaferler ve uğraşlar sonucu kazanılmıştır.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap