Anasayfa Kitap Cevapları
13 Mayıs 2024, 18:42 - Aysel Alpay Yazdı

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 94-95-96. Cevapları Dörtel Yayıncılık

3. Tema Sonu Ölçme ve Değerlendirme Metni Cevapları

3.TEMA Milli Mücadele ve Atatürk: 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 94-95-96. Sayfa Cevapları Dörtel Yayınları

3. Tema Sonu Ölçme ve Değerlendirme Metni Cevapları


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 94 Cevapları Dörtel Yayıncılık

A. Aşağıdaki soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız.

1. Atatürk, karakter özelliklerini hangi kavramlarla açıklıyor?
Cevap: Hürriyet ve İstiklal’in karakter özellikleri olduğunu söyleyerek açıklıyor.

2. Milletlerin gelecekte ayakta kalması Atatürk’e göre nelere bağlanmıştır?
Cevap: Atatürk’e göre milletlerin gelecekte ayakta kalması milletine ve hürriyetine sahip çıkmasıdır.

3. Parçadan, Atatürk’ün kişilik özellikleriyle ilgili neler çıkarabiliriz?
Cevap: Vatansever ve barış yanlısı olduğunu çıkarabiliriz.

4. Atatürk, hangi şartlarda, kimlerin düşmanı olabileceğini belirtiyor? Niçin?
Cevap: Milletini esir etmek isteyenlerin düşmanı olabileceğini belirtiyor.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 95 Cevapları Dörtel Yayıncılık

B. Aşağıda verilen geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanarak cümleleri tamamlayınız.
Cevap:

Türk ordusu halkın sevinç gözyaşları arasında İzmir’e giriyordu bir başka deyişle düşmanı yurdumuzdan temizliyordu
Halkı hiçe sayanlara, özellikle halkın tercihini görmezden gelenlere 15 Temmuz günü sonsuza kadar unutamayacakları bir ders verildi
Atatürk, ilk olarak Erzurum’da son olarak da Sivas’ta kongre yaptı
Törende ilk olarak kürsüye Atatürk çıktı bir başka deyişle bu törenin en önemli konuğu o idi
Bu nedenle özellikle onun konuşması gerekirdi

Sonraki Ödev:  Ebru Sanatı Hakkında Neler Biliyorsunuz?

C. Aşağıdaki soruların doğru cevabını bulup işaretleyiniz.

1. Yukarıdaki şiirle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Cevap: D

A) Tema, Atatürk sevgisidir.
B) Birinci kişili bir anlatımı vardır.
C) Benzetmelerden yararlanılmış.
D) Fiiller dilek kipiyle çekimlenmiştir.


2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilgisi kurulmuştur?
Cevap: D

A) Atatürk Şehit Asker Anıtı’nın temelini atmak için Dumlupınar’a gitmiş.
B) Atatürk’ü götüren tren Ankara’dan Eskişehir’e kadar bütün istasyonlarda durdu.
C) Atatürk, törende konuşma yapmak için kürsüye çıktı.
D) Atatürk, yorucu bir yolculuk yaptığı için çadırda dinlendi.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 96 Cevapları Dörtel Yayıncılık

3. Yukarıdaki şiirde fiil türünde kaç kelime vardır?
Cevap: D

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4


4. Yukarıdaki şiirde geçen fiiller aşağıdaki hangi zaman ekini almamıştır?
Cevap: B

A) Şimdiki zaman
B) Gelecek zaman
C) Geniş zaman
D) Öğrenilen geçmiş zaman

Sonraki Ödev:  Kendinizi Tanıtan ve Yeteneklerinizin Ortaya Çıkması İçin Neler Yapmanız Gerektiğini Anlatan Bir Sunu Hazırlayınız.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin fiili oluş bildirmektedir?
Cevap: C

A) Atatürk, Millî Mücadele’yi Samsun’dan başlattı.
B) Atatürk, Kurtuluş Savaşı’nı kazanmak için çok çalıştı.
C) 15 Temmuz gecesi halk, darbecilerin karşısında çığ gibi büyüdü.
D) Millet diriliş destanını o gece yeniden yazdı.


6. “Darbeciler geleceğimizi ve istikbalimizi ipotek altına almak istediler.” cümlesindeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: B

A) Yanlış anlamda sözcük kullanımı
B) Gereksiz sözcük kullanımı
C) Sözcüğün yanlış yerde kullanımı
D) Anlamca çelişen sözcüklerin bir arada kullanımı


7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin fiili yapı yönünden farklıdır?
Cevap: B

A) Atatürk, dinleyenler tarafından dakikalarca alkışlandı.
B) Düşünce özgürlüğünün en değerli temsilcisi olacaksınız.
C) Atatürk, ülke gençliğine düşen görevi belirtti.
D) Tören yerinde çadırlar kurulmuştu.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap