Anasayfa Kitap Cevapları
5 Şubat 2024, 13:34 - Mehmet Yazdı

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 38-39-40. Cevapları Dörtel Yayıncılık

1. Tema Sonu Ölçme ve Değerlendirme Cevapları Dörtel Yayıncılık

1.TEMA Erdemler: 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 38-39-40. Cevapları Dörtel Yayınları


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 38

A. Aşağıdaki soruları yukarıdaki paragrafa göre cevaplayınız.

1. Yazar ve babası nerede yaşıyorlarmış?
Cevap: Yazar ve babası Florina’da yaşıyorlarmış.

2. Yazarın babasının ruhsal durumunu açıklayınız.
Cevap: Yazarın babası hüzün ve pişmanlık içindedir.

3. Bu metnin başlığı sizce ne olabilir?
Cevap: Hasret.

4. Bu metinde vurgulanan ana fikir nedir? Yazınız.
Cevap: Memleket özlemi diyebiliriz.

5. Metindeki hikâye unsurlarını belirleyip yazınız.

Mekan: Urla
Varlık Kadrosu: Fehim Çavuş, Salip Bey ve baba-oğul

6. Metinde geçen çekimli fiilleri bulup yazınız.
Cevap: Döneyim / Açmadı / Durdu


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 39 Dörtel Yayıncılık

7. Metinde büyük harflerin yazımıyla ilgili hangi kurallara yer verilmiştir? Tespitlerinizi yazınız.
Cevap:

  • Şehir isimleri büyük harflerle yazılmıştır.
  • Özel isim ve unvan isimleri büyük harfle yazılmıştır.
  • Cümle başında büyük harfle başlamıştır.

B. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına “D” yanlış olanların başına “Y” yazınız.

(D) “Kara Toprak” şiirinin teması dostluk ve cömertliktir.
(D) “Eskici”, Refik Halit Karay’ın vatan ve dil sevgisini anlatan hikâyesidir.
(D)  İyelik ve hâl ekleri fiil çekim ekleridir.
(Y) “Benim yerim Florina, diyordu.” cümlesinin fiili türemiş yapılıdır.

Sonraki Ödev:  Ozanlık Geleneği Hakkında Neler Biliyorsunuz?

C. Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını bulup işaretleyiniz.

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim açıklamasıyla birlikte kullanılmıştır?
Cevap: A) Aldığı haberin sevinciyle etekleri zil çalıyordu.

A) Aldığı haberin sevinciyle etekleri zil çalıyordu.
B) Çok sevindiği için küplere bindi.
C) Gördüğü kötü olaylar karşısında dili çözüldü.
D) Nefret ettiği kişilere ciğerimin köşesi diye hitap ederdi.


2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil farklı bir kip eki almıştır?
Cevap: D) Bu soruyu sorabilirsiniz.

A) Dikkatli dinleyin.
B) Rahat olunuz.
C) Kitabı getiriniz.
D) Bu soruyu sorabilirsiniz.


3. Aşağıdaki fiillerden hangisinde farklı bir kişi eki kullanılmıştır?
Cevap: C) Seversiniz

A) Görüyoruz
B) Bulduk
C) Seversiniz
D) Yazmalıyız


4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?
Cevap: B) Figen Teyzem yarın tatile çıkıyor.

A) Ahmet Bey bugün okula gelmedi.
B) Figen Teyzem yarın tatile çıkıyor.
C) Fikret’in ablası da bizim okulda okuyor.
D) Fehim Çavuş babamın arkadaşıdır.


5. Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır?
Cevap: A) Bitmiş cümlelerin sonuna üç nokta konur

A) Bitmiş cümlelerin sonuna üç nokta konur.
B) Alıntı sözler tırnak içinde gösterilir.
C) Kendisinden sonra açıklama yapılacak cümlenin sonuna iki nokta konur.
D) Satır sonuna sığmayan kelimeleri kısa çizgi ile böleriz.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 40 Cevapları Dörtel Yayıncılık

Ç. Aşağıdaki bulmacayı çözünüz. Renkli olan bölümde çıkan şifreyi okuyunuz.

Sonraki Ödev:  Hayal Kurmayı Sever Misiniz? Neden?

1. İnsanı, bir şeye veya bir kimseye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten duygu.
2. Cömert olma durumu, eli açıklık.
3. Sevilen, güvenilen, yakın arkadaş, gönüldaş, iyi anlaşılan kimse, düşman karşıtı.
4. Sevgiyi sürdürme, dostluk bağlılığı.
5. Genellikle gerçek anlamından az çok ayrı, kendine özgü bir anlam taşıyan kalıplaşmış söz grubu.
6. Fiil, ad kök veya gövdelerine zaman kavramı ile birlikte kişi kavramı da veren eklerin getirilmesi.
7. Gerçeğe varmak amacıyla, taraf tutmadan inceleme yapan, hüküm veren, objektif. Bireyin kişisel görüşünden bağımsız olan.
8. Acı, yoksulluk, haksızlık vb. üzücü durumlar karşısında ses çıkarmadan onların geçmesini bekleme erdemi.
Cevap:

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 40 Cevapları

Şifre: ERDEMLER


Sonraki Derse Hazırlık

Kültürel miras sözünden ne anlıyorsunuz? Düşününüz.
Cevap: Bir ülkenin nesilden nesile devam eden örf adet hazinesidir, diyebiliriz.

Anadolu kültüründe kilimin ve dokumacılığın yerini ve önemini araştırınız.
Cevap: Kilim ve dokumacılık Anadolu’nun kültürünü yansıtır. Ve bu yüzden önem taşır.

Renklerin insan ruhu üzerinde uyandırdığı duyguları araştırınız.
Cevap: Sevinç, hüzün, aşk gibi duygular uyandırır diyebiliriz.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap