Anasayfa Kitap Cevapları
27 Nisan 2024, 21:08 - Zülal Güneş Yazdı

8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 108-110-112 Cevapları Anka Yayınevi

Kur’an-ı Kerim’in Temel Özellikleri Cevapları

5.Ünite Kur’an-ı Kerim ve Özellikleri: 8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 108-109-110-111-112-113 Cevapları Anka Yayınları


8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 108 Cevapları Anka Yayınevi

Kur'an-ı Kerim'in Temel Özellikleri Cevapları

ETKİNLİK

Kur’an-ı Kerim’de anlatılan peygamber kıssalarından birini seçerek o kıssa hakkında araştırma yapınız. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayız.

Kıssa hangi peygamberi konu edinmektedir?
Cevap: Kıssa Hz. Nuh Peygamber’i anlatmaktadır.

 Bu peygamber hangi topluma gönderilmiştir?
Cevap: Hz. Nuh, Lut kavmine gönderilmiştir.

 Peygamberin gönderildiği toplumda ne gibi kötülükler yaygındı?
Cevap: Gönderildiği toplum şirk koşan, ahlaktan yoksun olan ve putlara tapma gibi kötülükleri vardır.

 Peygamber, gönderildiği topluma ne gibi öğütler vermiş, hangi uyarıları yapmıştır?
Cevap: Doğru yola çağırmış, daha sonrası gemi inşa ederek kendine inananları gemiye almıştır.

 İnsanlar, Allah’ın (c.c.) peygamberine nasıl tepki göstermişlerdir?
Cevap: İnanmayarak karşı çıkmışlar, aşağılamışlar ve eziyet etmişlerdir.

 Kıssanın sonunda neler olmaktadır?
Cevap: Kıssanın sonunda gemiye binen insanlar ve hayvanlar kurtulmuş diğer herkes su altında kalıp ölmüştür.

 Bu kıssadan çıkarılabilecek mesajlar nelerdir?
Cevap: Allah’tan başka kimseye inanamamak ve şirk koşmamak.

Sonraki Ödev:  8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 31-32-33. Cevapları Anka Yayınları

Düşünelim-SÖYLEYELİM

 Kur’an-ı Kerim niçin indirilmiştir? Onu niçin okuyup anlamaya çalışmalıyız?
Cevap: Kur’an-ı Kerim bize Allah’ın birliğini, varlığını ve ondan geldiğimizi bildirmek amacıyla indirilmiştir. Bizlerde Kur’an-ı okuyup Allah’a iman etmeyi onun her şeye gücü yettiğini anlamaya çalışmalıyız.


8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 110 Cevapları Anka Yayınevi

ETKİNLİK

 Aşağıda boş bırakılan yerlere, Kur’an’da emredilen iyi davranışlara ve yasak kılınan kötü davranışlara örnekler yazınız.
Cevap:

Kur’an’da emredilen iyi ve güzel davranışlar:

  • Anne ve babamıza saygılı olmak.
  • Adaletli olmak
  • Eve girdiğimiz zaman selam vermek
  • Şükretmek
  • Canlılara yardım etmek.

Kur’an’da yasaklanan kötü davranışlar:

  • Kıskançlık ve haset etmemek
  • Yalan söylememek
  • Faizden uzak durmak
  • Haram paradan uzak durmak
  • Gıybetten uzak durmak

8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 112 Cevapları Anka Yayınevi

ETKİNLİK

“Lokman oğluna öğüt vererek şöyle demişti: Yavrucuğum! Allah’a ortak koşma! Çünkü ortak koşmak büyük bir zülumdür… Yavrum! Şüphesiz yapılan iş bir hardal tanesi büyüklüğünde olsa ve bu bir kayanın içinde yahut göklerde ya da yerin içinde bile olsa Allah onu çıkarır ve getirir. Çünkü Allah en gizli şeyleri bilendir, (her şeyden) hakkıyla haberdar olandır. Yavrum! Namazı dosdoğru kıl, iyiliği emret. Kötülükten alıkoy. Başına gelen musibetlere karşı sabırlı ol. Çünkü bunlar kesin olarak emredilmiş işlerdendir. Küçümseyerek surat asıp insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme! Çünkü Allah hiçbir kibirleneni, övüneni sevmez. Yürüyüşünde tabii ol. Sesini alçalt…” (Lokman suresi, 13 ve 16-19. ayetler.)

Yukarıdaki ayetlere göre Kur’an’ın bizlere hangi konularda yol gösterdiği söylenebilir? Düşüncelerinizi aşağıya yazınız.
Cevap: Hiçbir zaman Allah’a ortak koşmamamız onun varlığına ve birliğine inanmak gerekir. Her zaman boş durmamalı ve iş yapmalı, iyilikten şaşmamalıyız. Namaz ibadetini doğru ve hep yerine getirmeliyiz.

Sonraki Ödev:  Dinin Birey ve Toplum Üzerindeki Etkileri Nelerdir? Düşüncelerinizi Arkadaşlarınızla Paylaşınız.

8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 114 Cevapları Anka Yayınevi

ETKİNLİK

“Gökten suyu indiren O’dur. Ondan hem size içecek vardır hem de hayvanlarınızı otlatacağınız bitkiler. (Allah) su sayesinde sizin için ekinler, zeytinler, hurmalar, üzümler ve diğer meyvelerin hepsinden bitirir. İşte bunlarda, düşünen bir toplum için büyük bir ibret vardır. O; geceyi, gündüzü, Güneş’i ve Ay’ı sizin hizmetinize verdi. Yıldızlar da Allah’ın emri ile hareket eder. Şüphesiz ki bunlarda, aklını kullananlar için pek çok delil vardır. Yeryüzünde sizin için rengârenk yarattıklarında da öğüt alan bir toplum için gerçek bir ibret vardır.”
(Nahl suresi, 10-13. ayetler.)

Yukarıdaki ayetlerden ne gibi ilkeler çıkarılabilir? Sınıfınızda değerlendiriniz.
Cevap: Allah’ın canlılar için indirmiş olduğu suya kıymet verilmesi gerektiği anlatılmaktadır. Su sayesinde birçok nimetin yetişmesi sağlanmaktadır. Bunun yanı sıra gece ve gündüzü, Ay’ı, Güneş’i ve yıldızları yaratmış ve hepsi bir düzen içindir.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap