Anasayfa Kitap Cevapları
3 Mayıs 2024, 14:35 - Sena Yazdı

8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 33-34. Cevapları Anka Yayınevi

8. Sınıf Din Kültürü 1.Ünite Sonu Değerlendirme Cevapları

1.Ünite Kader İnancı: 8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 33-34. Cevapları Anka Yayınları


8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 33 Cevapları Anka Yayınevi

A) Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Kâinatta her şeyin bir ölçü ve düzen içinde olmasıyla kader arasında nasıl bir bağlantı kurulabilir? Düşüncelerinizi ifade ediniz.
Cevap: Allah her şeyi bir düzen ve ölçü içerisinde yaratmıştır. Kainatı düzene soktuğu gibi herkes için bir kaderde belirlemiştir ve kaderi düzene sokmuştur.


2. İnsanın akıllı, ilim ve irade sahibi bir varlık olmasıyla kaderi arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız.
Cevap: İnsan hayatında verdiği kararları ilmi, aklı ve iradesi ile yapar. Allah kişinin yapacaklarını bildiği için bunu kaderine yazar.


3. Yüce Allah’ın (c.c.) kâinatta belirlediği fiziksel ve toplumsal yasalar hakkında bilgi veriniz.
Cevap: Yüce Allah’ın kainatta belirlediği fiziksel ve toplumsal yasaların yapılması ve uyulması zaruridir. Bu yasalara Sünnetullah denir. Fiziksel yasalara, kütle çekim kanunu, suyun kaldırma kuvveti ve yer çekimi örnek verilebilir. Toplumsal yasalara, elde edilen kazancın paylaşılması, insanların adil olması, nezaket kuralları örnek gösterilebilir.


4. Eceli geciktirmek mümkün müdür? Niçin? Görüş ve düşüncelerinizi açıklayınız.
Cevap: Eceli geciktirmek mümkün değildir. Çünkü Allah doğumumuzu ve ölüm günümüzü öncesinde belirlemiştir ve değiştirilemez.


5. Sağlık ve hastalığın kaderle nasıl bir ilişkisi vardır? Açıklayınız.
Cevap: Kaderimizde yaşayacağımız hastalıklar ve sağlığımızın durumu vardır. Kaderimizde yazılanı yaşarız.


6. Başarısız olmasını kadere bağlayan bir insanın düşüncesini doğru bulur musunuz? Niçin? Belirtiniz.
Cevap: Bu kişinin düşüncesini doğru bulmam. Çünkü tüm mücadeleyi vermiş olması gerekir. Her türlü çabayı gösterdikten sonra yine de başarısız oluyorsa o zaman doğru bulabilirim.

Sonraki Ödev:  8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 31-32-33. Cevapları Anka Yayınları

7. Tevekkül ne anlama gelmektedir? İslam’ın tevekkül anlayışını örneklerle anlatınız.
Cevap: Tevekkül, bir durum karşısında yapılması gereken her şeyi yaptıktan sonra Allah’tan istemek ve beklemektir.


B) Aşağıdaki soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.

1. Yüce Allah’ın (c.c.), sonsuz ilmi ve kudreti ile başlangıçtan sonsuza kadar evrende olacak olan her şeyi programlamasına, varlıkları istediği şekilde yaratmasına ve her şeyi önceden bilip takdir etmesine ne ad verilir?
Cevap
A) Kaza
B) Kader
C) Tevekkül
D) Ömür


2. I. “Güneş ve Ay bir hesaba göre hareket etmektedir.” (Rahman suresi, 5. ayet.)
II. “Allah her canlıyı sudan yarattı…” (Nur suresi, 45. ayet.)
III. “Güneş kendi yörüngesinde akıp gider…” (Yâsin suresi, 38. ayet.)
IV. “…Bir toplum kendilerinde bulunanı (iyi davranışları) değiştirmedikçe Allah, onlara verdiği nimeti değiştirmez…” (Enfâl suresi, 53. ayet.)
Yukarıdaki ayetlerden hangileri fiziksel bir yasaya işaret etmektedir?
Cevap:
A) III, IV
B) I, II
C ) II, IV
D ) I, III


3. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, kaderle ilgili yanlış bir yargı içermektedir?
Cevap: B

A) Kâinattaki tüm canlı ve cansız varlıkların bir kaderi vardır.
B) Yüce Allah (c.c.), insanın yapacaklarını önceden belirlediği için kişinin iyiyi ve kötüyü tercih etmesinde iradesinin bir etkisi yoktur.
C ) Eceli gelen her insanın vefat etmesi, Allah’ın (c.c.) insanlar için belirlediği bir kaderdir.
D ) İnsanın nerede, ne zaman, hangi anne ve babadan dünyaya geleceğini Allahü Teâlâ önceden takdir etmiştir.


4. I. Mısır’da doğmuştur.
II. Kendisine Tevrat adlı ilahi kitap inmiştir.
III. İsrailoğulları ile birlikte Filistin topraklarına girip yerleşmiştir.
IV. Kardeşi Harun (a.s.) ile birlikte Firavun’u imana davet etmiştir.
Hz. Musa (a.s.) ile ilgili yukarıda verilen bilgilerin kaç tanesi doğrudur?
Cevap: C
A) 1
B) 2
C ) 3
D) 4


8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 34 Cevapları Anka Yayınevi

C) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D” yanlış olanların başına “Y” yazınız.
1. (D) Yüce Allah’ın (c.c.) önceden bilip takdir ettiği olayların, yeri ve zamanı geldiğinde onun bilgisi ve iradesi dâhilinde meydana gelmesine kaza denir.
2. (D) İnsan, davranışlarını bilinçli bir şekilde ve kendi özgür iradesiyle yaptığından dolayı yaptıklarından sorumludur.
3. (Y) Ecel yalnızca insanların ölüm anı için kullanılan bir kavramdır.
4. (D) Kâinattaki varlıkların bir ölçü, düzen ve uyum içinde olması, Allah’ın (c.c.) var ve bir olduğunu gösterir.
5. (D) İnsan, hayatını sürdürürken Allah’ın (c.c.) evrende belirlediği yasaları dikkate almalıdır.
6. (D) Yüce Allah’ın (c.c.) iradesine külli irade, insanın iradesine ise cüzi irade denir.
7. (Y) Başarılı ya da başarısız olmak insanın kaderinde vardır ve kişinin başarılı olmak için çalışması bir anlam ifade etmez.
8. (D) Yüce Allah’ın (c.c.) evrende belirlemiş olduğu yasalar gereğince olaylar, neden-sonuç ilişkisi içinde gerçekleşir.

Sonraki Ödev:  Kader, Kaza ve Tevekkül Kavramlarıyla İlgili Deyim ve Atasözleri Bularak Defterinize Yazınız.

Ç) Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları uygun sözcüklerle tamamlayınız.
kaza
eceli iradesi
tevekkül
firavun
sünnetullah
Tevrat

8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 34 Cevapları

1. İnsan, işlerinde üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirdikten sonra Allah’a (c.c.) tevekkül etmelidir.
2. Yüce Allah’ın (c.c.) kâinatta belirlediği olayların yeri ve zamanı geldiğinde, onun iradesi dâhilinde meydana gelmesine kaza denir.
3. Her canlının olduğu gibi toplumların, milletlerin de bir eceli vardır.
4. İnsan iradesi dâhilinde olan iş ve davranışlardan sorumludur.
5. Hz. Musa (a.s.) zamanında Mısır, firavun denilen krallar tarafından yönetilmekteydi.
6. Hz. Musa’ya (a.s.) Tevrat adlı ilahi kitap verilmiştir.
7. Allah’ın (c.c.) evrende belirlediği yasalar, Kur’an-ı Kerim’de sünnetullah kavramı ile ifade edilir.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap