Anasayfa Kitap Cevapları
13 Temmuz 2023, 1:26 - Zülal Güneş Yazdı

8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 39-40-41-42. Cevapları MEB Yayınları

8. Sınıf Din Kültürü 1.Ünitemizi Değerlendirelim Cevapları

1. ÜNİTE: KADER İNANCI 8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 39-40-41-42. Cevapları MEB Yayınları

A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız.


8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 39 Cevapları MEB Yayınları

“Gerçekten biz, her şeyi bir ölçü ve dengede yarattık.” (Kamer suresi, 49. ayet.) ayetinden ne anlıyorsunuz? Açıklayınız.

Cevap: Dünya da her şey belli bir düzen içerisinde yaratılmıştır. Güneş’in doğuşu ve batışı, gece ve gündüz, mevsimlerin oluşması gibi her şey insanların yaşamına göre bir ölçüsü ve düzeni vardır.

Sonraki Ödev:  Gerçekten Biz, Her Şeyi Bir Ölçü ve Dengede Yarattık. Ayetinden Ne Anlıyorsunuz? Açıklayınız.

Özgürlük ve sorumluluk kavramları arasındaki ilişkiyi açıklayınız

Cevap: Özgürlük sorumluluklarımızı yerine getirerek olur. Özgürüz diyerek sorumluluklarımızdan vazgeçemeyiz. Örnek olarak ticaret yapmak bizim özgürlüğümüzdür fakat vergi vermek ise bizim sorumluluğumuzdur. Bu özgürlüğü yapmak için sorumluluğumuzu yerine getirmemiz gerekir.

Sonraki Ödev:  Özgürlük ve Sorumluluk Kavramları Arasındaki İlişkiyi Açıklayınız.

Tevekkül ne demektir? Örnek vererek açıklayınız.

Cevap: Tevekkül İslam dininde Allah’a inanıp ondan istemek demektir. Yolculuk yapmadan önce önlem alıp Allah’a tevekkül ederek yola çıkmalıyız.

Sonraki Ödev:  Tevekkül Ne Demektir? Örnek Vererek Açıklayınız.

Sünnetullah nedir? Örnekler vererek açıklayınız.

Cevap: Sünnetullah  Allah’ın yaratma gücünün bir ölçü ve düzen içinde olmasını sağlayan yasalara denir. Örnek olarak yer çekimi kanunu , gece ve gündüzün oluşması gibi olayları söyleyebiliriz.

Sonraki Ödev:  Sünnetullah Nedir? Örnekler Vererek Açıklayınız.

Ömür ve ecel kavramları arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

Cevap: Ömrü olan her şeyin bir eceli de bulunmaktadır. Doğup öleceğimiz zaman kadar yaşamak bizim ömrümüzdür. Öldüğümüz an ise ecelimizdir.

Sonraki Ödev:  Ömür ve Ecel Kavramları Arasındaki İlişkiyi Açıklayınız.

B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Özgürlük, zorlama olmadan insanın kendi iradesine dayanarak karar vermesi ve buna göre davranmasıdır. Sorumluluk ise verdiği kararlardan sonra ortaya çıkan durumların sonuçlarını üstlenmesidir. İnsan aklı ve iradesi sebebiyle tercihlerinde özgürdür ve bu tercihler sonucu ortaya çıkan durumlardan da sorumludur.
Yukarıda verilen bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Cevap: C) İnsan, kötü davranışları kendi özgür iradesiyle yapmaz.


8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 40 Cevapları MEB Yayınları

2. Derslerine çok iyi çalışan ve sınavlarda oldukça başarılı olan Halil İbrahim, “Fen Lisesi’ne gidebilecek misin?” diye soranlara “Allah’ın (c.c.) izniyle” diye cevap veriyordu.
Halil İbrahim’in bu tavrı aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanabilir?

Cevap: B) Tevekkül


3. “Sizden herhangi birinizin sırtına bir bağ odun yüklenip satması, dilenmesinden hayırlıdır.” (Müslim, Zekat, 110.)
Hz. Peygamberin yukarıdaki sözünde bize anlatmak istediği ana konu nedir?
Cevap: D) Emek sarf ederek helal rızık kazanmak.


4. I- Akıl insanı diğer canlılardan farklı kılar.
II- Özgürce seçimlerinden dolayı insan sorumlu olmaz.
III- Yaptıklarından dünyada ve ahirette sorumludur.
İnsan ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

Cevap: C) I ve III


5. Mekkeli müşriklerin baskılarının arttığı bir dönemde, Medineli bir heyetle Mekke’de görüşmenin tehlikeli olacağını düşünen Hz. Peygamber, Mekke’nin dışında Akabe denilen bir vadide bir araya gelmiştir. Hicret yoluna çıkarken Allah’a (c.c.) tevekkül ederek gerekli tedbirleri almayı ihmal etmemiştir. Medine’yi kuşatmaya gelen müşriklere karşı şehri korumak için hendekler kazdırarak önlem almıştır.
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki metnin vermek istediği temel düşünceyi ifade eder?
Cevap: D) Hz. Peygamber yaptığı işlerde tedbirli davranmıştır.


8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 41 Cevapları MEB Yayınları

6. İrade bir şeyi yapıp yapmamaya karar verme gücüdür. İnsan iradesi sınırlı iken Yüce Allah’ın iradesi sonsuz ve sınırsızdır. Onun isteyip de yapamayacağı hiçbir şey yoktur ve tüm iradelerin üstündedir.
Verilen metne göre Allah’ın (c.c.) sonsuz ve sınırsız olan iradesini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: C) Küllî irade


7. Soru işaretiyle gösterilen bölümlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
Cevap: B) Fiziksel yasalar – Biyolojik yasalar


8. Allah’ın (c.c.) canlılar için yarattığı bütün nimetlere verilen addır. Yediklerimiz, içtiklerimiz, giydiklerimiz, bilgi, hikmet, teneffüs ettiğimiz hava yani kısaca maddi ve manevi bütün ihtiyaçlar bu kapsamda değerlendirilir.
Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: A) Rızık


C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen kelimelerden uygun olanıyla doldurunuz.
Cevap:

1. Allah’ın (c.c.) tabiatı yaratıp devam ettirmek ve toplum hayatını düzenlemek
üzere koyduğu kanunlara sünnetullah denir.
2. Hayat, yaşama, yaşayış anlamlarına gelir. İnsanın doğumundan ölümüne kadar
geçen zamana ömür denir.
3. İnsan ve diğer canlıların beslenip yaşayabilmeleri için yedikleri, içtikleri ve
faydalandıkları her şeye rızık denir.
4. Bakara suresinin 255. ayetidir. Yüce Allah’ın eşsiz sıfatlarının ve gücünün anlatıldığı ayete Ayetel-Kürsi denir.


8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 42 Cevapları MEB Yayınları

Aşağıdaki soruları cevaplayarak bulmacayı çözünüz.
Cevap:

8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 42 Cevapları MEB Yayınları

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap