Anasayfa Kitap Cevapları
27 Aralık 2021, 3:50 - Zülal Güneş Yazdı

8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 39-40-41-42. Cevapları MEB Yayınları

8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 39-40-41-42. Cevapları MEB Yayınları Ünitemizi Değerlendirelim

A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız.


8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 39 Cevapları MEB Yayınları

Soru: 1. “Gerçekten biz, her şeyi bir ölçü ve dengede yarattık.” (Kamer suresi, 49. ayet.) ayetinden ne anlıyorsunuz? Açıklayınız.
Cevap: Dünya da herşey belli bir düzen içerisinde yaratılmıştır. Güneş’in doğuşu ve batışı, gece ve gündüz, mevsimlerin oluşması gibi herşey insanların yaşamına göre bir ölçüsü ve düzeni vardır.


Soru:  2. Özgürlük ve sorumluluk kavramları arasındaki ilişkiyi açıklayınız
Cevap: Özgürlük sorumluluklarımızı yerine getirerek olur. Özgürüz diyerek sorumluluklarımızdan vazgeçemeyiz. Örnek olarak ticaret yapmak bizim özgürlüğümüzdür fakat vergi vermek ise bizim sorumluluğumuzdur. Bu özgürlüğü yapmak için sorumluluğumuzu yerine getirmemiz gerekir.


Soru: 3. Tevekkül ne demektir? Örnek vererek açıklayınız.
Cevap: Tevekkül İslam dininde Allah’a inanıp ondan istemek demektir. Yolculuk yapmadan önce önlem alıp Allah’a tevekkül ederek yola çıkmalıyız.


Soru: 4. Sünnetullah nedir? Örnekler vererek açıklayınız.
Cevap: Sünnetullah  Allah’ın yaratma gücünün bir ölçü ve düzen içinde olmasını sağlayan yasalara denir. Örnek olarak yer çekimi kanunu , gece ve gündüzün oluşması gibi olayları söyleyebiliriz.


Soru: 5. Ömür ve ecel kavramları arasındaki ilişkiyi açıklayınız.
Cevap: Ömrü olan herşeyin bir eceli de bulunmaktadır. Doğup öleceğimiz zaman kadar yaşamak bizim ömrümüzdür. Öldüğümüz an ise ecelimizdir.


B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

Soru: 1. Özgürlük, zorlama olmadan insanın kendi iradesine dayanarak karar vermesi ve buna göre davranmasıdır. Sorumluluk ise verdiği kararlardan sonra ortaya çıkan
durumların sonuçlarını üstlenmesidir. İnsan aklı ve iradesi sebebiyle tercihlerinde özgürdür ve bu tercihler sonucu ortaya çıkan durumlardan da sorumludur.
Yukarıda verilen bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Cevap: C) İnsan, kötü davranışları kendi özgür iradesiyle yapmaz.


8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 40 Cevapları MEB Yayınları

Soru: 2. Derslerine çok iyi çalışan ve sınavlarda oldukça başarılı olan Halil İbrahim, “Fen Lisesi’ne gidebilecek misin?” diye soranlara “Allah’ın (c.c.) izniyle” diye cevap veriyordu.
Halil İbrahim’in bu tavrı aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanabilir?
Cevap: B) Tevekkül


Soru: 3. “Sizden herhangi birinizin sırtına bir bağ odun yüklenip satması, dilenmesinden hayırlıdır.” (Müslim, Zekat, 110.)
Hz. Peygamberin yukarıdaki sözünde bize anlatmak istediği ana konu nedir?
Cevap: D) Emek sarf ederek helal rızık kazanmak.


Soru: 4. I- Akıl insanı diğer canlılardan farklı kılar.
II- Özgürce seçimlerinden dolayı insan sorumlu olmaz.
III- Yaptıklarından dünyada ve ahirette sorumludur.
İnsan ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
Cevap: C) I ve III


Soru: 5. Mekkeli müşriklerin baskılarının arttığı bir dönemde, Medineli bir heyetle Mekke’de görüşmenin tehlikeli olacağını düşünen Hz. Peygamber, Mekke’nin dışında
Akabe denilen bir vadide bir araya gelmiştir. Hicret yoluna çıkarken Allah’a (c.c.)
tevekkül ederek gerekli tedbirleri almayı ihmal etmemiştir. Medine’yi kuşatmaya
gelen müşriklere karşı şehri korumak için hendekler kazdırarak önlem almıştır.
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki metnin vermek istediği temel düşünceyi ifade eder?
Cevap: D) Hz. Peygamber yaptığı işlerde tedbirli davranmıştır.


8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 41 Cevapları MEB Yayınları

Soru: 6. İrade bir şeyi yapıp yapmamaya karar verme gücüdür. İnsan iradesi sınırlı iken Yüce Allah’ın iradesi sonsuz ve sınırsızdır. Onun isteyip de yapamayacağı hiçbir
şey yoktur ve tüm iradelerin üstündedir.
Verilen metne göre Allah’ın (c.c.) sonsuz ve sınırsız olan iradesini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: C) Küllî irade


Soru: 7. Soru işaretiyle gösterilen bölümlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
Cevap: B) Fiziksel yasalar – Biyolojik yasalar


Soru: 8. Allah’ın (c.c.) canlılar için yarattığı bütün nimetlere verilen addır. Yediklerimiz, içtiklerimiz, giydiklerimiz, bilgi, hikmet, teneffüs ettiğimiz hava yani kısaca maddi ve manevi bütün ihtiyaçlar bu kapsamda değerlendirilir.
Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: A) Rızık


Soru: C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen kelimelerden uygun olanıyla doldurunuz.
Cevap:

1. Allah’ın (c.c.) tabiatı yaratıp devam ettirmek ve toplum hayatını düzenlemek
üzere koyduğu kanunlara sünnetullah denir.
2. Hayat, yaşama, yaşayış anlamlarına gelir. İnsanın doğumundan ölümüne kadar
geçen zamana ömür denir.
3. İnsan ve diğer canlıların beslenip yaşayabilmeleri için yedikleri, içtikleri ve
faydalandıkları her şeye rızık denir.
4. Bakara suresinin 255. ayetidir. Yüce Allah’ın eşsiz sıfatlarının ve gücünün anlatıldığı ayete Ayetel-Kürsi denir.


8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 42 Cevapları MEB Yayınları

Soru: Aşağıdaki soruları cevaplayarak bulmacayı çözünüz.
Cevap:

8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 42 Cevapları MEB Yayınları

LÜTFEN DÜŞÜNCELERİNİZİ BİZİMLE PAYLAŞIN

Yorum Yazabilirsiniz.

Lütfen Bu Ödev İle İlgili Bir Bilgi Yazın.


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2021
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Yıldırım, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Pasifik, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Bir-Yay, Adım Adım, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.