Anasayfa Kitap Cevapları
1 Mayıs 2023, 1:44 - Zülal Güneş Yazdı

8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 129-131. Cevapları MEB Yayınları

Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Nuh Cevapları

5. ÜNİTE: KUR’AN-I KERİM VE ÖZELLİKLERİ: 8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 129-130-131. Cevapları MEB Yayınları


8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 129 Cevapları MEB Yayınları

Nuh Tufanı denilince aklınıza neler geliyor?

Cevap: Hz. Nuh zamanında bir kavmi Allah cezalandırmak için tufan yaratmıştır. Hz. Nuh’a inananlar bu tufanda gemiye binmişler ve kurtulmuşlardır. Bu gemide yemek olarak aşure ortaya çıkmıştır.

Sonraki Ödev:  Nuh Tufanı Denilince Aklınıza Neler Geliyor?

8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 131 Cevapları MEB Yayınları

YAZALIM

Hz. Nuh’un (a.s.) kıssası ile ilgili verilen bilgilerden doğru olanların karşısına “D”, yanlış olanların karşısına “Y” yazınız.
Cevap:

(D) Hz. Nuh (a.s.), kavmini gece gündüz demeden tevhide davet etti.
(Y) Hz. Nuh’un (a.s.) kavmi puta tapmaktan vazgeçti ve tevhid inancını kabul etti.
(D) Kavmin ileri gelenleri, zenginliğe düşkünlükleri, cahillikleri, kibir ve küstahlıkları sebebiyle Hz. Nuh’un (a.s.) peygamberliğini kabul etmediler.
(D) Kur’an’da, Hz. Nuh’un (a.s.) adını taşıyan bir sure vardır.
(D) Hz. Nuh’un (a.s.) davetine inatla karşı çıkan inkârcılar, tufanda boğularak can verdiler.
(Y) Hz. Nuh’un (a.s.) davetini öncelikle kavmin ileri gelenleri kabul etti.
(D) Kur’an-ı Kerim’de o dönemde tapınılan bazı putların isimleri yer alır.
(Y) Kavmi ona inanmayınca Hz. Nuh (a.s.), ailesiyle başka yere göç etti.

Hz. Nuh Cevapları

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap