Anasayfa Kitap Cevapları
1 Mayıs 2023, 1:42 - Zülal Güneş Yazdı

8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 125-127-128. Cevapları MEB Yayınları

Kur’an-ı Kerim’in Temel Özellikleri Cevapları

5. ÜNİTE: KUR’AN-I KERİM VE ÖZELLİKLERİ: 8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 125-126-127-128. Cevapları MEB Yayınları


8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 125 Cevapları MEB Yayınları

ARAŞTIRALIM

Kur’an-ı Kerim’de hangi kıssaların yer aldığını araştırınız.
Cevap:

  • Hz. İbrahim’in Rabbini arayış kıssası.
  • Hz. İbrahim ve Hz. İsmail’in kurban edilmesi kıssası.
  • Hz. Nuh’un kıssası.
  • Hz. Yusuf’un kıssası.
  • Habil ile Kabil’in kıssası.
  • Hz. Adem ve Hz. Havva’nın kıssası.
  • Hz. Musa ile Hızır(a.s.)’ın kıssası.
  • Ashab-ı Kehf Kıssası.
  • Hz. Salih ve kavminin kıssası.
  • Hz. Musa ile Firavun’un kıssası.

Kur’an-ı Kerim’i birkaç cümle ile anlatmak isteseniz neler söylersiniz?

Cevap: Kur’an-ı Kerim İslam dinin temelini oluşturan, güzel ahlaka çeken bizlerin doğru yolda yürümesini sağlayan ilahi kitaptır.

Sonraki Ödev:  Kur’an-ı Kerim’i Birkaç Cümle İle Anlatmak İsteseniz Neler Söylersiniz?

8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 127 Cevapları MEB Yayınları

Aşağıda verilen ayetleri http://kuran.diyanet.gov.tr adresinden bularak okuyunuz. Kur’an-ı Kerim’le ilgili tespit ettiğiniz özellikleri aşağıdaki boşluklara yazınız.
Cevap:

8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 127 Cevapları MEB Yayınları


8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 128 Cevapları MEB Yayınları

BULALIM

Kutu içinde yerleri değiştirilmiş kelimeleri, aşağıda verilen tanımlara uygun şekilde bulunuz.
Cevap:

8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 128 Cevapları MEB Yayınları

1. Sözlükte “toplamak, okumak, bir araya getirmek” anlamlarına gelir.
2. İyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı, iman ile küfrü, helal ile haramı birbirinden ayıran.
3. Kalpleri iyileştiren, şifa veren anlamına gelir.
4. İnsanlara doğru yolu gösteren, rehberlik eden anlamına gelir.
5. Hz. Peygamberin sözleri, uygulamaları ve sahabilerin yapmış olduğu davranışları onaylamasıdır.
6. Allah’ın (c.c.) peygamberleri aracılığı ile bildirdiği esasları tereddütsüz kabul etmektir.
7. Allah’ın (c.c.) insanlara emrettiği ve insanların da yapmakla yükümlü oldukları tüm davranışlardır.
8. İnsanın iyi veya kötü olarak vasıflandırmaya yol açan manevi nitelikleri, huyları ve bunların etkisiyle ortaya koyduğu davranışlarının bütünüdür.
9. İnsanlar arasındaki hukuki, beşeri ve sosyal ilişkilerini düzenleyen hükümlerdir.
10. Kur’an-ı Kerim’deki geçmiş peygamberler ve kavimlerle ilgili ibret verici olaylardır.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap