Anasayfa Kitap Cevapları
12 Ekim 2023, 12:44 - Zülal Güneş Yazdı

8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 10-12-13-15. Cevapları Anka Yayınevi

Kaza ve Kader İnancı Cevapları

1.Ünite Kader İnancı: 8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 10-11-12-13-14-15. Cevapları Anka Yayınları


8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 10 Cevapları Anka Yayınevi

Düşünelim-SÖYLEYELİM

Tabiata ve kâinata baktığınızda varlıklardaki ölçü ve düzenle ilgili neler gözlemliyorsunuz?
Tespitlerinizi defterinize not ediniz.
Cevap: Tabiatta ve kainatta bir çok ölçü ve düzenle alakalı örnekler vardır. İnsanların kusursuz şekilde yaşaması, vücudumuzda sinir sistemi ve kan damarlarının karışmadan düzenli olarak çalışması, dünyanın fizik yasaları, evrendeki yıldızların ve gezegenlerin kusursuzluğu gibi örnekler vardır.


Dinimizde yer alan temel inanç esasları

  • Allah’ın (c.c.) varlığına ve birliğine inanmak,
  • Meleklerin varlığına inanmak,
  • Allah’ın (c.c.) göndermiş olduğu kitaplara inanmak,
  • Peygamberlere inanmak,
  • Ahiret gününe inanmak,
  • Kader ve kazaya inanmak.

8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 12 Cevapları Anka Yayınevi

1. ETKİNLİK

“O ki birbiri ile ahenktar yedi göğü yaratmıştır. Rahman olan Allah’ın yaratışında hiçbir uygunsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun?”
(Mülk suresi, 3. ayet.)
“Güneş, kendisi için belirlenen yerde akar (döner). İşte bu, Azîz ve Alîm olan Allah’ın takdiridir. Ay için de birtakım menziller (yörüngeler) tayin ettik. Nihayet o, eğri hurma dalı (hilal) gibi olur da geri döner. Ne Güneş Ay’a yetişebilir ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzer.”
(Yasîn suresi, 38-40. ayetler.)

Yukarıdaki ayetlerden, kâinattaki düzenle ilgili ne gibi ilkeler çıkarılabilir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Yukarıdaki ayetlerde kabaca güneş sisteminden ve ayın evrelerinden bahsedilmiştir. Dünya’nın Güneş sistemindeki konumu ile güneş sistemindeki kusursuz düzene de vurgu yapılmıştır.

Sonraki Ödev:  Tevekkül Ne Demektir? Örnek Vererek Açıklayınız.

8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 13 Cevapları Anka Yayınevi

2. ETKİNLİK

“Deme niçin şu şöyle.
Yerincedir ol öyle.
Bak sonunu seyreyle.
Mevla görelim n’eyler.
N’eylerse güzel eyler.”
(Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri)
(Semih SERGEN, Tasavvuf Şiirleri Antolojisi, 171.)

Yukarıdaki dizelerin vermek istediği mesaj nedir? Düşüncelerinizi aşağıya yazınız.
Cevap: Allah tarafından bize nasip edilen şeylere isyan etmememiz, nasıl olursa olsun Allah’a şükretmemiz gerekir. Allah bizim için en hayırlısını nasip edeceği için bolca şükretmeliyiz.


Kaza ve Kader İnancı Cevapları


8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 15 Cevapları Anka Yayınevi

3. ETKİNLİK

“… Bir toplum kendisinde bulunanı (iyi davranışları) değiştirmedikçe Allah, onlara verdiği bir nimeti değiştirmez…”
(Enfâl suresi, 53. ayet.)
“O, Güneş’i bir ışık (kaynağı), Ay’ı da (geceleyin) bir aydınlık (kaynağı) kılan, yılların sayısını ve hesabını bilmeniz için ona menziller (yörüngeler) takdir edendir. Allah, bunları (boş yere değil) ancak gerçek ile (hikmeti gereğince) yaratmıştır…”
(Yunus suresi, 5. ayet.)
“(Ey insanlar!) Biz sizi basit bir sudan yaratmadık mı? İşte o suyu belli bir süreye kadar sağlam bir yere yerleştirdik, sonra da ona ölçülü bir biçim verdik. Biz ne güzel biçim verenleriz!”
(Mürselât suresi, 20-23 ayetler.)

Yukarıdaki ayetlerde hangi yasalara vurgu yapılmaktadır? Bu ayetlerden çıkarılabilecek ilkeleri sınıfınızda değerlendiriniz.
Cevap: Yukarıdaki ayetler içerisinde insanların varoluşu, evrenin kusursuz yasalarına ithaf edilmiş ve açıklanmıştır. Bu ayetlerden anlaşılacak ilkeler, kainatın kusursuz ve hiç bir şeyin nedensiz yaratılmadığını göstermektedir.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap