Anasayfa Kitap Cevapları
15 Şubat 2024, 18:06 - Aysel Alpay Yazdı

8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 58-59-63-65-66. Cevapları Anka Yayınevi

Dinin Temel Gayesi Cevapları

3.Ünite Din ve Hayat: 8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 58-59-60-61-62-63-64-65-66-67. Cevapları Anka Yayınları


8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 58 Cevapları Anka Yayınevi

Din Birey ve Toplum

Etkinlik

“Yetimin malına, rüşdüne erinceye kadar ancak en güzel şekilde yaklaşın. Verdiğiniz sözü de yerine getirin. Çünkü verilen söz sorumluluğu gerektirir.”(İsrâ suresi, 34. ayet.)

“Arkadan çekiştirmeyi, yüze karşı eğlenmeyi âdet edinen herkesin vay hâline!” (Hümeze suresi, 1. ayet.)

“Birbirinize buğz etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah’ın kulları, kardeş olun. Bir Müslüman’a, üç günden fazla din kardeşi ile dargın durması helal olmaz.” (Buhârî, Edeb, 57.)

Yukarıdaki, ayetlerden ve hadisten ahlaki ilkeler çıkarınız. Bu ilkelerin birey ve toplum hayatı açısından önemi hakkında arkadaşlarınızla konuşunuz.
Cevap:  Dedikodu yapmanın kötü olduğu, dargınlık ve kıskançlığın kötü olduğu ve hak yemenin, söz tutmamanın kötü olduğu anlatılıyor. Bu ilkelerde insan doğru olursa güzel bir toplum olur. Ama eğer yanlış olursa toplumda anlaşamamazlık ve huzursuzluk olur.

Sonraki Ödev:  8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 39-41-42-43. Cevapları Anka Yayınevi

Düşünelim-Söyleyelim

“Kim bir mümini kasten öldürürse cezası, içinde ebediyen kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, onu lanetlemiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır.” (Nisâ suresi, 93. ayet.)

Yukarıdaki ayet, İslam dininin insan hayatına verdiği değer konusunda size neler düşündürmektedir?
Cevap: İnsan hayatının önemli olduğunu ve bunun bedelinin çok ağır ve kesin olduğunu anlıyorum.


8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 59 Cevapları Anka Yayınevi

Etkinlik

“Müslüman’ın Müslüman’a ırzı, malı ve kanı haramdır.” (Müslim, Birr, 32.)

Yukarıdaki hadisi temel insan hakları açısından yorumlayınız.
Cevap: Kimse kimsenin namusu, yaşamı ve malı hakkında hak sahibi olamaz.


8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 63 Cevapları Anka Yayınevi

Etkinlik

“Küçüğümüze merhamet etmeyen, büyüğümüze saygı göstermeyen bizden değildir.”
(Tirmizî, Birr, 15.)

Aile yuvasının varlığını mutlu ve huzurlu bir şekilde devam ettirebilmesi için bireyler birbirlerine nasıl davranmalıdırlar? Yukarıdaki hadisi de dikkate alarak düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Birbirlerine saygı sevgi ve merhametle yaklaşılmalı. İyi ve yumuşak huylu olunmalıdır.

Sonraki Ödev:  8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 108-110-112 Cevapları Anka Yayınevi

8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 65 Cevapları Anka Yayınevi

Etkinlik

İnsan, akıllı olması sayesinde ne gibi faydalar ve kazanımlar elde eder? Aşağıdaki şemaya bu konuyla ilgili örnekler yazınız.
Cevap:

8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 65 Cevapları Anka Yayınevi


8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 66 Cevapları Anka Yayınevi

Etkinlik

“Ölçüyü tastamam yapın, (insanların hakkını) eksik verenlerden olmayın. Doğru terazi ile tartın. İnsanların hakkı olan şeyleri kısmayın…” (Şuarâ suresi, 181-183. ayetler.)

“Ölçtüğünüzde ölçmeyi tam yapın, doğru terazi ile tartın. Bu daha hayırlı, sonuç bakımından daha güzeldir.” (İsrâ suresi, 35. ayet.)

Yukarıdaki ayetleri, dinimizin ekonomik haklara ve malın korunmasına verdiği önemi de dikkate alarak yorumlayınız ve düşüncelerinizi aşağıya yazınız.
Cevap: Dinimizde insanların hakkına girmenin günah olduğu belirtilmiştir. O yüzden satıcıların ya da alışveriş yapanların  tartılarda yanlış yapmaması emredilmiştir.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap