Anasayfa Kitap Cevapları
21 Kasım 2023, 19:41 - Zülal Güneş Yazdı

8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 9. Cevapları Anka Yayınevi

1. Ünite Hazırlık Çalışmaları Cevapları

1.Ünite Kader İnancı: 8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 9. Cevapları Anka Yayınları

Hazırlık Çalışmaları Cevapları


8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 9 Cevapları Anka Yayınevi

1. Kaza, kader, sünnetullah, irade, tevekkül ve rızık kavramlarının anlamlarını araştırınız.
Cevap:

Kaza: Emir, hüküm veya bitirmek anlamına gelir.
Kader: Önceden Allah tarafından belirlenmiş, gelecekte değişemeyecek olan olay akışıdır.
Sünnetullah: Allah’ın insanlar dahil tüm canlılar için yarattığı düzen ve kanunlara denir.
İrade: İstek, buyruk
Tevekkül: Yeterince çaba gösterdikten veya önlem aldıktan sonra Allah’a güvenmek.
Rızık: İnsanlara ve diğer canlılara fayda veren, yenilebilen ve içilebilen veya Allah’ın nasip ettiği maddi-manevi kazanç, şey.


2. Bir Kur’an-ı Kerim mealinden, kâinattaki ölçü ve düzeni konu alan iki ayetin anlamını bulup defterinize yazınız.
Cevap:

Enbiyâ Suresi, 22. Ayet: “Eğer göklerde ve yerde Allah’tan başka ilâhlar olsaydı, ikisinin de dengesi ve düzeni kesinlikle bozulur giderdi.”

Mülk Suresi, 3. Ayet: “Yedi kat göğü birbiriyle uyum içinde tabaka tabaka yaratan O’dur. Rahmân’ın yaratmasında hiçbir düzensizlik göremezsin. Haydi, çevir gözünü de bak, bir kusur, bir çatlaklık görebilecek misin?”


3. Kaderle ilgili deyim ve atasözleri bulup arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap:

Kader olmayınca kadir bilinmez. (Atasözü)

Kadere boyun eğmek. (Deyim)


4. Bir Kur’an-ı Kerim mealinden, Kasas suresinin 3-14. ayetlerini okuyunuz. Bu ayetlerde Hz. Musa (a.s.) hakkında ne gibi bilgiler verilmektedir? Defterinize not ediniz.
Cevap: Kasas Suresi’nin 3 ve 14. ayetlerinde Hz. Musa a.s hakkında çeşitli bilgiler vardır. Hz. Musa’nın doğumu ve çocukluğu anlatılır. Aynı zamanda ayetlerde Hz. Musa’nın, ailesi tarafından Firavunun zulmünden korumak için Nil Nehrine bırakıldığı, sonrasında Firavun’un sarayında yetiştirildiğini daha sonrasında Hz. Musa’nın Firavun’un sarayından kaçarak Medyen’e gittiği anlatılır. Bu ayetlerde kısaca Hz. Musa’ınn peygamberlik dönemi öncesinde ve sonrasından kısa kısa bilgiler verilir.

Sonraki Ödev:  Dinin Temel Gayesi Nedir? Yazınız.

5. Ayete’l-Kürsi’nin, hangi surenin kaçıncı ayeti olduğunu öğreniniz. Kur’an-ı Kerim mealinden, bu ayetin anlamını bularak defterinize yazınız.
Cevap: Ayete’l Kürsi Bakara Suresinin 255. ayetinde geçer.

“Allah, O Allah’tır. O, yegâne hak mâbuddur ki O’ndan başka İlâh yok, yalnız O; daima yaşayan, duran, tutan, her an bütün hilkat üzerinde hâkim, Hayy ü Kayyum ancak O’dur. Ne gaflet basar O’nu, ne uyku. Göklerde, yerde ne varsa hepsi O’nundur. Kimin haddine ki izni olmaksızın O’nun yanında şefaat edebilsin? Allah, yarattıklarının işlediklerini, işleyenlerini, geçmişlerini, geleceklerini bilir. Onlar ise O’nun bildiklerinden yalnız dilediği kadarını kavrayabilir; başka bir şey bilemezler. O’nun kürsüsü, ilmi bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır ve bunların koruyuculuğu, bunları görüp gözetmek kendisine bir ağırlık da vermez. O, öyle ulu, öyle büyük ve yücedir.”

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap