Anasayfa Kitap Cevapları
3 Nisan 2024, 23:13 - Zülal Güneş Yazdı

8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 95 Cevapları Anka Yayınevi

5.Ünite Hazırlık Çalışmaları Cevapları

5.Ünite Kur’an-ı Kerim ve Özellikleri: 8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 95 Cevapları Anka Yayınları

8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 95 Cevapları


İçindekiler

8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 95 Cevapları Anka Yayınevi

1. Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim’in indiriliş süreci hakkında bir araştırma yapınız.
Cevap: Kur’an-ı Kerim, Hz. Muhammed’e Cebrail aracılığı ile 23 sende vahiy yoluyla indirilmiştir. İlk vahiy 610 senesinde Hira mağarasında gelmiştir. İlk gelen sure “Alak” suresidir.


2. Sünnet kavramı hakkında bir araştırma yapınız
Cevap: Peygamber efendimiz Hz. Muhammed’in farz olarak tanımlandığı Kur-an emirleri dışında olan davranışları ve bir konuda söylediği sözlere sünnet denir.


3. Kur’an-ı Kerim’den, anne-babaya iyi davranmayı ve fakirlere yardım etmeyi konu alan birer ayet bularak defterinize yazınız
Cevap:

Rabbin yalnız kendisine kulluk etmenizi ve ana-babaya iyilik yapmanızı kesin olarak emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlılık çağına erişirlerse sakın onlara “Öf!” bile deme, onları azarlama, onlara gönül alıcı tatlı ve güzel söz söyle! (İsrâ Suresi 23. Ayet

Miras paylaştırılırken, mirasçı olmayan akrabalar, yetimler ve fakirler de orada hazır bulunuyorlarsa, onlara da bu mirastan bir şeyler verin ve gönüllerini alacak tatlı güzel sözler söyleyin. (Nisa Suresi 8. Ayet )


4. “Şüphesiz ki bu Kur’an en doğru yola iletir, iyi davranışlarda bulunan müminlere, kendileri için büyük bir mükâfat olduğunu müjdeler.” (İsrâ suresi, 9. ayet.) ayetinde verilmek istenen mesaj nedir? Düşüncelerinizi defterinize yazınız.
Cevap: Verilen ayette Kur’an bize doğru yolu gösterdiği ve Kur’an’da verilen emirleri yerine getirdiğimiz takdirde ödüllendireceğimiz anlatılmaktadır.

Sonraki Ödev:  Akşam Yatarken Hangi Dua ve Ayetleri Okursunuz?

5. Kur’an-ı Kerim mealinden, Hz. Nuh’u (a.s.) konu alan üç ayet bularak bunları sınıfınızda okuyunuz.
Cevap:

Yemin olsun ki biz, Nûh’u kavmine peygamber gönderdik de onlara şöyle dedi: “Şüphesiz ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım.” (Hud Suersi, 25. Ayet)

Rasûlüm! İşte bunlar sana vahyetmekte olduğumuz gayb haberlerindendir. Daha önce bunları ne sen biliyordun, ne de kavmin. O halde sabret; çünkü dünya ve âhirette hayırlı son takvâ sahiplerinindir. (Hud Suresi 49. Ayet)

Nûh kavmi de peygamberleri yalanladı. (Şuara Suresi 105. Ayet)

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap