Anasayfa Kitap Cevapları
28 Eylül 2023, 17:26 - Sena Yazdı

8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 19-20-21-23-24-26. Cevapları Anka Yayınevi

Kaderle İlgili Kavramlar Cevapları

1.Ünite Kader İnancı: 8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 19-20-21-22-23-24-25-26. Cevapları Anka Yayınları


8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 19 Cevapları Anka Yayınevi

Düşünelim-SÖYLEYELİM

Kaderle ilgili hangi kavramları biliyorsunuz?
Cevap: Kaderle ilgili denge, nizam, ölçü kavramlarını biliyorum. Kader bir ölçü ve düzen içerisinde yazılmıştır.


8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 20 Cevapları Anka Yayınevi

1. ETKİNLİK

“Sizi çamurdan yaratan, sonra ölüm zamanını takdir eden ancak O’dur. Bir de O’nun katın- da belirlenmiş bir ecel (kıyamet) vardır…”
(En’âm suresi, 2. ayet.)
“Nerede olursanız olun, sağlam ve tahkim edilmiş kaleler içinde bulunsanız bile ölüm size ulaşacaktır…”
(Nisâ suresi, 78. ayet.)

 Ecel ve ömür konusunda, yukarıdaki ayetlerden ne gibi ilkeler çıkarılabilir? Arkadaşlarınızla değerlendiriniz.
Cevap:

  • İnsanlar çamurdan yaratılmıştır.
  • Her insan ölümü tadacaktır.
  • Her insanın kaderinin önceden belirlendiği.

8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 21 Cevapları Anka Yayınevi

2. ETKİNLİK

“Emeksiz yemek olmaz.”, “Yazın başı kaynamayanın kışın aşı kaynamaz.” atasözlerinin vermek istediği mesaj nedir? Arkadaşlarınızla değerlendiriniz.
Cevap: Bu atasözleri, ancak emek vererek bir başarı elde edebileceğimizi, çalışan ve emek verenlerin kazanacağını anlatmaktadır.

Sonraki Ödev:  8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 87-88-89. Cevapları MEB Yayınları

8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 23 Cevapları Anka Yayınevi

3. ETKİNLİK

Adamcağızın biri, geceyi tenha bir kırda geçirmek zorunda kalmış. Fakat yırtıcı hayvanlardan korktuğu için büyük bir ağaca çıkmış. Bakmış ağacın dibinde bir sakat tilki yatıyor. Bu tilki acaba ne yer, ne içer, diye merak etmiş.
Biraz sonra bakmış ki uzaktan bir aslan geliyor. Ağzında da bir ceylan var. Aslan ağacın dibine gelmiş, ceylanı parçalamış, yiyeceği kadarını yemiş sonra da çekip gitmiş. Arkadan tilki sürüne sürüne ceylanın yanına varmış, artıkları yiyerek karnını doyurmuş. Ağacın üstündeki adam:
“Ya!.. Demek ki sakat bir tilkinin yiyeceğini Allah ayağına gönderiyor, onu aç bırakmıyor. Öyleyse ben niye böyle çalışıp duruyorum? Bundan sonra ben de bir köşeye çekilip bekleyeyim…” diyerek yolun üzerindeki bir mağaraya çekilmiş. Bir gün, iki gün, üç gün beklemiş gelen giden yok.
Açlıktan baygın düşüp uyumuş. Rüyasında kendine şöyle denildiğini işitmiş: “Ey budala adam! Ne yatıp duruyorsun, kalk. Vücudun sağlam iken bu miskinlik niye? Niçin kendini sakat tilkinin yerine koyuyorsun? Git aslan gibi ol da avının artığıyla başkaları geçinsin.”
(MEVLÂNÂ)
(Mesnevi Hikâyeleri, s. 36-37.)

Yukarıdaki metni, emek ve rızık ilişkisi açısından yorumlayınız. Bu metinden çıkarılabilecek mesajı arkadaşlarınızla değerlendiriniz.
Cevap: Metinde emek vererek, çalışarak karşılığını alacağımız, emek vermeden hiçbir şey elde edemeyeceğimiz anlatılmaktadır.


8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 24 Cevapları Anka Yayınevi

4. ETKİNLİK

8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 24 Cevapları

“Çalış dedikçe şeriat, çalışmadın, durdun.
Onun hesabına birçok hurafe uydurdun.
Sonunda bir de tevekkül sokuşturup araya,
Zavallı dini çevirdin maskaraya.

Allah’a dayandım, diye sen çıkma yataktan.
Manayı tevekkül bu mudur? Hey gidi nadan!
Ecdadını zannetme asırlarca uyurdu,
Nereden bulacaktın o zaman eldeki yurdu?”

(Mehmet Âkif ERSOY, Safahat, s. 153.)

Yukarıdaki dörtlükten İslam’ın tevekkül anlayışıyla ilgili nasıl bir sonuç çıkarılabilir? Sınıfınızda değerlendiriniz.
Cevap: İslam’ın tevekkül anlayışında, önce çalışmak, çabalamak her türlü yapılabilecekleri yapmak ve sonucunu Allah’a bırakmak vardır.

Sonraki Ödev:  8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 44-46. Cevapları Anka Yayınevi

8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 26 Cevapları Anka Yayınevi

5. ETKİNLİK

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
“Her derdin bir devası vardır. Hastalığın ilacı bulunduğu zaman (hasta kişi) Yüce Allah’ın izni ile iyileşir.”
(Müslim, Selam, 69.)
Peygamberimiz (s.a.v.) başka bir hadis-i şerifinde de “Bir yerde veba olduğunu duyarsanız oraya girmeyin…” buyurmuştur.
(Buhârî, Tıb, 30.)

Sizce insan, sağlığını korumak ve sağlıklı yaşamak için neler yapmalıdır? Yukarıdaki hadis-i şerifleri de dikkate alarak arkadaşlarınızla konuşunuz.
Cevap: İnsan, sağlığını korumak ve sağlıklı yaşamak için hastalığın olduğunu düşündüğü yerden uzak durmalı, beden ve çevre temizliğine dikkat etmeli, zararlı besinler tüketmemeliyiz.


8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 27 Cevapları Anka Yayınevi

6. ETKİNLİK

“Alın yazısı”, “baht”, “kısmet”, “kara talih” ifadelerinin anlamlarını araştırınız.
Cevap:

Aşağıya, içinde bu ifadelerin geçtiği birer cümle yazınız.
Cevap:

Alın yazısı: Doğmadan önce hayatımızda yaşanacak her şeyin yazılmasıdır.
Baht: Gelecekte yaşanacak olayların yazılmış olması.
Kısmet: Allah’ın canlılar için uygun bulduğu şeyler.
Kara talih: İnsanların yaşadığı kötü durumlar.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap