Anasayfa Kitap Cevapları
8 Aralık 2023, 0:56 - Sena Yazdı

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 122-124-125-126. Cevapları Ata Yayıncılık

Kimyasal Tepkimeler Cevapları

4. ÜNİTE Madde ve Endüstri 3. Bölüm: 8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 122-123-124-125-126. Cevapları Ata Yayıncılık


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 122 Cevapları Ata Yayıncılık

Etkinlik Zamanı Sonuçları Yorumlayalım

● Görsel 1 ve Görsel 3’teki modellerden hangisi element molekülüne, hangisi bileşik molekülüne aittir? Neden?
Cevap: Görsel 2 element, Görsel 3 bileşik modeline aittir. Çünkü görsel 1’de tek tür zeytin, görsel 2’de farklı tür zeytinler kullanılmıştır.


● Görsel 2 ve Görsel 4’teki tartımlarda ulaşılan sonuçlar arasında fark olmaması nasıl açıklanır?
Cevap: ”Zeytinler sadece yer değiştirmiş ve kimyasal bir değişim meydana gelmediği için tartıda fark çıkmamıştır.” şeklinde açıklanır.

Sonraki Ödev:  8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 28-30-33. Cevapları ATA Yayıncılık

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 124 Cevapları Ata Yayıncılık

Pekiştiren Soru

Kimyasal tepkimeye giren K ve L maddelerinin tamamı kullanılarak M ve N maddeleri oluşuyor.

Buna göre K, L, M ve N maddelerinin kütle-zaman grafiği aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
Cevap:

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 124 Cevapları


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 125 Cevapları Ata Yayıncılık

3. Bölüm Sonu Soruları

A. Semra bir kimyasal tepkimeyi kırmızı, mavi ve gri renkli oyun hamurlarını kullanarak hazırladığı taneciklerle modelliyor.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 125 Cevapları

Semra’nın hazırladığı modelde kullandığı taneciklerin sayısını aşağıda boş bırakılan yerlere yazalım.
Cevap:

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 125 Cevapları


B. Aşağıda verilen ifadeler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yolunu izleyerek doğru çıkışa ulaşalım.
Cevap:

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 125 Cevapları Ata Yayıncılık


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 126 Cevapları Ata Yayıncılık

C. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru cevabını işaretleyelim.

1. Aşağıda bir kimyasal tepkime modeli verilmiştir.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 126 Cevapları

Bu tepkimeyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Cevap: D) Tepkimede atom cinsi değişmiştir.


2. Aşağıda, doğada gerçekleşen iki farklı olay tanecik modeli ile gösterilmiştir.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 126 Cevapları

Verilen olaylar ile ilgili olarak,
I. K olayında iki çeşit madde tepkimeye girmiştir.
II. L olayında maddenin sadece dış görünüşü değişmiştir.
III. L olayında molekül sayısı azalmıştır. ifadelerinden hangileri doğrudur?
Cevap: A) Yalnız I

Sonraki Ödev:  8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 85-86-87-90. Cevapları Ata Yayıncılık

3. Sevim içinde bakır tel olan erlenmeyere sülfirik asidi döküp erlenmeyerin ağzına bir balon geçiriyor. Bir süre sonra erlenmeyerin ağzındaki balonun şiştiğini gözlemliyor. 

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 126 Cevapları Ata Yayıncılık

Sevim’in deneyiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Cevap: D) Balonun şişmesini sağlayan maddenin kimyasal yapısı, bakır ve sülfirik asitle aynıdır.


4. Bir kimyasal tepkimeye ait tanecik modeli aşağıdaki gibidir. Tanecik modelinde eksik olan kısım soru işareti ile gösterilmiştir.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 126 Cevapları Ata Yayıncılık

Buna göre, verilen modelde “?” ile gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse model doğru şekilde tamamlanmış olur? 
Cevap:

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 126 Cevapları Ata Yayıncılık

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap