Anasayfa Kitap Cevapları
20 Şubat 2024, 17:40 - Aysel Alpay Yazdı

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 121-122-123-124-125. Cevapları Ferman Yayıncılık

3. Tema Ölçme ve Değerlendirme Kültür Dili Metni Cevapları

3. TEMA: Milli Kültürümüz: 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 121-122-123-124-125. Cevapları Ferman Yayınları


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 121 Cevapları Ferman Yayıncılık

Aşağıdaki soruları “Kültür Dili” adlı metne göre cevaplayınız.

1. Yazar, kültür dilini hangi anlamda (manada) kullanmıştır?
Cevap: Yazılı ve sözlü edebiyat dili anlamında kullanmıştır.

2. Yazara göre sözlü halk edebiyatı niçin kültür diline girer?
Cevap: Kültür diline girmesinin sebebi şekli ve muhtevası bakımından farklı olduğu içindir.

3. Yazara göre niçin içinde Arapça ve Farsça kelimeler bulunan atasözlerini Türk kültür dilinden çıkarmak boşuna bir çabadır?
Cevap: Çünkü halk ile bütünleşmiştir.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 122 Cevapları Ferman Yayıncılık

B. Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. Atasözü olan cümlelerin yanına (✓) , olmayan cümlelerin yanına (x) işareti koyunuz.
Cevap: 

(✓) 1. Az kazanan çok kazanır, çok kazanan hiç kazanır.
(✓) 2. Kimi bağ bozar, kimi bostan bozar.
(X) 3. Atı olan Üsküdar’ı geçti.
(✓) 4. Mum dibine ışık vermez.
(✓) 5. Herkes kaşık yapar ama sapını yapamaz.
(X) 6. Dostlar alışverişte görsün.


C. Aşağıdaki cümlelerden amaç-sonuç belirtenlerin yanına “A”, neden-sonuç belirtenlerin yanına “N” yazınız.
Cevap: 

(N) 1. Seni hastanede ziyaret ettiğim için işe geç gittim.
(N) 2. Çok okuyor ki iyi yazıyor.
(A) 3. Ders çalışmak üzere kütüphaneye gitti.
(A) 4. Şiir yazmak için hayal etmek gerekir.
(N) 5. Tiyatroyu çok sevdiğinden her hafta bir oyuna gider.
(A) 6. Kitap almak için para biriktiriyor.
(A) 7. İstanbul’a okumaya gitti.
(N) 8. Çok hızlı konuştuğu için söyledikleri anlaşılmıyordu.


C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

Sonraki Ödev:  İyimserlik ve Kötümserlik Kavramlarıyla İlgili Ne Düşünüyorsunuz? Açıklayınız?

1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde abartılı bir ifade yoktur?
Cevap:

A) Çok zayıflamışsın, üflesem uçacaksın.
B) Dünya kadar ödevim var.
C) Ağzımla kuş tutsam da yaranamam.
D) Bülbül, güle küsmüş


2. Başka sanat bilmeyiz, karşımızda dururken
Yazılmamış bir destan gibi Anadolu’muz.
Arkadaş, biz bu yolda türküler tuttururken
Sana uğurlar olsun… Ayrılıyor yolumuz.
Yukarıdaki dörtlüğün teması, aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: A

A) Anadolu sevgisi
B) Destan
C) Türküler
D) Batı sanatı


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 123 Cevapları Ferman Yayıncılık

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yüklem geçişlidir?
Cevap: C

A) Ağaca büyük bir dikkatle baktı.
B) Evdeki çiçeklerimizin hepsi kurumuş.
C) Erkenden bütün ödevlerimi bitirdim.
D) Yolda eski bir arkadaşımla karşılaştık.


4. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yüklem etkendir?
Cevap: D

A) Evleri depremde yıkılmıştı.
B) İftar hazırlığı tamamlandı.
C) Birdenbire kapı açıldı.
D) Konuşması beni çok etkiledi.


5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem geçişli olduğu hâlde nesne kullanılmamıştır?
Cevap: C

A) Arka taraftaki pencerenin camını kırmışlar.
B) Hasta, şikâyetlerini uzun uzun anlattı.
C) Ne zaman aradın?
D) Tahtadaki yazıları hızlıca sildi.


6. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi özne-yüklem ilişkisine göre edilgen, nesne-yüklem ilişkisine göre geçişsizdir?
Cevap: B

A) Kitap okumayı seviyorum.
B) Eşyaların fazlası, ihtiyaç sahiplerine verildi.
C) Tıkanan mutfak lavabosunu açtırdık.
D) Akşam misafirlerimiz gelecek.


7. Aşağıdakilerden hangisi isim cümlesidir?
Cevap: A

A) İşim gücüm budur benim.
B) Gökyüzünü boyarım her sabah.
C) Deniz yırtılır, kimi zaman.
D) Bilmezsiniz kim diker, ben dikerim.


8. Aşağıdakilerden hangisi fiil cümlesidir?
Cevap: C

A) Bugünlerde bir akım var.
B) Tiyatro bir eğlencedir.
C) Tiyatro, kişinin sınırlarını genişletir.
D) Tiyatro, sanatın tümü gibi bir okuldur.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 124 Cevapları Ferman Yayıncılık

9. Aşağıdakilerden hangisinde bitmemiş bir cümle vardır?
Cevap: B

A) Can çıkmayınca huy çıkmaz
B) Kır atın yanında duran ya huyundan ya suyundan
C) Yuvarlanan taş yosun tutmaz
D) Adam, adamdan korkmaz


10. Yüklemi isim soylu sözcükten oluşan cümlelere “isim cümlesi”, yüklemi fiil olan cümlelere ise “fiil” cümlesi” denir. 

Sonraki Ödev:  En Çok Yaşamış Olan, Uzun Yıllar Yaşamış Olan Değildir; Yaşamanın Anlamını En Fazla Anlamış Olandır

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisi yükleminin türü yönüyle diğerlerinden farklıdır?
Cevap: A

A) Küs olan kardeşler birbiriyle anlaştı.
B) Dünyanın en güzel kokusu gül kokusudur.
C) Bana hediyesi bir kutu kalemmiş.
D) Heyecan verici bir yarıştı.


11. Aşağıdakilerden hangisi kurallı cümledir?
Cevap: D

A) Eğlence, eğlence diyoruz boyuna.
B) Biz de hazin bir kaderi var dergilerin.
C) Çoğu bir mevsim yaşar, çiçekler gibi.
D) Hayatı, eseri, davranışları zıtlıklarla doludur


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 124 Cevapları

12. Numaralı cümlelerden hangileri edilgen çatılı değildir?
Cevap: D

A) 1, 3, 5
B) 1, 4, 5
C) 2 ve 3
D) 2 ve 4


13. Geçişli fiiller, nesne alabilen fiillerdir. Cümlede nesne varsa veya cümleye sonradan nesne eklenebiliyorsa cümlenin yüklemi geçişli bir fiildir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde buna benzer bir kullanım vardır?
Cevap: C

A) Babam seni sordu.
B) Ara tatilde üç kitap okudum.
C) Öğrenciler okul bahçesinde bekliyor.
D) Bu sınavı geçtim.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 125 Cevapları Ferman Yayıncılık

Mustafa Kemal Atatürk’ün “Türk dili, Türk milletinin kalbidir, zihnidir.” sözünden yararlanarak “Millî kültürün oluşmasında dilin önemi nedir?” sorusuna cevap olacak bir metni aşağıya yazınız.
Cevap:  Mustafa Kemal Atatürk’ün “Türk dili, Türk milletinin kalbidir, zihnidir.” sözü, millî kültürün oluşmasında dilin taşıdığı önemi vurgulamaktadır. Dil, toplumun ortak bir iletişim aracıdır. Bir milletin insanı, aynı dili konuştukları için birbirleriyle daha iyi anlaşabilir ve düşüncelerini daha etkin bir şekilde ifade edebilirler. Dil aynı zamanda bir milletin tarihini ve kültürünü korur. Bir dilin içinde barındırdığı sözcükler, atasözleri, deyimler ve hikayeler, o milletin geçmişine dair ipuçları sunar. Dil, bir nesilden diğerine aktarılan bilgilerin taşıyıcısıdır ve böylece millî kültürün devamlılığını sağlar.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap