Anasayfa Kitap Cevapları
20 Şubat 2024, 23:39 - Zülal Güneş Yazdı

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 118-120-121-122-124-125-126. Cevapları MEB Yayınları

Kesirlerle Toplama ve Çıkarma İşlemleri Cevapları

2. ÜNİTE KESİRLERLE İŞLEMLER: 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 118-119-120-121-122-123-124-125-126. Cevapları MEB Yayınları


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 118 Cevapları MEB Yayınları

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 118 Cevapları MEB Yayınlar
Cevap:

1/4 ise
1/4 + 1/4 = 2/4’e karşılık gelmektedir.


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 120 Cevapları MEB Yayınları

Etkinlik

1)Yandaki toplama işlemi tablosunu doldurunuz.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 120 Cevapları MEB Yayınlar


2) Aşağıda verilen soruları cevaplayınız.

a)Bir yolun 1/3’ü ve 1/6’sı gidildiğinde toplam yolun kaçta kaçı gidilmiş olur?
Cevap:

1/3 = 2/6
2/6 + 1/6 = 3/6’sı  gidilmiş olur.

b)Selçuk’un bahçesindeki ağaçların 1/5’i kayısı, 3/20’si erik ağacıdır. Buna göre kayısı ve erik ağaçlarının toplamı Selçuk’un bahçesindeki ağaçların kaçta kaçıdır?
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 120 Cevapları MEB Yayınlar


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 121 Cevapları MEB Yayınları

Etkinlik

1)Aşağıdaki işlemleri sonuçları ile eşleştiriniz.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 121 Cevapları MEB Yayınlar


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 122 Cevapları MEB Yayınları

2) Ersin’in telefonunun depolama alanının 3/10’u fotoğraflarla, 4/30’u ise rehbere kayıtlı olan numaralar ile doludur. Ersin’in telefonunun depolama alanının kaçta kaçı fotoğraf ve rehbere kayıtlı olan numaralar ile doludur?
Cevap:

3/10=9/30
9/30+4/30=13/30’u fotoğraf ve rehbere kayıtlı olan numaralar ile doludur.

Sonraki Ödev:  5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 250-251-252. Cevapları MEB Yayınları

3)Aşağıda verilen işlem şemasındaki boş kısımları doldurunuz.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 122 Cevapları MEB Yayınlar


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 124 Cevapları MEB Yayınları

Etkinlik

1)Aşağıdaki işlemleri sonuçları ile eşleştiriniz.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 124 Cevapları MEB Yayınlar

 


2)Ali’nin aracının benzin deposunun 15/16’sı doludur. Ali , aracıyla biraz yol gittikten sonra deposundaki benzinin 5/8’i kalıyor. Ali, gittiği yol boyunca deposunun kaçta kaçı kadar benzin kullanmıştır?
Cevap:

15/16 = aracın baştaki dolu deposu
Yol gittikten sonra depoda kalan = 5/8
İki sayıyı eşitleriz
15/16 – 5/8 = 15/16 – 10/16 = 5/16 kullanılan benzin


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 125 Cevapları MEB Yayınları

Etkinlik

1)Aşağıdaki çıkarma işlemlerini yaparak bulduğunuz sonuçları noktalı yerlere yazınız.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 125 Cevapları MEB Yayınlar


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 126 Cevapları MEB Yayınları

Pekiştirelim

1)İşlem şemasında boş bırakılan yerleri doldurunuz.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 126 Cevapları MEB Yayınlar


2)Yandaki kağıdın uzunluğu 5 cm’dir. Bu kağıdın 15/8 cm’si kırmızı, kalan kısmı ise yeşildir. Yeşil kısmın uzunluğunu santimetre cinsinden bulunuz.
Cevap:

5 – 15/8 → 5’in paydasını 8 ile çarparız. Paydaları eşitleriz
40/ – 15/8 = 25/8 cm

Sonraki Ödev:  5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 238-241. Cevapları ÖZGÜN Yayınları

3)Bir buz dağının denizin üst kısmında kalan yüksekliği 45/4  , alt kısmında kalan derinliği ise 105/8 m’dir. Bu buz dağının uzunluğu kaç metredir?
Cevap:

45/4 + 105/8 → paydaları eşitleriz.
90/8 + 105/8 = 195/8 m


4)Bir usta, bir okul duvarının birinci gün 1/3’ünü, ikinci gün 1/6’sını boyamıştır. Bu usta okul duvarının tamamını üç günde boyamıştır. Buna göre uta üçüncü gün okul duvarının kaçta kaçını boyamıştır?
Cevap:

1/3 + 1/6 → paydaları eşitleriz
2/6 + 1/6 = 3/6’sını 2 günde boyamıştır
Tamamı 6/6 ise
6/6 – 3/6 = 3/6’sını 3. gün boyamıştır.


5)0 ile 1 arası 1. sayı doğrusunda dokuz eş parçaya, 2. sayı doğrusunda ise üç eş parçaya ayrılmıştır. Δ ve  □  sembollerine karşılık gelen kesirleri kullanarak (Δ+1 tam 1/3)-□ işleminin sonucunu bulunuz.
Cevap:
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 126 Cevapları MEB Yayınlar

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap