Anasayfa Kitap Cevapları
10 Aralık 2023, 3:07 - Sena Yazdı

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 144-145-146. Cevapları Ata Yayıncılık

Hâl Değişimi Cevapları

4. ÜNİTE Madde ve Endüstri: 8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 144-145-146. Cevapları Ata Yayıncılık


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 144-145 Cevapları Ata Yayıncılık

Etkinlik Zamanı Sonuçları Yorumlayalım

● Buz erirken sıcaklığı değişti mi? Neden?
Cevap: Buz erirken sıcaklığı değişmedi. Çünkü buzun erime sıcaklığı sabittir.


● Her iki beherglastaki buzların tamamının erimesi için geçen süreler eşit mi? Neden?
Cevap: İki beherglastaki buzların tamamının erimesi için geçen süre eşittir. Çünkü aynı miktarda buz ve aynı miktarda süre kullanılmıştır.


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 146 Cevapları Ata Yayıncılık

Başlangıçta sıvı hâlde bulunan bir maddenin buharlaşma ısısı denince ne anlarız? Buharlaşma sıcaklığı ile yoğunlaşma sıcaklığı aynı kavramlar mıdır? Bir maddenin yoğunlaşma ısısı, buharlaşma ısısına eşit midir? Tahmin edelim. Daha sonra “Buharlaşıyorum” isimli etkinliği yapalım. 
Cevap: Buharlaşma ısısı denince sıvı maddenin gaz haline geçerken verdiği ısı miktarını anlıyorum. Buharlaşma sıcaklığı ile yoğunlaşma sıcaklını aynı kavramlar değildir. Buharlaşma sıcaklığı; sıvının gaz hale geçmesini, yoğunlaşma sıcaklığı gazın sıvı hale geçmesini ifade eder.

Sonraki Ödev:  8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 47-49-50. Cevapları Ata Yayıncılık

Etkinlik Zamanı Sonuçları Yorumlayalım

● Alkol ve su, aynı sıcaklıkta mı kaynamaya başladı? Neden?
Cevap: Alkol ve su aynı sıcaklıkta kaynamaya başladı. Çünkü ikisinin de kaynama noktası (100°C) eşittir.


● Su ve alkol, kaynarken bunların sıcaklıkları değişti mi? Neden?
Cevap: Su ve alkol, kaynarken sıcaklıkları değişmedi. Çünkü kaynama sıcaklıkları sabittir.


● Su ve alkolün tamamen buharlaşması için geçen süre eşit midir? Neden?
Cevap: Su ve alkol tamamen buharlaşması için geçen sür eşit değildir. Çünkü buharlaşma hızları farklıdır.


● Deneydeki bağımsız, bağımlı ve kontrol edilen değişkenleri yazalım.
Cevap:

Bağımsız değişken: Sıvının türü

Bağımlı değişken: Buharlaşma süresi

Kontrol edilen değişken: Isıtıcıların gücü ve ilk sıcaklık

Sonraki Ödev:  8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 61-63-64-65-66. Cevapları Ata Yayıncılık

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 148 Cevapları Ata Yayıncılık

Pekiştiren Soru

Aşağıdaki tabloda verilen değerleri kullanarak maddenin soğuma grafiğini çiziniz.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 148 Cevapları Ata Yayıncılık

Bu grafikle ilgili verilen ifadeler doğru ise ifadelerin başına “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
Cevap:

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 148 Cevapları Ata Yayıncılık1

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap