Anasayfa Kitap Cevapları
6 Mayıs 2024, 18:38 - Aysel Alpay Yazdı

4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 144-145-146-147-148-149-150. Cevapları Sözcü Yayıncılık

Ses Kirliliği Cevapları

5. ÜNİTE Aydınlatma ve Ses Teknolojileri: 4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları 144-145-146-147-148-149-150-151. Sayfa Sözcü Yayınları

Ses Kirliliği Cevapları


4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 144 Cevapları Sözcü Yayınları

Hazırlanalım

Etrafımızdaki seslere kulak verelim. Bizleri rahatsız eden sesler hangileridir? Defterimize yazalım.
Cevap: Aşırı yüksek sesle konuşulması ve müzik dinlenmesi, trafik sesi, inşaat sesleri bizleri rahatsız eden seslerdir.


4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 145 Cevapları Sözcü Yayınları

 8. Etkinlik

Aşağıda verilen kelimeleri kullanarak ses kirliliği ile ilgili bir öykü yazalım. Yazacağımız öykü için aşağıda verilen boşluğu kullanalım. Öykümüze bir de başlık yazalım.
Cevap:

Nisa, sınavlarına çalıştığı gecenin sonunda yatağına uzandı ve uyumaya çalıştı. Ancak, evdeki ses kulağını tırmalıyordu.

Köpeği Rıfkı, bahçede havlamaya başladı. Nisa’nın odasının penceresi açık olduğu için havlama sesi içeri doluyordu. Rıfkı’yı sakinleştirmek için dışarıya çıkmak istedi, fakat köpeğin havlama nedenini anlamak için önce pencereden bakmaya karar verdi. Bahçede bir kedi gördü. Rıfkı, bu yüzden havlıyordu.

Nisa, kedinin Rıfkı’yı korkutmuş olabileceğini düşündü. Hemen aşağı indi ve kedinin yanına yaklaştı. Kediye yaklaştığı sırada kedi bahçeden kaçtı ve Rıfkı’nın havlaması sonlandı. Nisa, tekrar yatağına döndüğünde, bu sefer de abisinin odasından gelen televizyonun sesi dikkatini dağıttı. Abisi Murat, gece geç saatlere kadar televizyon izlemeyi seviyordu ve ses konusunda pek dikkatli değildi. Nisa, Murat’ın televizyonu kısma ricasında bulunduğunda, o da anlayışla tepki verdi ve sesi azalttı.

Sonraki Ödev:  4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 146-148-149. Cevapları ATA Yayıncılık

Sonunda sessizliği sağlayabilen Nisa, rahatlıkla uyumaya başardı. Uykusu, Rıfkı’nın havlaması ve abisinin televizyon sesi yüzünden biraz gecikmiş olsa da, şimdi rahat şekilde uyuyabiliyordu.


4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 146 Cevapları Sözcü Yayınları

1. Seçtiğimiz ortamdaki ses kirliliği en fazla hangi bölgede ve ne zaman görülmektedir?
Cevap: Koridorda teneffüs zamanlarında görülmektedir.

2. Seçtiğimiz ortamdaki ses kirliliği en az hangi bölgede ve ne zaman görülmektedir?
Cevap: Kütüphanede çalışma saatlerinde görülmektedir.


4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 147 Cevapları Sözcü Yayınları

 10. Etkinlik

Aşağıdaki görselde ne anlatılmak isteniyor olabilir? Sizce görseldeki çocuk neden kulaklarını tıkamıştır? Sorularımızın cevaplarını arkadaşlarımızla tartışalım. Aşağıda boş bırakılan yerlere ses kirliliğinin insan sağlığı ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini yazalım.
Cevap: Aşırı yüksek sesin kulakları rahatsız ettiğini anlatıyor olabilir. Çocukta yakınında ve yüksek olan bu sese dayanamayıp kulaklarını kapatmıştır.


4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 148 Cevapları Sözcü Yayınları

11. Etkinlik

Çevremizde ses kirliliğinin yoğun olduğu ortamlar vardır. Bu da bizi rahatsız eder. İnsanları ses kirliliği konusunda uyarmak ve böylece ses kirliliğini azaltmak için sloganlar bulalım. Sloganlarımızı kâğıtlara yazalım ve ses kirliliği olduğunu düşündüğümüz yerlere yapıştıralım. Bulduğumuz sloganları ve yapıştırdığımız ortamları örnekteki gibi noktalı yerlere yazalım.
Cevap:

  • Yüksek olursa sesler, ters gider bütün işler.-Sokaklar
  • Sessiz olalım derslerimizi anlayalım- Sınıf
  • Çok açmayalım sesleri kaybetmeyelim işittiklerimizi- Müzikli ortamlar
  • Ses kirliliği yorar güçlü zihinleri-Okul

4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 149 Cevapları Sözcü Yayınları

Neler Öğrendik?

1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere kutudan seçeceğimiz uygun kelimeleri yazalım.
Cevap:
Çevremizde farklı ses kaynakları tarafından oluşturulmuş birçok …..ses……… duyarız. Kuş sesi ya da ağaç yapraklarının hışırtısı şiddeti ……düşük……….. olan seslerdir. Arabaların ve sokakta oyun oynayan çocukların sesleri ise şiddeti …..yüksek…..olan seslerdir. İşitme kaybını engellemek için şiddeti yüksek olan seslerden uzak durmalıyız. Ses üretmenin birçok yolu vardır. Farklı malzemeler kullanarak farklı sesler üretebiliriz. Ancak düzensiz ve şiddeti yüksek olan sesler …….gürültüye…………… neden olur.

Sonraki Ödev:  4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 120-122-124. Cevapları Sözcü Yayıncılık

2. Günlük hayatımızda ses kirliliğini azaltmak için alabileceğimiz önlemlerden üç tanesini aşağıdaki noktalı yerlere yazalım.
Cevap:

  • Kısık sesle müzik dinlemek.
  • Trafikte gereksiz kornalara basmak.
  • Toplu alanlarda bağırarak konuşmamaya dikkat etmek.

4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 150 Cevapları Sözcü Yayınları

“Aydınlatma ve Ses Teknolojileri” ünitemizde öğrendiklerimizle ilgili günlük hayattan bir problemi ya da ihtiyacı belirleyelim. Belirlediğimiz problem ya da ihtiyaç;

a) Günlük hayatta kullandığımız veya karşılaştığımız araç, nesne ya da sistemleri geliştirmeye, yani ürün ortaya çıkarmaya yönelik olmalıdır.
b) Malzeme, zaman ve maliyet kriterleri açısından uygun olmalıdır.
Belirlediğimiz problemi ya da ihtiyacı aşağıda verilen boşluğa yazalım.
Cevap: Fazla sesli ortamlar.

Problemin çözümüne dair alternatif çözüm yollarını araştıralım. Bulduğumuz çözüm önerilerini aşağıda verilen boşluğa yazalım. İhtiyacımız olursa defterimize daha fazla satır ekleyebiliriz.
Cevap: Sese duyarlı kulaklıklar yapılabilir. Fazla sesin olduğu ortamlarda kulaklık bize gelen sesi azaltabilir.

Bulduğumuz çözüm yollarını karşılaştıralım. Malzeme, zaman ve maliyet kriterleri açısından en uygun olanını belirleyelim. Seçtiğimiz çözüm önerisini aşağıdaki boşluğa yazalım.
Cevap: Kulaklıkla sesi ayarlama fikrini herkes beğendi.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap