Anasayfa Kitap Cevapları
8 Aralık 2023, 16:40 - Sena Yazdı

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 113-114-115. Cevapları Ata Yayıncılık

Elementlerin Sınıflandırılması Cevapları

4. ÜNİTE Madde Ve Endüstri: 8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 109-110-111-112-113-114-115. Cevapları Ata Yayıncılık


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 113 Cevapları Ata Yayıncılık

Pekiştiren Soru

Erhan aşağıdaki bilgileri kullanarak X, Y, Z ve T elementlerini periyodik sisteme yerleştirecektir.
• X ve Y elementi aynı periyotta bulunur.
• Z elementinin atom numarası; Y’nin atom numarasından büyük, T’nin atom numarasından küçüktür.
• T elementi soygazdır.
Buna göre Erhan, elementleri periyodik sisteme aşağıdakilerden hangisindeki gibi yerleştirirse doğru yapmış olur?
Cevap:

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 113 Cevapları


1. Bölüm Sonu Soruları Cevapları

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 114 Cevapları Ata Yayıncılık

A. Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun ifadelerle dolduralım.
Cevap:

1. Periyodik tabloda yatay satırlara ……periyot… adı verilir.
2. Günümüzdeki periyodik sistemde elementler artan ……atom numarası….. göre dizilmiştir.
3. Atom numarasından dolayı 1A grubunda yer alan …..hidrojen…. elementi aslında bir ametaldir.
4. Ametaller periyodik tablonun daha çok …..sağ…… tarafında yer alır.
5. Aynı …..grupta…. yer alan elementlerin kimyasal özellikleri benzerdir.
6. Mendeleyev yaptığı çalışmalarda elementleri artan …..atom ağırlığına….. göre dizmiştir.
7. …metaller….. grubunda yer alan elementler tel ve levha hâline getirilebilir.
8. Periyodik tablonun 8A grubunda bulunan element grubuna …..soygazlar….. adı verilir.
9. Periyodik tabloyla ilgili ilk çalışma …..John Dönereiner….. tarafından yapılmıştır.

Sonraki Ödev:  8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 91-92-94-96. Cevapları Ata Yayıncılık

B. Aşağıda verilen ifadeler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yolunu izleyerek doğru çıkışa ulaşalım.
Cevap:

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 113 Cevapları


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 115 Cevapları Ata Yayıncılık

C. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru cevabını işaretleyelim.

1. P, R, S ve T elementlerinin periyodik tablodaki yerleri şekildeki gibidir. 

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 115 Cevapları

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Cevap: C) R elementinin grup numarası T elementinin grup numarasından büyüktür.


2. Aşağıda periyodik tablodaki bir element grubu boyanarak gösterilmiştir.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 115 Cevapları

Bu element grubuyla ilgili olarak;
I. Oda sıcaklığında katı hâldedir,
II. Parlak veya mat görünümlü olabilir,
III. Kırılgan olmadıklarından işlenebilir
yargılarından hangileri doğrudur?
Cevap: D) I, II ve III


3. X, Y ve Z elementlerinin periyodik tablodaki yerleri aşağıdaki gibidir. 

Sonraki Ödev:  8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 142-143. Cevapları Ata Yayıncılık

elementlerinin periyodik tablodaki yerleri

Buna göre,
I. X elementinin grup numarası, Z elementiyle aynıdır.
II. Y ve Z aynı periyotta yer alır.
III. Y elementinin periyot numarası, X elementinden küçüktür. ifadelerinden hangileri doğrudur?
Cevap: B) Yalnız III


4. Ahmet metal, ametal ve soygazlarla ilgili hazırladığı aşağıdaki tabloda K, L, M ve N kutucuklarını boş bırakmıştır.

soygazlar

Buna göre Ahmet, tablodaki boş yerleri uygun şekilde doldurabilmek için K, L, M ve N yazan yerlere aşağıdaki işaretlerden hangilerini koymalıdır? (“+” özelliği gösterdiğini “–” özelliği göstermediğini ifade eder.)
Cevap: A) –, +, –, –

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap