Anasayfa Kitap Cevapları
26 Şubat 2024, 21:49 - Aysel Alpay Yazdı

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 220-221-222-223. Cevapları Ata Yayıncılık

6. Ünite Sonu Soruları Cevapları

6. ÜNİTE Enerji Dönüşümler ve Çevre Bilimi: 8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 220-221-222-223. Cevapları Ata Yayıncılık


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 220 Cevapları Ata Yayıncılık

A. Aşağıda görselleri verilen canlıların besin zincirindeki görevlerini “üretici, tüketici, ayrıştırıcı” şeklinde yazalım.
Cevap:

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 220 Cevapları Ata Yayıncılık


B. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazalım.
Cevap:

1 (D) Üretici canlılar kendi besinlerini üretirler.
2 (D) Ekoloji piramidinde aşağıdan yukarıya doğru bir üst basamağa aktarılan enerjinin miktarı azalır.
3 (Y) Fotosentez hızını sadece ışık rengi etkiler.
4 (D) Oksijenli solunum sonucunda üretilen enerji miktarı oksijensiz solunuma göre daha fazladır.
5 (Y) Bitkiler gündüz sadece solunum yapar.
6 (D) Buzulların erimesi küresel iklim değişikliğinin sonuçlarındandır.
7 (Y) Yağlı kâğıdın geri dönüşümü yapılır.


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 221 Cevapları Ata Yayıncılık

C. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru cevabını işaretleyelim.

1. Aşağıdaki canlılardan hangisi besin zincirinin ilk basamağında yer alır?
Cevap:

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 221 Cevapları Ata Yayıncılık


2. Aşağıdaki görsel bir besin zincirine aittir.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 221 Cevapları Ata Yayıncılık

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Cevap: B

A) Fare, yılanın besinidir.
B) Fare, 1. dereceden tüketicidir.
C) Biyolojik birikimin en fazla olduğu canlı atmacadır.
D) Çayır sayısının azalması diğer canlıların da sayısının azalmasına neden olur.


3. Aynı ekoloji piramidinde bulunan K, L, M ve N canlıları hakkında aşağıdaki bilgiler veriliyor.

• K canlısı otçul beslenmektedir.
• M canlısı kendi besinini üretir.
• K canlısının sayısı artarsa N canlısının da sayısı artar.
• L canlısı ölmüş organizmaların çürüyüp toprağa karışmasında görev alır.

Sonraki Ödev:  8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 107-108. Cevapları Ata Yayıncılık

Buna göre canlıların ekoloji piramidindeki dizilimi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
Cevap: D

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 221 Cevapları Ata Yayıncılık


4. Ekoloji piramidinde aşağıdan yukarıya doğru gidildikçe,

I. Birey sayısı
II. Biyolojik birikim
III. Vücut büyüklüğü

verilenlerden hangileri azalır?
Cevap: A

A) Yalnız I
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 222 Cevapları Ata Yayıncılık

5. Fotosentez hızına etki eden faktörler ile ilgili bir deney yapan öğrenci aşağıdaki deney düzeneğini hazırlıyor.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 222 Cevapları Ata Yayıncılık

Buna göre öğrencinin yaptığı deneyde bağımsız değişken aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: C

A) Su miktarı
B) Işık rengi
C) Sıcaklık
D) Karbondioksit miktarı


6.  8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 222 Cevapları Ata Yayıncılık

Yukarıdaki düzenek ile ilgili,
I. Fare ve bitki solunum yapmaktadır.
II. Ortam aydınlık hâle getirilirse bitki fotosentez yapabilir.
III. Düzenekteki farenin bir süre sonra ölmesi beklenir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?
Cevap: D

A) Yalnız II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III


7.8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 222 Cevapları Ata Yayıncılık

Yukarıda verilen düzenekte;
I. balık sayısını azaltmak,
II. ışık kaynağını yeşil ışık veren başka bir kaynak ile değiştirmek,
III. suyun sıcaklığını 25 °C’a çıkarmak
işlemlerinden hangileri uygulanırsa bitkinin fotosentez hızı artar? (İşlemler ayrı ayrı uygulanacaktır.)
Cevap: B

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III


8. Hurda kâğıt, tekrar kâğıt imalatında kullanıldığında hava kirliliği %75–94, su kirliliği %35, su kullanımı %45 azaltılır. Böylece ekonomiye katkıda bulunur. Ayrıca bir ton atık kâğıdın kâğıt hamuruna katılması, 4 ton odunun belkide en az on senede yetişebilecek 12 cm çapında 20 ağacın kesilmesini önlemiş olur.

Bu bilgilerden yola çıkılarak geri dönüşümün faydaları ile ilgili;
I. Çevre kirliliğinin artmasını engeller.
II. Doğal kaynakların gelecek nesillere aktarılmasını sağlar.
III. Aile ve ülke ekonomisine olumlu katkı sağlar.

çıkarımlarından hangileri yapılabilir?
Cevap: D

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

Sonraki Ödev:  8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 56-59-60. Cevapları Ata Yayıncılık

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 223 Cevapları Ata Yayıncılık

9. Aşağıdaki şema karbon döngüsüne aittir.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 223 Cevapları Ata Yayıncılık

Buna göre şemayı inceleyen bir öğrencinin,
I. Hayvanlar döngüye solunum yaparak katılırlar.
II. Fotosentez sonucu atmosferdeki karbondioksit miktarı artar.
III. Ayrıştırıcılar ölü organizmalardaki karbonun açığa çıkmasında rol alır.

yorumlarından hangileri doğrudur?
Cevap: B

A) Yalnız I
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III


10. Solunum ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Cevap: A

A) İnsan kas hücreleri yeterli miktarda oksijen alamadıklarında etil alkol fermantasyonu yapar.
B) Oksijenli solunum mitokondride gerçekleşir.
C) Oksijenli solunumda fermantasyona göre daha fazla enerji açığa çıkar.
D) Yoğurt bakterileri laktik asit fermantasyonu yapar.


11. Aşağıdaki görselde sera etkisi temsilî olarak gösterilmiştir.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 223 Cevapları Ata Yayıncılık

Buna göre,
I. Sera gazları uzaya yansıyan ışınların bir kısmının yeryüzüne geri dönmesine neden olur.
II. Sera etkisi küresel ısınmaya neden olur.
III. Sera gazlarının azalması durumunda atmosferdeki karbondioksit miktarı artar.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
Cevap: B

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III


12. Sınıftaki çöp kutusuyla ilgili Doruk’un gözlemlediği katı atıklar ve çeşitleri aşağıdaki grafikte verilmiştir.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 223 Cevapları Ata Yayıncılık

Buna göre çöp kutusundaki atıklar aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Cevap: A

A) Tebeşir, silgi, poşet dosya, karton kutu, kâğıt mendil
B) Poşet, plastik bardak, kâğıt, karton kutu, meyve kabuğu
C) Silgi parçaları, teneke kutu, poşet, küçülmüş kalem, tahta kalemi
D) Defter sayfası, kırık kalem, silgi, tebeşir, kumaş

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap