Anasayfa Kitap Cevapları
15 Mart 2024, 21:59 - Aysel Alpay Yazdı

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 252-253-254-255. Cevapları Ata Yayıncılık

7. Ünite Sonu Soruları Cevapları

7. ÜNİTE Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi: 8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 252-253-254-255. Cevapları Ata Yayıncılık


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 252 Cevapları Ata Yayıncılık

A. Yandaki grafikte K, L, M ve N cisimlerindeki negatif ve pozitif yük sayıları verilmiştir.

Grafiğe göre aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazalım.
Cevap:

1 (Y) K cismi pozitif yüklü bir cisimdir.
2 (D) L cismi yüksüzdür.
3 (D) M ve N cisimleri yan yana gelirse birbirlerine itme kuvveti uygular.
4 (Y) N cismi negatif yüklü cisimdir.
5 (Y) K ve N cisimleri yan yana gelirse birbirlerine itme kuvveti uygular.
6 (D) N cismi negatif yüklü bir cisme yaklaştırılırsa birbirlerine çekme kuvveti uygular.


B. Merve’nin deneyinde yaptığı işlemler aşağıda verilmiştir.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 252 Cevapları Ata Yayıncılık

Deneyin aşamalarına göre aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri dolduralım.
Cevap:

1 Ebonit çubuk __negatif__ yük ile yüklenir.
2 Yün kumaşta __pozitif__ yük fazlalığı olur.
3 Cam çubuk __pozitif__ yük ile yüklenir.
4 İpek kumaşta __negatif__ yük fazlalığı olur.
5 Ebonit çubuk ile yün kumaş __sürtünme__ ile elektriklenmiştir.
6 Cam çubuk ile ipek kumaş __farklı__ cins elektrik yükü ile yüklenir.


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 253 Cevapları Ata Yayıncılık

C. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru cevabını işaretleyelim.

1. Aşağıdaki teknolojilerden hangisinde elektriklenmeden yararlanılmamıştır?
Cevap:

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 253 Cevapları Ata Yayıncılık


2. Yalıtkan ipe asılmış yükü bilinmeyen K küresine yükü bilinmeyen L çubuğu yaklaştırılıyor.

Küre ile çubuk birbirini çektiğine göre K küresi ve L çubuğunun yük durumları aşağıdakilerden hangisinde verildiği gibi olamaz?
Cevap: C

A) Pozitif Negatif
B) Negatif Nötr
C) Nötr Nötr
D) Nötr Pozitif


3. Y ve Z küreleri nötr olup Şekil I’deki gibi birbirine temas hâlindedir. Y ve Z kürelerine Şekil II’deki gibi negatif yüklü K küresi yaklaştırılıyor.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 253 Cevapları Ata Yayıncılık

Daha sonra K küresi sabit tutulup Şekil III’teki gibi Y ve Z küreleri birbirinden ayrılıyor. Son olarak K küresi uzaklaştırılıyor.

Sonraki Ödev:  8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 107-108. Cevapları Ata Yayıncılık

Buna göre, son durumda Y ve Z kürelerinin yük durumu aşağıdakilerden hangisindeki gibi olur?
Cevap: A

A) Pozitif Negatif
B) Negatif Pozitif
C) Nötr Negatif
D) Nötr Pozitif


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 254 Cevapları Ata Yayıncılık

4. Bir beyaz eşya fabrikasında çalışan Tansel boyadığı parçalara boyanın daha iyi yapışmasını ve boyadığı yüzeyin pürüzsüz olmasını istiyor.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 254 Cevapları Ata Yayıncılık

Buna göre Tansel;
I. boyayı pozitif, metal yüzeyi negatif yükle yüklemek,
II. hem boyayı hem metal yüzeyi negatif yüklemek,
III. boyayı ve metal yüzeyi pozitif yükle yüklemek
işlemlerinden hangilerini yaparsa amacına ulaşamaz?
Cevap: C

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) II ve III
D) I, II ve III


5. Yüklü cisimler ile ilgili bazı öğrencilerin söyledikleri aşağıda verilmiştir.

İmdat: Pozitif yüklü bir cisimde hiç negatif yük bulunmaz.
Meral: Nötr cisimde pozitif ve negatif yük miktarı eşittir.
Gamze: Nötr cisim, negatif yüklerinin bir kısmını başka cisme verirse pozitif yüklü olur.
Hakan: Negatif yüklü cisim, pozitif yüklerinin bir kısmını başka cisme vermiştir.

Hangi öğrenciler yüklü cisimler ile ilgili doğru bilgi vermiştir?
Cevap: C

A) İmdat ve Meral
B) Gamze ve Hakan
C) Meral ve Gamze
D) İmdat, Meral ve Gamze


6. Başlangıçta nötr olan plastik bir çubuk Şekil I’deki gibi yün kumaşa sürülüyor. Daha sonra nötr bir elektroskoba Şekil II’deki gibi yaklaştırılıyor ve elektroskobun yapraklarının açıldığı gözleniyor.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 254 Cevapları Ata Yayıncılık

Bu deney ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?
Cevap: D

A) Plastik çubuk sürtünme ile elektriklenmiştir.
B) Plastik çubuk negatif yükle yüklendiyse yün kumaş pozitif yükle yüklenmiştir.
C) Elektroskop etki ile elektriklenmiştir.
D Plastik çubuk elektroskoptan uzaklaştırılırsa elektroskobun yaprakları açık kalır.


7. Hangisi elektrik yüklerinin sebep olabileceği tehlikeler ile ilgili alınabilecek önlemlerden biri değildir?
Cevap: D

A) Yüksek yapıların tepesine paratoner adı verilen cihazlardan yerleştirmek
B) Bina tesisatlarına topraklama hattı çekip toprak bağlantısını yapmak
C) Elektronik cihazların üretildiği fabrikalarda fazla yükleri aktaran bileklik ve ekipman giymek
D) Kaydıraktan kayarken ellerimize plastik eldiven takmak

Sonraki Ödev:  8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 91-92-94-96. Cevapları Ata Yayıncılık

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 255 Cevapları Ata Yayıncılık

8. Negatif yüklü D cismi Şekil 1’deki gibi nötr elektroskoba dokunduruluyor. Pozitif yüklü E çubuğu ise başlangıçta nötr olan elektroskoba yaklaştırıldığında Şekil 2’deki durum oluşuyor.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 255 Cevapları Ata Yayıncılık

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Cevap: A

A) Şekil 1’de elektroskobun yaprakları açılır.
B) Şekil 2’de elektroskop dokunma ile elektriklenir.
C) Şekil 1 ve Şekil 2’de elektroskobun yükü aynıdır.
D) Şekil 1’de elektroskop D çubuğundan farklı yük ile yüklenir.


9. Aslı pervane, özdeş piller, elektrik motoru ve bağlantı kablolarını kullanarak 1. düzeneği, pervane, elektrik motoru, bağlantı kabloları ve ampul kullanarak 2. düzeneği kuruyor.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 255 Cevapları Ata Yayıncılık

Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Cevap: B

A) 1. düzenekte elektik enerjisi ısı enerjisine dönüşür.
B) 2. düzenekte hareket enerjisi önce elektrik, sonra ışık enerjisine dönüşür.
C) Sadece 2. düzenekte pervane döner.
D) 1. düzenekte elektrik enerjisi birden fazla farklı enerji türüne dönüşür.


10. K cismi toprak bağlantısı ile bağlandığında (-) yüklerin hareketi aşağıdaki gibi oluyor.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 255 Cevapları Ata Yayıncılık

Buna göre,
I. K cisminde başlangıçta (-) yük fazlalığı vardır.
II. Toprak bağlantısı uzun bir süre sonra kesilirse K cismi nötr hâle gelir.
III. K cisminin toprak bağlantısı kesildikten sonra K cismi (+) yüklü bir cisme yaklaştırılırsa cismi iter.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
Cevap: B

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve II


11. Termik santraller ile ilgili olarak;
I. Yer altı sıcak sularının buhar gücünden yararlanılarak elektrik enerjisi üretilir.
II. Santralin bacasından çıkan dumanlar hava kirliliğine neden olur.
III. Kurulduğu bölgede çalışanlara istihdam sağlar.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
Cevap: C

A) Yalnız III
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap