Anasayfa Kitap Cevapları
15 Mart 2024, 22:00 - Aysel Alpay Yazdı

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 234-235-236-238-239. Cevapları Ata Yayıncılık

Elektrik Yüklü Cisimler Cevapları

7. ÜNİTE Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi: 8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 234-235-236-237-238-239. Cevapları Ata Yayıncılık


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 234 Cevapları Ata Yayıncılık

Cisimlerin Yük Durumuna Göre Gruplandırılması Cevapları Pekiştiren Soru

Yandaki tabloda K, L ve M cisimlerindeki (+) ve (-) yük sayıları verilmiştir.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayalım.

• Hangi cisim nötrdür?
Cevap: L cismi nötrdür.

• Hangi cisim pozitif yüklüdür?
Cevap: M cismi pozitif yüklüdür.

• Hangi cisim negatif yüklüdür?
Cevap: K cisim negatif yüklüdür.


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 235 Cevapları Ata Yayıncılık

Elektroskop Cevapları Sonuçları Yorumlayalım

● Folyo yaprakları hareket etti mi? Neden?
Cevap: Evet, folyo yaprakları hareket etti. Plastik kalemi saçımıza sürtünce elektriklenme oluştu ve folyo yapraklarını hareket ettirdi.

Sonraki Ödev:  8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 102-103-104-105. Cevapları Ata Yayıncılık

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 236 Cevapları Ata Yayıncılık

Topraklama Cevapları Beyin Fırtınası

Nötr bir cismi topraklayarak nasıl negatif (-) yüklü hâle getirebileceğimizi arkadaşlarımızla tartışalım.
Cevap: Fazladan elektron ekleyerek negatif yüklü hale getirebiliriz.


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 238 Cevapları Ata Yayıncılık

2. Bölüm Sonu Soruları

A. Aşağıdaki kavramların harflerini ait oldukları açıklamanın başına yazarak eşleştirelim.
Cevap:

1. (c) Cisimlerin elektrik yüklü olup olmadığını anlamamıza yarayan araç.
2. (ç) Fazla elektrik yüklerini toprağa aktarıp yüklü cismin nötr hâle gelmesi olayı.
3. (d) Yüksek binaların tepesine kurulup yıldırımı toprağa ileten araç.
4. (b) Negatif yük sayısı, pozitif yük sayısından fazla olan cisim.
5. (e) Pozitif ve negatif yük miktarı eşit olan cisimlere verilen ad.


B. Aşağıdaki nötr elektroskoplara yük durumları verilen cisimler yaklaştırılıyor veya dokunduruluyor. Her bir durumda elektroskopların yapraklarının nasıl davranacağını noktalı yerlere “Açılır.” veya “Hareket etmez.” ifadelerinden birini yazarak belirtelim.
Cevap:

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 238 Cevapları Ata Yayıncılık


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 239 Cevapları Ata Yayıncılık

C. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru cevabını işaretleyelim.

1. Görseldeki cisim iletken bir tel ile topraklanıyor.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 239 Cevapları Ata Yayıncılık

Buna göre,
I. Cisim başlangıçta pozitif yüklüdür.
II. Cisimden toprağa (-) yük geçişi olur.
III. Topraklama bağlantısı bir süre sonra kesilirse cisim nötr olur.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
Cevap: C

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve III
D) I, II ve III

Sonraki Ödev:  8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 26-27. Cevapları ATA Yayıncılık

2. Aşağıdaki grafikte K, L ve M cisimlerindeki pozitif (+) ve negatif (-) yük miktarı verilmiştir.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 239 Cevapları Ata Yayıncılık

Buna göre,
I. K, nötr cisimdir.
II. L, pozitif yüklü cisimdir.
III. M ile L cisimleri yan yana geldiğinde birbirini iter.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
Cevap: C

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve III
D) II ve III


3.8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 239 Cevapları Ata Yayıncılık

Görseldeki araç;
I. bir cismin yüklü olup olmadığını,
II. cisim yüklü ise yükün cinsi,
III. cisim yüklü ise yük miktarını
özelliklerinden hangilerinin tespitinde kullanılır?
Cevap: B

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III


4. Başlangıçta nötr olan M cam çubuğu ipek kumaşa sürtülüp daha sonra nötr elektroskobun topuzuna dokunduruluyor.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 239 Cevapları Ata Yayıncılık

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Cevap: D

A) Elektroskobun yaprakları hareket etmez.
B) Cam çubuk elektroskobu etki ile elektriklemiştir.
C) Cam çubuk kumaşa sürtüldüğünde negatif (-) yük ile yüklenir.
D) Son durumda elektroskop ile cam çubuk aynı yükle yüklenir.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap