Anasayfa Kitap Cevapları
20 Kasım 2023, 17:24 - Aysel Alpay Yazdı

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 77-78. Cevapları Ata Yayıncılık

5. Bölüm Sonu Soruları Cevapları

2. ÜNİTE DNA ve Genetik Kod: 8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 77-78. Cevapları Ata Yayıncılık


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 77 Cevapları Ata Yayıncılık

A. Aşağıda bir kurbağanın klonlanma aşamaları gösterilmiştir.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 77 Cevapları Ata Yayıncılık

Buna göre klonlanmış iribaş hangi kurbağanın genetik kopyası olur? Cevabımızı nedeni ile birlikte aşağıdaki boşluğa yazalım. (Ortam sıcaklığı sabit tutulmuştur.)
Cevap: L kurbağasının genetik kopyası olur.


B. Aşağıda verilen ifadeler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yolunu izleyerek doğru çıkışa ulaşalım.
Cevap:

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 77 Cevapları Ata Yayıncılık


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 78 Cevapları Ata Yayıncılık

C. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru cevabını işaretleyelim.

1. Soğuk bölgelerde yaşayan dil balığından soğuğa dayanıklı olmasını sağlayan antifriz geni domates bitkisine aktarılmış ve domates bitkisinin soğuğa karşı dirençli hâle gelmesi sağlanmıştır. Bu olay temsilî olarak aşağıda gösterilmiştir.

Sonraki Ödev:  8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 116-117-120-121. Cevapları Ata Yayıncılık

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 78 Cevapları Ata Yayıncılık

Buna göre,
I. Yapılan uygulama gen aktarımına örnektir.
II. Bu uygulama sonucunda domatesin genetik yapısı değişmiştir.
III. Balıktaki antifriz geni domateste aynı etkiyi göstermemiştir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
Cevap: B
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III


2. Bazı canlılarda mutasyona uğramış genler hastalıklara neden olur. Genetik mühendisleri hasta olan hücrelere bu geni baskılayan genler aktarmaktadır. Bu sayede hastalığa neden olan gen baskılanmakta ve hastalığın tedavisi yapılmaktadır. Metinde geçen genetik mühendislerinin uyguladığı yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: D
A) Klonlama
B) Aşılama
C) Yapay seçilim
D) Gen tedavisi


3. Süt verimi yüksek bir keçideki süt oluşumunu sağlayan gen dört farklı keçi türüne aktarılmıştır. Keçilerde gen aktarımından önce ve sonra elde edilen süt miktarları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 78 Cevapları Ata Yayıncılık

Buna göre gen aktarımı hangi keçi türünde süt verimini diğerlerinden daha çok artırmıştır?
Cevap: C
A) K
B) L
C) M
D) N

Sonraki Ödev:  8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları 2024

4. Aşağıda biyoteknoloji uygulamalarından bazıları verilmiştir.
• Genetik yapısı değiştirilmiş domates tüketen insanlarda alerjik reaksiyonlar görülmesi
• Nergis bitkisinde beta karoten üretiminden
sorumlu olan gen, beyaz pirince aktarıldığında beyaz pirincin A vitamini bakımından zengin hâle gelmesi
• Ateş böceğinden ışık saçmaya yarayan genin tütün bitkisine aktarılması sonucu tütün bitkisinin ışık saçması
Buna göre,
I. Gen aktarımı sadece bitki türleri arasında gerçekleşir.
II. Biyoteknoloji uygulamalarının olumsuz etkileri olabilir.
III. Tarım ve gıdada biyoteknolojik uygulamalardan yararlanılır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Cevap: C
A) Yalnız II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve II

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap