Anasayfa Kitap Cevapları
5 Aralık 2023, 21:28 - Aysel Alpay Yazdı

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 80-81-82-83. Cevapları Ata Yayıncılık

2. Ünite Sonu Cevapları

2. ÜNİTE DNA ve Genetik Kod: 8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 80-81-82-83. Cevapları Ata Yayıncılık


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 80 Cevapları Ata Yayıncılık

A. Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun ifadelerle dolduralım.
Cevap:

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 80 Cevapları Ata Yayıncılık


B. Aşağıdaki bezelyelerde çiçek rengi ile ilgili yapılan bir çaprazlama verilmiştir.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 80 Cevapları Ata Yayıncılık

Çaprazlama sonucu 1. kuşakta oluşabilecek bezelyelerin genotip ve fenotip oranını gösteren grafikleri aşağıdaki boşluklara çizelim. (Bezelyelerde mor çiçek rengi aleli (M) beyaz çiçek rengi aleline (m) baskındır.)
Cevap:

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 80 Cevapları Ata Yayıncılık


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 81 Cevapları Ata Yayıncılık

1. Aşağıdaki görselde hayvan hücresinde bulunan kalıtsal yapılardan bazıları numaralanarak gösterilmiştir.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 81 Cevapları Ata Yayıncılık

Buna göre,
I. 1 ile kromozom gösterilmiştir.
II. 2 ile gösterilen yapı çift zincirlidir.
III. 3 ile gösterilen yapı DNA ve özel proteinlerden oluşur.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
Cevap: B
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III


2. Aşağıdaki görselde bir DNA molekülünde eşleme sırasında oluşan hatalar numaralanarak gösterilmiştir.
8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 81 Cevapları Ata Yayıncılık

Buna göre hangi hatalar onarılamaz?
Cevap: A
A) Yalnız 2
B) Yalnız 3
C) 1 ve 3
D) 1, 2 ve 3


3. Aşağıdaki görselde DNA’nın yapısındaki nükleotidler temsilî olarak gösterilmiştir.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 81 Cevapları Ata Yayıncılık

Bu görselden hareketle bir öğrenci aşağıdakilerden hangisine ulaşamaz?
Cevap: C
A) DNA’nın yapısında dört çeşit nükleotit vardır.
B) Fosfat ve deoksiriboz şekeri tüm nükleotidlerde ortaktır.
C) DNA’da adenin karşısına timin nükleotidi gelir.
D) Timin bazı, fosfat ve şeker bir araya gelerek timin nükleotidini meydana getirir.

Sonraki Ödev:  8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 43. Cevapları Ata Yayıncılık

4. DNA’nın kendini eşlemesi sırasında aşağıdaki olaylardan hangisi diğerlerinden daha önce gerçekleşir?
Cevap: C
A) Birbirine eş nükleotid dizilimine sahip iki DNA molekülü oluşur.
B) Karşılıklı gelen nükleotidler arasında bağlar oluşur.
C) DNA belirli bölgelerinden bir fermuar gibi açılır.
D) Açılan uçlara, sitoplazmada serbest hâlde bulunan uygun tamamlayıcı nükleotidler gelir.


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 82 Cevapları Ata Yayıncılık

5. Bezelyelerde sarı tohum rengi aleli, yeşil tohum rengi aleline baskındır. Aşağıda tohum renkleri verilen bezelyeler çaprazlanıyor.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 82 Cevapları Ata Yayıncılık

Buna göre çaprazlama sonucunda;
I. saf döl baskın,
II. melez döl,
III. saf döl çekinik
genotiplerine sahip tohumlardan hangileri oluşabilir?
Cevap: D
A) Yalnız I
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III


6. Bezelyelerde yuvarlak tohum şekli aleli (D) buruşuk tohum şekli aleline (d) baskındır.
Bezelyelerde tohum şekli ile ilgili yapılan bir çaprazlama sonucunda 1. kuşakta oluşabilecek bezelyelerin genotip oranı grafikte verilmiştir.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 82 Cevapları Ata Yayıncılık

Buna göre çaprazlamaları yapılan bireylerin genotipleri hangisinde doğru verilmiştir?
Cevap: A
A) Dd X Dd
B) DD X dd
C) DD X Dd
D) Dd X dd


7. Bezelyelerde çiçek rengi ile ilgili yapılan aşağıdaki çaprazlamalardan hangisinde 1.kuşakta üç farklı genotipte birey oluşabilir?
Cevap:

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 82 Cevapları Ata Yayıncılık


8. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Cevap: C
A) Dişi bireylerde bir çeşit eşey kromozomu bulunur.
B) Babadan yavruya X veya Y kromozomu geçebilir.
C) Doğacak çocuğun cinsiyetini anneden gelen eşey kromozomu belirler.
D) Doğacak çocuğun kız olma ihtimali % 50’dir.


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 83 Cevapları Ata Yayıncılık

9. Bezelyelerde boy uzunluğu ile ilgili yapılan çaprazlama ve 1. kuşakta oluşabilecek bireylerin genotip ve fenotipi aşağıda verilmiştir.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 83 Cevapları Ata Yayıncılık

Yapılan çaprazlamaya göre,
I. K ve M bitkilerinin genotipi aynıdır.
II. L bitkisi saf döldür.
III. K bitkisi melez döldür.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
Cevap: A
A) Yalnız II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

Sonraki Ödev:  8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 51-52-53. Cevapları Ata Yayıncılık

10. I. Bazı yılanların çift başlı olması
II. Karahindiba bitkilerinin dağda yetişenlerinin
kısa, ovada yetişenlerinin uzun boylu olması
III. Van kedilerinin birbirinden farklı göz rengine
sahip olması
Numaralanmış ifadelerden hangileri mutasyona örnektir?
Cevap: B
A) Yalnız I
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III


11. Modifikasyon ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Cevap: C
A) Modifikasyonlar kalıtsal değildir.
B) Çuha bitkisinin sıcaklığa bağlı olarak farklı renkte çiçek açması modifikasyona örnektir.
C) Genlerin yapısında meydana gelen değişimlerdir.
D) Modifikasyona neden olan etken ortadan kalkınca canlı eski hâline dönebilir.


12. Aşağıdaki görselde bukalemunun bulunduğu ortamda yaşama şansını artıran özelliklerden bazıları gösterilmiştir.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 83 Cevapları Ata Yayıncılık

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Cevap: B
A) 1 ile gösterilen özellik ortamda fark edilmesini engeller.
B) 2 ile gösterilen özellik avcılarından korunmasını sağlar.
C) 3 ile gösterilen özellik etrafındaki varlıkları görmesini sağlar.
D) 4 ile gösterilen özellik ağaçta hareket etmesine ve dengede kalmasına yardımcı olur.


13. I. Meyveli yoğurt
II. Raf ömrü uzatılmış gıdalar
III. Enzim içeren deterjanlar
Numaralanmış olarak verilenlerden hangileri biyoteknolojik yöntemler ile elde edilmiş ürünlerdendir?
Cevap: D
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap