Anasayfa Kitap Cevapları
8 Mayıs 2024, 22:19 - Sena Yazdı

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 101-103-104-105-106. Cevapları MEB Yayınları

Chores Ünitesi 2 Cevapları

8. Ünite Chores 8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 101-103-104-105-106 Cevapları MEB Yayınları


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 101 Cevapları MEB Yayınları

L – 6 Lesson

Activity 1 (1. Aktivite)

Put the letters into the correct order. Complete the poem.
Çeviri: Harfleri doğru sıraya koyun. Şiiri tamamlayın.
Cevap:

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 101 Cevapları MEB Yayınları


Activity 2 (2. Aktivite)

Listen and check the poem.
Çeviri: Şiiri dinleyin ve kontrol edin.


Activity 3 (3. Aktivite)

Write a short poem about your feelings and responsibilities. Read your poem in the class.
Çeviri: Duygularınız ve sorumluluklarınız hakkında kısa bir şiir yazın. Şiirinizi sınıfta okuyun.


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 102 Cevapları MEB Yayınları

Visual Dictionary

Keep expanding your visual dictionary by including new vocabulary items from this unit.
Çeviri: Bu üniteden yeni kelime öğeleri ekleyerek görsel sözlüğünüzü genişletmeye devam edin.


Do Your Best!

Write a short paragraph explaining the responsibilites of your family members.
Çeviri: Aile üyelerinizin sorumluluklarını açıklayan kısa bir paragraf yazın.


S – 8 Self-assessment

How well can you do these things? Tick (✓ ) the chart.
Çeviri: Bunları nasıl bu kadar iyi yapabiliyorsun? Grafiği işaretleyin (✓ ).

I can understand obligations, likes and dislikes in oral texts. (Sözlü metinlerdeki zorunlulukları, beğenileri ve hoşlanmadıkları şeyleri anlayabilirim.)

I can express responsibilities, likes and dislikes. (Sorumluluklarımı, hoşlandığım ve hoşlanmadığım şeyleri ifade edebilirim.)

I can understand texts about responsibilities. (Sorumluluklarla ilgili metinleri anlayabilirim.)

I can write a poem about feelings and responsibilities. (Duygular ve sorumluluklar hakkında bir şiir yazabilirim.)


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 103 Cevapları MEB Yayınları

1. Circle the correct words/ phrases.
Çeviri: Doğru kelimeleri/ifadeleri daire içine alın.
Cevap:

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 103 Cevapları MEB Yayınları


2. Look at the chart. Write “T” or “F” in brackets.
Çeviri:  Cümleleri doğru sıraya koyun.
Cevap:

1) Dorothy is responsible for the dog. (F)
2) Dusting the furniture is Cüneyt’s task. (F)
3) İsmail and Dorothy are responsible for doing the laundry. (T)
4) Rita cleans up the bathroom, but Dorothy doesn’t. (F)
5) Mopping the floor is both Cüneyt’s and İsmail’s duties. (T)


3. Put the sentences into the correct order.
Çeviri:
Cevap:

[4] a. He is good at grilling a steak.

Sonraki Ödev:  8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 24-25-26-27-28. Cevapları MEB Yayınları

[1] b. Generally cooking is mothers’ responsibility. Is this the same in your family?

[5] c. What other chores does your father help in your house?

[2] d. Not exactly. My father cooks delicious meals.

[3] e. Really? Which meal does he cook the best?

[6] f. He also irons the clothes.


4. Look at the pictures. Solve the puzzle.
Çeviri: Cümleleri doğru sıraya koyun.
Cevap:

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 103 Cevapları MEB Yayınları1


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 104 Cevapları MEB Yayınları

Activity 1 (1. Aktivite)

Find the chores and match them with the pictures. (There are two extra pictures.)
Çeviri: İşleri bulun ve resimlerle eşleştirin. (Ekstra iki resim var.)
Cevap:

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 104 Cevapları MEB Yayınları


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 105 Cevapları MEB Yayınları

Activity 2 (2. Aktivite)

Listen to the recording and complete the dialogue with a word or phrase. Then, act it out.
Çeviri: Kaydı dinleyin ve diyaloğu bir kelime veya cümle ile tamamlayın. Sonra harekete geç.
Cevap:

Recep: Brian, What do you think about having ¹__having responsibilities__ in your family? I find them very boring.

Brian : I think it’s great. It makes our lives easier. For example, my father always does shopping and

²__cleans__ the house. My mother works hard so she needs our help. She cooks and

³__loads__ the dishwasher. My elder sister ⁴__hangs up__ the clothes and irons them. Finally, I ⁵__set__ the table in the evenings.

Recep: Wow! From now on, I start to help my family. I’m sure that I feel great with my duties. Thanks!


Activity 3 (3. Aktivite)

Match the pictures with the speech bubbles. (There are two extra pictures.)
Çeviri: Resimleri konuşma balonlarıyla eşleştirin. (Ekstra iki resim var.)
Cevap:

1. I’m responsible for taking my dog, Maylo, for a walk. (j)

2. Watering the plants is my task. (a)

3. I’m responsible for dusting the shelves. (h)

4. Hanging out the clothes is my responsibility. (i)

5. Cleaning the windows is my duty. (f)

6. I’m responsible for taking out the garbage. (d)

7. I’m responsible for doing the grocery shopping once a week. (c)

8. My task is washing the car every weekend. (b)


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 106 Cevapları MEB Yayınları

Activity 4 (4. Aktivite)

Match the questions with the correct answers. (There is an extra question.)
Çeviri: Soruları doğru cevaplarla eşleştirin. (Ek bir soru var.)
Cevap:

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 106 Cevapları MEB Yayınları


Activity 5 (5. Aktivite)

Put the words/ phrases into the correct order.
Çeviri: Kelimeleri/cümleleri doğru sıraya koyun.
Cevap:

1. my dog / I / for a walk / take / every morning / .
Cevap: I take my dog for a walk every morning. (Köpeğimi her sabah yürüyüşe çıkarırım.)

2. vacuuming / My mother/ responsible for / the floor / is / .
Cevap: My mother is responsible for vacumming the floor. (Yerleri süpürmekten annem sorumlu.)

3. the books / Our school library / us / wants / on time / to return / .
Cevap: Our school libary wants us to return the books on time. (Okul kütüphanemiz kitapları zamanında teslim etmemizi istiyor.)

4. always / shopping / My father / does / .
Cevap: My father always does the shopping. (Babam her zaman alışveriş yapar.)

5. is / the clothes / duty / hanging out / My brother’s / .
Cevap: My brother’s duty is hanging out the clothes. (Abimin görevi kıyafetleri asmak.)

6. responsibility / is / your / What / at home / ?
Cevap: What is your responsibility at home? (Evdeki sorumluluğunuz nedir?)

7. waters / My little sister / every weekend / the plants /
Cevap: My little sister waters the plants every weekend. (Küçük kız kardeşim her hafta sonu bitkileri sular.)

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap