Anasayfa Kitap Cevapları
12 Ocak 2024, 14:50 - Sena Yazdı

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 48-49-50-51-52. Cevapları MEB Yayınları

On The Phone Ünitesi 1 Cevapları

1. Ünite On The Phone  8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 48-49-50-51-52 Cevapları MEB Yayınları


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 48 Cevapları MEB Yayınları

Warm Up

Look at the smileys. Tick (✓) three of them you prefer using. Share them with your classmates.
Çeviri: Gülen yüzlere bakın. Kullanmayı tercih ettiğiniz üç tanesini işaretleyin (✓). Bunları sınıf arkadaşlarınızla paylaşın.
Cevap:

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 48 Cevapları MEB Yayınları


Activity 1 (1. Aktivite)

Listen to the recording. Correct the sentences.
Çeviri: Kaydı dinleyin. Cümleleri düzeltin.
Cevap:

1-) Alexandra lives in İzmir. (Alexandra İzmir’de yaşıyor.)
Cevap: Alexandra lives in Antalya. (Alexandra Antalya’da yaşıyor.)

2-) Necef studies at the faculty of medicine. (Necef tıp fakültesinde okuyor.)
Cevap: Necef studies at the faculty of law. (Necef hukuk fakültesinde okuyor.)

3-) Necef is a lovely and generous girl. (Necef sevimli ve cömert bir kızdır.)
Cevap: Necef is a lovely and polite girl. (Necef sevimli ve kibar bir kızdır.)

4-) Necef doesn’t wonder Turkish culture. (Necef Türk kültürünü merak etmez.)
Cevap: Necef wonders Turkish culture. (Necef Türk kültürünü merak ediyor.)

5-) Alexandra will invite Necef next Sunday. (Alexandra önümüzdeki pazar Necef’i davet edecek.)
Cevap: Alexandra will invite Necef next Saturday. (Alexandra önümüzdeki cumartesi Necef’i davet edecek.)


Activity 2 (2. Aktivite)

Suppose that you are talking on the phone. The doorbell starts to ring. What will you say to the person on the phone? Express your decision at the moment of conversation.
Çeviri: Kaydı dinleyin. Cümleleri düzeltin.
Cevap: Merve, the doorbell is ringing. Please, hang on. I’ll get back in a minute. (Merve, kapı çalıyor. Lütfen, bekle. Bir dakika içinde geri geleceğim.)


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 49 Cevapları MEB Yayınları

Activity 1 (1. Aktivite)

Scan the phone conversations. Answer the following questions.
Çeviri: Telefon konuşmalarını tarayın. Aşağıdaki soruları cevaplayın.

Sonraki Ödev:  8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 90-91-92-93-94. Cevapları MEB Yayınları

1. Who is the inviter?
Cevap: Kemal is the inviter.

2. Who receives the invitation?
Cevap: James recieves the inviation.

3. What is the invitation about?
Cevap: It is about a football match.


Activity 2 (2. Aktivite)

Read the phone conversations. How many tickets does Kemal have?
Çeviri: Telefon konuşmalarını okuyun. Kemal’in kaç bileti var?
Cevap: He have two tickets. (İki bileti var.)


Activity 3 (3. Aktivite)

Read the phone conversations again. Tick (✓) the sentences True or False.
Çeviri: Telefon konuşmalarını tekrar okuyun. Doğru veya Yanlış cümlelerini işaretleyin (✓).
Cevap:

1) Kemal wants to talk with James. (TRUE)

2) James is watering the flowers in the garden. (FALSE)

3) Kemal wants James to call him back. (TRUE)

4) James has a ticket for Turkey National Amputee Football Team’s match. (FALSE)

5) They will meet at 6.30 at the Sports Hall. (FALSE)


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 50 Cevapları MEB Yayınları

Activity 1 (1. Aktivite)

Study the sentences in the boxes. Work in pairs. Add one more example in each box.
Çeviri: Kutularda yer alan cümleleri inceleyin. Çiftler halinde çalışın. Her kutuya bir tane daha örnek ekleyin.
Cevap:

Following Phone Conversations (Telefon Görüşmelerini Takip Etmek)

  • Would you like her to call you back in ten minutes? (On dakika sonra seni aramasını ister misin?)

Stating Decisions Taken at the Time of Speaking (Konuşma Sırasında Alınan Kararları Belirtmek)

  • Let’s meet there about an hour, then. (O zaman bir saat kadar orada buluşalım.)

Activity 2 (2. Aktivite)

Work in pairs. Read the phone conversation and then find different situations. Act out your own phone conversation as in the sample.
Çeviri: Çiftler halinde çalışın. Telefon görüşmesini okuyun ve ardından farklı durumlar bulun. Örnekteki gibi kendi telefon görüşmenizi yapın
Cevap:

– Hi, Merih. How are you? (Merhaba Merih. Nasılsın?)

+ Hi Meltem. I’m fine, thanks. (Merhaba Meltem. İyiyim, teşekkürler.)

– Will we meet at the park at weekend? (Hafta sonu parkta buluşacak mıyız?)

+ Sorry, I can’t come. I have to do my homework. (Üzgünüm gelemem. Ev ödevimi yapmam lazım.)

– I get it, all right. See you then. (Anladım, tamam. Sonra görüşürüz.)

+ Bye. (Görüşürüz.)


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 51 Cevapları MEB Yayınları

Activity 1 (1. Aktivite)

Match the halves to make phrases.
Çeviri: İfadeler oluşturmak için yarımları eşleştirin.
Cevap:

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 51 Cevapları MEB Yayınları


Activity 2 (2. Aktivite)

Listen to the recording. Tick (✓) the chart.
Çeviri: Kaydı dinleyin. Grafiği işaretleyin (✓).
Cevap:

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 51 Cevapları MEB Yayınları1


Activity 3 (3. Aktivite)

Work in pairs. Choose a topic. Write a simple phone conversation with your pair. Act it out in the classroom.
Çeviri: Çiftler halinde çalışın. Bir konu seç. Eşinizle basit bir telefon görüşmesi yazın. Sınıfta canlandırın.
Cevap:

Restaurant reservation (restoran rezervasyonu)

– Hello there. (Selamlar.)

+ Hello, this is Antalya Fish Restaurant, I’m listening to you. (Merhaba, ben Antalya Balık Lokantası, sizi dinliyorum.)

– I was going to book a window table for Saturday. Do you have an empty table? (Cumartesi için bir vitrin masası ayırtacaktım. Boş bir masan var mı?)

+Yes, sir, we have a beautiful table by the window. You said two people, right? (Evet efendim, pencerenin yanında güzel bir masamız var. İki kişi dedin değil mi?)

– Yes, two people. (Evet, iki kişi.)

+ All right, I’m setting up a reservation for two people. Whats your name? (Pekala, iki kişilik bir rezervasyon ayarlıyorum. Adınız ne?)

– My name is Matt. (Benim adım Matt.)

+ All right, sir, we will be waiting for you, have a nice day. (Tamamdır hocam bekleriz iyi günler.)

– Have a nice day. (İyi günler.)


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 52 Cevapları MEB Yayınları

Activity 1 (1. Aktivite)

Read the phone conversation. Who are the strangers?
Çeviri: Telefon konuşmasını okuyun. Yabancılar kim?

Sonraki Ödev:  8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 72-73-74-75-76. Cevapları MEB Yayınları

Activity 2 (2. Aktivite)

Read the phone conversation again. Choose the correct answers.
Çeviri: Telefon konuşmasını tekrar okuyun. Doğru yanıtları seçin.
Cevap: Strangers are the neighbors of the seeker. (Yabancılar arayan kişinin komşularıdır.)

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 52 Cevapları MEB Yayınları

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap