Anasayfa Kitap Cevapları
12 Ekim 2023, 19:33 - Sena Yazdı

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 72-73-74-75-76. Cevapları MEB Yayınları

Adventures Ünitesi Cevapları

6. Ünite Adventures 8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 72-73-74-75-76 Cevapları MEB Yayınları


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 72 Cevapları MEB Yayınları

Warm Up

Look at the pictures. Put them in a risk order according to you from 1 (min) to 4 (max). Share them with your classmates.
Çeviri: Resimlere bak. Bunları size göre 1 (min) ile 4 (max) arasında bir risk sırasına koyun. Onları sınıf arkadaşlarınla paylaş.
Cevap:

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 72 Cevapları MEB Yayınları


Activity 1 (1. Aktivite)

Listen to the recording. Put the jobs into the correct order.
Çeviri: Kaydı dinle. İşleri doğru sıraya koyun
Cevap:

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 72 Cevapları MEB Yayınları1


Activity 2 (2. Aktivite)

Choose two risky jobs in Activity 1. Write a short and simple paragraph comparing them. Use the adjectives in the box.
Çeviri: Faaliyet 1’de iki riskli iş seçin. Bunları karşılaştıran kısa ve basit bir paragraf yazın. Kutudaki sıfatları kullanın.
Cevap: I think being a firefighter is more challenging then being a teacher. I also think being an air traffic controller is boring. Being an astronaut is more exciting and interesting. Travelling in space can be fascinating. I would like to be an astronaut. (İtfaiyeci olmanın öğretmen olmaktan daha zor olduğunu düşünüyorum. Ayrıca hava trafik kontrolörü olmanın sıkıcı olduğunu düşünüyorum. Astronot olmak daha heyecan verici ve ilginç. Uzayda seyahat etmek büyüleyici olabilir. Astronot olmak istiyorum.)


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 73 Cevapları MEB Yayınları

Activity 1 (1. Aktivite)

Read the following questions. Guess the correct answers.
Çeviri: Aşağıdaki soruları okuyun. Doğru cevapları tahmin et.
Cevap:

1) Who takes the most risk? (En çok riski kim alıyor?)
Cevap: c) a fighter pilot

Sonraki Ödev:  8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Tutku Yayıncılık

2) Who is the first Turkish person succeeded to fly? (Uçmayı başaran ilk Türk kimdir?)
Cevap: b) Hezarfen Ahmed Çelebi

3) Who is the first female fighter pilot in the World? (Dünyanın ilk kadın savaş pilotu kimdir?)
Cevap: a) Sabiha Gökçen


Activity 2 (2. Aktivite)

Read the brochure. How can you describe these pilots?
Çeviri: Broşürü oku. Bu pilotları nasıl tarif edebilirsin?
Cevap: The work they do is very risky and exciting. (Yaptıkları iş çok riskli ve heyecan verici.)


Activity 3 (3. Aktivite)

Read the brochure again. Answer the following questions.
Çeviri: Broşürü tekrar okuyun. Aşağıdaki soruları yanıtlayın.
Cevap:

1. How many supersonic jets are there? (Kaç tane süpersonik jet var?)
Cevap: They are 7 supersonic fighter jets. (7 süpersonik savaş uçağıdır.)

2. What are their professions? (Meslekleri nelerdir?)
Cevap: They are fighter pilots. (Onlar savaş pilotları.)

3. How can you describe their job? (İşlerini nasıl tarif edebilirsiniz?)
Cevap: Their job is an extreme and adventurous. (İşleri aşırı ve maceralı.)

4. Why is their job risky? (İşleri neden riskli?)
Cevap: Because they perform all manoeuvres manually. (Çünkü tüm manevraları manuel olarak yapıyorlar.)

5. When did they start to perform? (Ne zaman performans göstermeye başladılar?)
Cevap: They started in 1992. (1992’de başladılar.)


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 74 Cevapları MEB Yayınları

Activity 1 (1. Aktivite)

Study the sentences in the boxes.
Çeviri: Kutulardaki cümleleri inceleyin.


Activity 2 (2. Aktivite)

Suppose that you go on a summer holiday. Choose two sports and compare them as in the sample.
Çeviri: Bir yaz tatiline gittiğinizi varsayalım. İki spor seçin ve bunları örnekteki gibi karşılaştırın.

Sonraki Ödev:  8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 17-18-19-20-21-22. Cevapları MEB Yayınları

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 75 Cevapları MEB Yayınları

Activity 1 (1. Aktivite)

Look at the pictures. Tick (✓) the extreme sports.
Çeviri: Resimlere bak. Ekstrem sporları işaretleyin (✓).
Cevap:

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 75 Cevapları MEB Yayınları


Activity 2 (2. Aktivite)

Listen to the recording. Write the names of the extreme sports.
Çeviri: Kaydı dinle. Ekstrem sporların isimlerini yazın.
Cevap:

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 75 Cevapları MEB Yayınları1


Activity 3 (3. Aktivite)

Work in pairs. Compare sports by expressing your preferences and reasons as in the sample.
Çeviri: Çiftler halinde çalışın. Örnekteki gibi tercihlerinizi ve nedenlerinizi ifade ederek sporları karşılaştırın.
Cevap:

A: Which extreme sports do you prefer? Mountain Biking or Skydiving? (Hangi ekstrem sporları tercih edersiniz? Dağ Bisikleti mi yoksa Skydiving mi?)

B: I prefer Mountain Biking. (Dağ Bisikletini tercih ederim.)

A: Why do you prefer it? (Neden onu tercih ediyorsun?)

B: Because I think it is more exciting and enjoyable. (Çünkü daha heyecanlı ve keyifli olduğunu düşünüyorum.)

A: What do you need for this sport? (Bu spor için neye ihtiyacın var?)

B: I need mountain bikes, helmets, elbow pads, knee pads and wristbands. (Dağ bisikletlerine, kasklara, dirsekliklere, dizliklere ve bilekliklere ihtiyacım var.)


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 76 Cevapları MEB Yayınları

Activity 1 (1. Aktivite)

Work in pairs. Brainstorm about the extreme sports. Fill in the mind map with your ideas.
Çeviri: Çiftler halinde çalışın. Doğa sporları hakkında beyin fırtınası yapın. Zihin haritasını fikirlerinizle doldurun.
Cevap:

Extreme Sports

  • Adrenalin
  • Enjoyable
  • Horror
  • Passion

Activity 3 (3. Aktivite)

Read the text again. Match the bold words with their definitions.
Çeviri: Metni tekrar oku. Kalın sözcükleri tanımlarıyla eşleştirin.
Cevap:

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 76 Cevapları MEB Yayınları

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap