Anasayfa Kitap Cevapları
21 Şubat 2024, 18:23 - Sena Yazdı

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 77-78-79-80-81-82. Cevapları MEB Yayınları

Adventures Ünitesi Cevapları

6. Ünite Adventures 8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 77-78-79-80-81-82 Cevapları MEB Yayınları


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 77 Cevapları MEB Yayınları

Activity 1 (1. Aktivite)

Read the texts. What are their common features?
Çeviri: Metinleri oku. Bunların ortak özellikleri nelerdir?
Cevap: Both of them have done studies related to flying. (İkisi de uçuşla ilgili çalışmalar yaptı.)


Activity 2 (2. Aktivite)

Fill in the chart according to the texts.
Çeviri: Tabloyu metinlere göre doldurunuz.
Cevap:

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 77 Cevapları MEB Yayınları


Activity 3 (3. Aktivite)

Choose one of the adventurer you know. Ask and answer questions about him/ her.
Çeviri: Tanıdığınız maceracılardan birini seçin. Onunla ilgili sorular sorun ve cevaplayın.


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 78 Cevapları MEB Yayınları

Do Your Best!

Search the Internet. Choose 3 extreme sports. Find where you can do these extreme sports in Turkey. Prepare a poster and talk about it to the class. 
Çeviri: İnternette arama yapın. 3 ekstrem spor seçin. Türkiye’de bu ekstrem sporları nerede yapabileceğinizi bulun. Bir poster hazırlayın ve bunun hakkında sınıfa konuşun.


S – 6 Self-assessment

How well can you do these things? Tick (✓) the chart.
Çeviri: Bunları nasıl bu kadar iyi yapabiliyorsun? Grafiği işaretleyin (✓).
Cevap:

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 78 Cevapları MEB Yayınları


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 79 Cevapları MEB Yayınları

1. Group the words/ phrases. 
Çeviri: Kelimeleri/ifadeleri gruplandırın.
Cevap:

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 79 Cevapları MEB Yayınları


2. Solve the puzzle.
Çeviri: Bulmacayı çözün.
Cevap:

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 79 Cevapları MEB Yayınları1


3. Look at the advertisement. Tick (✓) the information you can find in it.
Çeviri: İlana bakın. İçinde bulabileceğiniz bilgileri işaretleyin (✓).
Cevap:

[] a. Activity hours
[X] b. Age range
[] c. The exact date
[X] d. Location
[X] e. All-inclusive
[] f. Transportation

Sonraki Ödev:  8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 114-115-116-117-118. Cevapları MEB Yayınları

4. Listen to the recording and complete the sentences with a word or phrase.
Çeviri: Kaydı dinleyin ve cümleleri bir kelime veya deyimle tamamlayın.
Cevap:

1. Which one do you  __prefer__ doing on winter holidays?

2. I think paragliding is more __dangerous__ than kayaking because it’s risky.

3.  __Skydiving__ is jumping out of a plane and opening the parachute to slow down.

4. __I would rather__ do outdoor sports than indoor sports.

5. To me, caving is a mysterious extreme sport so it’s __more__ interesting than the others.


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 80 Cevapları MEB Yayınları

Activity 1 (1. Aktivite)

Solve the puzzle.
Çeviri: Bulmacayı çözün.
Cevap:

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 80 Cevapları MEB Yayınları


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 81 Cevapları MEB Yayınları

Activity 2 (2. Aktivite)

Write the preferences according to the chart by using “prefer” or “would rather” and mark your own part.
Çeviri: Tercihleri grafiğe göre “tercih” veya “tercih ederim” kullanarak yazın ve kendi kısmınızı işaretleyin.
Cevap:

1. Lucas prefers skateboarding to mountain biking. (Lucas kaykay yapmayı dağ bisikletine tercih ediyor.)
2. Ayça would rather goes canoeing than caving. (Ayça mağaracılıktansa kanoya gitmeyi tercih ediyor.)
3. Furkan prefers caving to hand-gliding. (Furkan, el kaymasına mağaralamayı tercih ediyor.)
4. I prefer mountain biking to caving. (Dağ bisikletini mağaracılık yapmaya tercih ederim.)


Activity 3 (3. Aktivite)

Look at the jobs. Compare them by using the adjectives.
Çeviri: İşlere bakın. Sıfatları kullanarak bunları karşılaştırın.
Cevap:

1) Being an astroanut is more amusing than being a teacher. (Astronot olmak öğretmen olmaktan daha eğlenceli.)

2) Being a coal miner is more risky than being a farmer. (Madenci olmak, çiftçi olmaktan daha risklidir.)

3) Being a firefighter is more extreme than being a farmer. (İtfaiyeci olmak, çiftçi olmaktan daha aşırıdır.)

4) Being a teacher is more stressful than being a farmer. (Öğretmen olmak, çiftçi olmaktan daha streslidir.)

5) Being an electrican is more challenging than being a teacher. (Elektrikçi olmak öğretmen olmaktan daha zordur.)


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 82 Cevapları MEB Yayınları

Activity 4 (4. Aktivite)

Match the questions with the correct answers. (There is one extra question.)
Çeviri: Soruları doğru cevaplarla eşleştirin. (Bir soru daha var.)
Cevap:

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 82 Cevapları MEB Yayınları


Match the pictures with their definitions. (There is one extra picture.)
Çeviri: Resimleri tanımlarıyla eşleştiriniz. (Ekstra bir resim var.)
Cevap:

(1) a. a type of shoe covering the whole foot and the lower part of the leg (ayağın tamamını ve bacağın alt kısmını örten bir ayakkabı türü)
(3) b. a piece of stick helping to move through the water (suda ilerlemeye yardımcı olan bir çubuk parçası)
(2) c. a jacket filled with air to protect you (seni korumak için hava dolu bir ceket)
(5) d. a piece of clothing you wear on the hands (ellerinize giydiğiniz bir parça giysi)
(4) e. a strong and hard hat protecting the head (kafayı koruyan güçlü ve sert bir şapka)

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap