Anasayfa Kitap Cevapları
12 Ekim 2023, 19:31 - Sena Yazdı

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 65-66-67-68-69-70. Cevapları MEB Yayınları

The Internet Ünitesi Cevapları

5. Ünite The Internet 8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 65-66-67-68-69-70 Cevapları MEB Yayınları


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 65 Cevapları MEB Yayınları

Activity 1 (1. Aktivite)

Are you an I addicted? Choose the best option for you.
Çeviri: Ben bağımlısı mısınız? Size en uygun seçeneği seçin.
Cevap:

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 65 Cevapları MEB Yayınları


Activity 2 (2. Aktivite)

Write a basic paragraph to describe your ınternet habits according to your result in Activity 1.
Çeviri: Etkinlik 1’deki sonucunıza göre internet alışkanlıklarınızı anlatan basit bir paragraf yazın.
Cevap: I usually get help for my homework from the Internet, In my free time, I prefer surfing the Internet, I play online games everyday, I like reading online news. (Ödevim için genellikle internetten yardım alırım, Boş zamanlarımda internette gezinmeyi tercih ederim, her gün online oyun oynarım, internetten haber okumayı severim)


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 66 Cevapları MEB Yayınları

Visual Dictionary

Keep expanding your visual dictionary by including new vocabulary items from this unit.
Çeviri: Bu üniteden yeni kelime ögeleri ekleyerek görsel sözlüğünüzü genişletmeye devam edin.


Do Your Best!

Prepare a poster to illustrate your Internet habits and hang it on the classroom walls.
Çeviri: İnternet alışkanlıklarınızı gösteren bir poster hazırlayın ve sınıf duvarlarına asın.
Cevap:

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 66 Cevapları MEB Yayınları


How well can you do these things? Tick (✔) the chart.
Çeviri: Bunları ne kadar iyi yapabilirsin? Tabloyu işaretleyin (✔).
Cevap:

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 66 Cevapları MEB Yayınları1


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 67 Cevapları MEB Yayınları

1- Match the halves to make a phrase. (There is one extra word.)
Çeviri: Bir cümle yapmak için yarımları eşleştirin. (Ekstra bir kelime var.)
Cevap:

a- (5) to the Internet
b- (7) on a post
c- (8) notifications
d- (6) videos
e- (2) the old files
f- (1) a blog
g- (3) the request


2- Look at the chart. Write “T” or “F” in brackets.
Çeviri: Tabloya bakın. Parantez içinde “T” veya “F” yazın.
Cevap:

1- All of the students refuse joining an online course. (F) (Öğrencilerin tamamı çevrimiçi bir kursa katılmayı reddediyor.

2- Just two students accept doing online shopping. (T) (Sadece iki öğrenci online alışveriş yapmayı kabul ediyor.)

3- The students accepting chatting online are more than those sharing photos. (T) (Çevrimiçi sohbeti kabul eden öğrenciler, fotoğraf paylaşanlardan daha fazladır.)

4- Nearly half of the students accept subscribing a vlog. (F) (Öğrencilerin yaklaşık yarısı bir vlog aboneliğini kabul ediyor.)

5- There are twenty students in the class. (T) (sınıfta yirmi öğrenci var)

6- The survey is about the Internet addiction. (F) (Anket internet bağımlılığı ile ilgili.)


3- Read the sentences. Put a mark “✔ ” or “X” in the boxes according to the Internet safety. 
Çeviri: Cümleleri oku. İnternet güvenliğine göre kutulara “✔” veya “X” işareti koyun.
Cevap:

(X) a. Share your address with strangers. (Adresinizi yabancılarla paylaşın.)

(✔) b. Refuse unknown people’s friend request. (Bilinmeyen kişilerin arkadaşlık isteğini reddet.)

(✔) c. Keep your password secret except from your family members. (Aile üyeleriniz dışında şifrenizi gizli tutun.)

(X) d. Agree to meet your online friends. (Çevrimiçi arkadaşlarınızla buluşmayı kabul edin.)

(X) e. Believe in all news on the Internet. (İnternetteki tüm haberlere inanın.)

(✔) f. Before downloading a file, check it with an adult. (Bir dosyayı indirmeden önce bir yetişkinle kontrol edin.)


4- Match the questions with their responses. (There is one extra response.) Then, act it out.
Çeviri: Soruları cevaplarıyla eşleştirin. (Ekstra bir yanıt daha var.) Ardından, harekete geçirin.
Cevap:

1- How many hours do you spend on the Internet? (İnternette kaç saat geçiriyorsunuz?)

2- Do you follow any bloggers? (Herhangi bir bloggerı takip ediyor musun?)

3- Who uses the Internet in your family mostly? (Ailenizde interneti en çok kimler kullanıyor?)

4- How do you connect to the Internet? (İnternete nasıl bağlanırsınız?)

5- What kind of websites does your mother follow? (Annen ne tür siteleri takip ediyor?)

Responses (Tepkiler)

a- (2) Yes, I do. (Evet, yaparım.)

b- (4) By phone and tablet. (Telefon ve tablet ile.)

c- (5) Cooking, health and fashion. (Yemek, sağlık ve moda.)

d- (3) My grandfather. (Dedem.)

e- (1) An hour. (Bir saat)

f- () I share photos. (fotoğrafları paylaşıyorum.)


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 68 Cevapları MEB Yayınları

Activity 1 (1. Aktivite)

Solve the puzzle. Match the words/ phrases with the pictures and exchange information about the Internet by using them.
Çeviri: Bulmacayı çözün. Kelimeleri/deyimleri resimlerle eşleştirin ve bunları kullanarak İnternet hakkında bilgi alışverişinde bulunun.
Cevap:

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 68 Cevapları MEB Yayınları


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 69 Cevapları MEB Yayınları

Activity 2 (2. Aktivite)

Put the words/ phrases into the correct order.
Çeviri: Kelimeleri/ifadeleri doğru sıraya koyun.
Cevap:

1. I / my photos / post / three times / a week / my website / on / .
I post my photos on my website three times a week. (Fotoğraflarımı haftada üç kez web sitemde yayınlıyorum.)

2. check / e-mails / my / once a day / I / .
I check my e-mails once a day. (E-postalarımı günde bir kez kontrol ederim.)

3. I / listen to / can’t / the music / my PC / from / .
I con’t listen to the music from my PC. (Bilgisayarımdan müzik dinlemiyorum.)

4. we / Why don’t / at one o’clock / online / chat / ?
Why don’t we chat online at one o’clock? (Neden saat birde çevrimiçi sohbet etmiyoruz?)

5. the Internet / you / Do / connection / mean / ?
Do you mean the ınternet connection? (İnternet bağlantısını mı kastediyorsunuz?)

6. do / you / How / online / often / go / ?
How often do you go online? (Ne sıklıkla internete girersin?)

7. connect / to / the Internet / do / How / you / ?
How do you connect to the ınternet? (İnternete nasıl bağlanıyorsunuz?)


Activity 3 (3. Aktivite)

Listen to the recording and complete the text with a word or phrase.
Çeviri: Kaydı dinleyin ve metni bir kelime veya cümle ile tamamlayın.
Cevap:

We can use the Internet to ……download…. music videos, update information and ……delete……. the old posts. Also, we can create an ……account……. , upload a profile picture and share photos, videos on social networking sites. Moreover, we can send e-mails with …attachments……. and browse the Internet to read information. We can sign in different blogs, ……comment……. on the photos and posts. If we don’t spend too much time on the Internet, we can organize our life effectively.

Sonraki Ödev:  8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 41-42-43-44-45-46. Cevapları MEB Yayınları

İnterneti müzik videoları indirmek, bilgileri güncellemek ve eski gönderileri silmek için kullanabiliriz. Ayrıca bir hesap oluşturabilir, bir profil resmi yükleyebilir ve sosyal ağ sitelerinde fotoğraf, video paylaşabiliriz. Ayrıca, ekli e-postalar gönderebilir ve bilgileri okumak için internette gezinebiliriz. Farklı bloglarda oturum açabilir, fotoğraflara ve gönderilere yorum yapabiliriz. İnternette çok fazla vakit geçirmezsek hayatımızı etkin bir şekilde düzenleyebiliriz.


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 70 Cevapları MEB Yayınları

Activity 4 (4. Aktivite)

Match the sentences with their clarifications.
Çeviri: Cümleleri açıklamalarıyla eşleştirin.
Cevap:

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 70 Cevapları MEB Yayınları


Activity 5.a (5.a Aktivite)

Read the question. Tick (✔) the responses according to the answers.
Çeviri: Soruyu okuyun. Cevaplara göre cevapları işaretleyin (✔).
Cevap:

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 70 Cevapları MEB Yayınları1


Activity 5.b (5.b Aktivite)

Read the question in Activity 5.a again. Write your answers in the speech bubbles according to the responses.
Çeviri: Etkinlik 5.a’daki soruyu tekrar okuyun. Cevaplarınızı cevaplara göre konuşma balonlarına yazın.
Cevap:

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 70 Cevapları MEB Yayınları2

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap