Anasayfa Kitap Cevapları
5 Şubat 2023, 13:45 - Zülal Güneş Yazdı

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 121-122-123-124-125. Cevapları MEB Yayınları

Milli Mücadele’nin Sanata ve Edebiyata  Yansımaları Cevapları

3. ÜNİTE MİLLİ BİR DESTAN: YA İSTİKLAL YA ÖLÜM! 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Cevapları 120, 121, 122, 123, 124, 125. Sayfa MEB Yayınları 1.Kitap


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 121 Cevapları MEB Yayınları

Aşağıda, Tarık Buğra’nın “Küçük Ağa” (Görsel 3.45) romanından İstanbul’un işgaliyle ilgili bir bölüm okuyacaksınız. Kitabın yazarı siz olsaydınız eksik cümleyi nasıl tamamlardınız?
Cevap: Mustafa Kemal ile gösterdiği azmin özgürlük ruhuydu. Mustafa Kemal milletine bağımsızlığı sunacak ve ülke bir rahat nefes alacaktı. İşte ruhun gıdasını bulmuştu “Özgürlük”. Özgürlük ile herkes rahatlayacak al yıldızlı bayrak gökyüzüne yükselecekti. O dalgalandıkça Türk Milleti gurur duymaya devam edecekti.

Ünite Ölçme ve Değerlendirme Soruları Cevapları


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 122 Cevapları MEB Yayınları

A. Aşağıdaki tabloda Millî Mücadele’nin ulusal ve uluslararası sonuçlarıyla ilgili bilgiler verilmiştir. Bu bilgilerden yararlanarak soruları cevaplayınız. Cevaplarınızı boşluklara yazınız.
Cevap:

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 122 Cevapları MEB Yayınları


B. Aşağıda, Millî Mücadele Dönemi’nde yaşanan bir olay verilmiştir. Metnin altındaki soruları metinden faydalanarak cevaplayınız

7-Yukarıdaki metne bir başlık yazınız.
Cevap: Milletin Mücadelesi


8-Tümen komutanının sorusunu kadınlar nasıl cevaplamış olabilir? Yazınız
Cevap: Erkeklerin hizmette olduğunu söyleyip verilen emirleri kendilerinin yerine getirdiğini dile getirmişlerdir.


9-Kağnıları getirenlerin kadın, çocuk ve yaşlı olmasının sebebi nedir? Yazınız.
Cevap: Burada olan erkeklerin hepsi cephede savaştığı için getirecek tek kişi kadınlar, yaşlılar veya çocuklardır.


10-Metne göre Türk halkının Millî Mücadele’ye ne gibi katkıları olmuştur? Yazınız.
Cevap: Taşıma ve ulaşım araçları konusunda yardımcı olmuşlardır.

Sonraki Ödev:  8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 118-119-120-122. Cevapları Dersdestek Yayınları

C. Lozan Antlaşması ile ilgili 5N1K sorularını cevaplayınız.
Cevap:

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 122 Cevapları MEB Yayınları


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 123 Cevapları MEB Yayınları

Ç. Millî Mücadele Dönemi savaşları ile ilgili tablodaki boşlukları doldurunuz
Cevap:

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 123 Cevapları MEB Yayınları


D. Aşağıda Maarif Kongresi ve Sakarya Meydan Savaşı’yla ilgili olan kelimeler verilmiştir. Bu kelimelerden olayla ilgili olanlara (✓), olmayanlara (X) işareti koyunuz.
Cevap:

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 123 Cevapları MEB Yayınları


E. Gazete haberini okuyup aşağıdaki soruları cevaplayınız.

11-Urfa halkı, hangi duygularla Kuvâ-yı Millîye’ye katılmıştır? Yazınız.
Cevap: Vatan sevgisi, milliyetçilik duyguları ile katılmışlardır.


12-Bu olay hangi cephede yaşanmıştır? Yazınız
Cevap: Güney Cephesi


F. Aşağıda harflerle gösterilen kavramları ilgili oldukları bilgiyle eşleştiriniz.
Cevap:

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 123 Cevapları MEB Yayınları


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 124 Cevapları MEB Yayınları

G. Aşağıdaki soruları cevaplayınız

13-Fransızların Urfa, Antep, Maraş gibi şehirleri işgal edip yağmalaması üzerine buralarda yaşayan Türk halkı, kadın, çocuk, yaşlı demeden modern silahlara sahip güçlü bir orduya karşı taş, sopa, balta, av tüfeği gibi basit silahlar kullanarak direniş gösterdi.
Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

Cevap: C) Düzenli ordu henüz kurulma aşamasında olduğu için buraya asker gönderilememiştir


14. I. Yunan ilerleyişinin durdurulamaması
II. Meclis hükûmetinin iç isyanları bastırmada otorite sağlayamaması
III. Savunmaların bölgesel olması, tüm vatanı kurtarmaya yetmemesi
Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisinin kurulması zorunlu hale gelmiştir?

Cevap: A) Düzenli ordunun


15-Atatürk’e göre millî eğitim, bağımsızlık savaşı kadar önemlidir. O, bunu Yunanların Kütahya-Eskişehir üzerinden Ankara’ya doğru saldırıya geçtikleri günlerde ispat etmiştir. Yunanların saldırıya geçtiği sırada, 16-21 Temmuz 1921 tarihleri arasında Ankara’da, millî eğitim-öğretim seferberliğini başlatmıştır. Bu tutumuyla eğitim-öğretime ne kadar önem verdiğini göstermiştir.
Metinde özelliklerinden bahsedilen olay aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: B) Maarif Kongresi’nin toplanması


16-Büyük Taarruz için yapılan hazırlıklardan hangisi savaş sürecinde hızlı kararlar almak ve uygulamak amacına yöneliktir?
Cevap: D) Mustafa Kemal’e süresiz olarak başkomutanlık yetkilerinin verilmesi


17-Başkomutan Mustafa Kemal’in, “Milletimizi esir etmek isteyen düşmanları her koşulda yeneceğimize dair güvenim bir dakika olsun sarsılmamıştır.” sözü onun hangi kişilik özelliği ile ilgilidir?
Cevap: C) İleri görüşlülük

Sonraki Ödev:  8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 113. Cevapları Dersdestek Yayınları

18-Millî Mücadele’nin 1920-1921 yıllarına rastlayan en sıkıntılı günlerinde, yeni Türk Devleti’nin gelirleri, ordunun ihtiyaçlarını ve savaş giderlerini karşılamaya yetmiyordu. Buna karşılık işgal devletleri silah, cephane ve her türlü malzeme bakımından üstün durumdaydı. Bu olumsuzluk aşağıdakilerden hangisiyle giderilmeye çalışılmıştır?
Cevap: C) Tekâlif-i Millîye Emirleri’nin yayımlanmasıyla


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 125 Cevapları MEB Yayınları

19-Aşağıda, Büyük Taarruzla ilgili doğru, yanlış tablosu verilmiştir. Tablodaki işaretlemelerden hangisi yanlıştır?
Cevap: B) II ve III


20- I. Gümrü Antlaşması
II. Ankara Antlaşması
III. Kars Antlaşması
IV. Moskova Antlaşması
Yukarıdaki antlaşmalardan hangileri Türkiye’nin doğu sınırının belirlenmesi ile ilgilidir?

Cevap: C) I, III ve IV


21-Lozan Barış görüşmeleri devam ederken İtilaf Devletleri temsilcilerinin uzlaşmaz tavırlarını gören İsmet (İnönü) Paşa şunları söylemiştir:
“Beyler bizi karıştırmayın, biz buraya Mondros’tan değil, Mudanya’dan geldik.”
İsmet (İnönü) Paşa  bu sözüyle aşağıdakilerden hangisini vurgulamak istemiştir?

Cevap: D) Türkiye’nin zafer kazanan taraf olduğunu


22-Sakarya Meydan Savaşı öncesinde Mustafa Kemal’e başkomutanlık yetkisi aşağıdakilerden hangisi tarafından verilmiştir?
Cevap: A) Türkiye Büyük Millet Meclisi


H. Görseldeki insanların yerinde olsaydınız o anki duygularınızla geleceğe nasıl seslenirdiniz veya gelecek nesillere nasıl bir öğüt verirdiniz? Yazınız
Cevap: Bizler hem kendimiz hem de sizler için bu vatanı düşman elinden kurtarmaya çalışıyoruz. Sizler gelecekte bu ülkeyi daha iyi yerlere getirmeniz gerekir. Ülkenin kalkınmasını sağlamalı ve her zaman vatan sevgisi ile çalışmalısınız. Bu sayede bu düşmanları topraklardan atmamıza değecek başarılar elde etmiş olacağız.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap