Anasayfa Kitap Cevapları
5 Aralık 2022, 16:41 - Zülal Güneş Yazdı

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 144-145-146. Cevapları Dersdestek Yayınları

Demokratikleşme Yolunda Atılan Adımlar Cevapları

5. ÜNİTE: DEMOKRATİKLEŞME ÇABALARI 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Cevapları 144-145-146. Sayfa Dersdestek Yayıncılık

Demokratikleşme Yolunda Atılan Adımlar Cevapları


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 144 Cevapları Dersdestek Yayıncılık

Atatürk’ün çok partili siyasi sisteme âşık ve taraftar olmasının nedenleri neler olabilir?
Cevap: Çok partili hayat demokrasiyi oluşturan unsurdur. Demokrasi adil bir şekilde halkın seçtiği kişinin başa gelip yönetmesi şekli olduğu için bu seçimde siyasi partilerin varlığı çok önemlidir.

Sonraki Ödev:  8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 50-51-53-55. Cevapları Dersdestek Yayınları

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 145 Cevapları Dersdestek Yayıncılık

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kurucuları hangi konularda Mustafa Kemal’den farklı düşünüyor olabilirler? Neden?
Cevap: Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kurucuları Mustafa Kemal’den farklı olarak siyasi alanda yapılan inkılaplar için zamanın erken olduğunu düşünmüşlerdir.


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 146 Cevapları Dersdestek Yayıncılık

Aşağıdaki cümlelerden doğru olduğunu düşündüklerinizin altındaki noktalı yere “Katılıyorum.”, yanlış olduğunu düşündüklerinizin altına ise “Katılmıyorum.” yazınız. Daha sonra da “Çünkü” kelimesiyle başlayan noktalı yerlere düşüncelerinizin gerekçelerini yazınız
Cevap:

• Demokrasi için tek bir siyasi partinin varlığı yeterlidir. Başka partilere gerek yoktur.

Katılmıyorum. Çünkü demokrasi için çok partili hayatın olması gerekir. Demokrasi seçim ile yönetilen bir yönetim şekli olduğu için siyasi partilerin varlığı önemlidir. 

• Tek partili bir meclisin etkili denetim görevi yapması imkânsızdır

Sonraki Ödev:  8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 110-111-112-113-115. Cevapları MEB Yayınları

Katılıyorum. Çünkü farklı görüşlerin oluşu demokrasiyi ayakta tutacak ve yönetim şeklinin ilerlemesini sağlayacaktır. 

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap