Anasayfa Kitap Cevapları
6 Aralık 2022, 17:28 - Zülal Güneş Yazdı

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 200-201. Cevapları MEB Yayınları

6. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Soruları Cevapları

6. ÜNİTE ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI 8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 200-201. Cevapları MEB Yayınları 1.Kitap


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 200 Cevapları MEB Yayınları

A. Aşağıdaki soruları metinlere göre cevaplayınız.

1-Metne göre Türklerin ve Rumların yaşadıkları sıkıntılar nelerdir? Yazınız.
Cevap: Zorunlu göç konusunda sıkıntı yaşamışlardır.

2-Mübadele zorunlu bir göçtür. Bu göçe benzer, günümüzde de mülteci sorunu yaşanmaktadır. Bu tür sorunların çözümü için devletler ve sivil toplum kuruluşları neler yapabilir? Yazınız.
Cevap: Kültürlerini unutmalarını önlemek amacıyla çalışmalar yapılabilir.


B. Aşağıda, Türkiye’nin dış politikasıyla ilgili Atatürk’ün sözleri verilmiştir. Bu sözlerin dış politika ilkelerinden hangisini yansıttığını boşluklara yazınız. 
Cevap:

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 200 Cevapları MEB Yayınları


C. Aşağıda harfleri karışık olarak verilen ve Lozan Antlaşması’ndan sonra ele alınan dış politika sorunlarının doğru şeklini yazınız. Bu sorunlardan hangisi Misak-ı Millî doğrultusunda çözüme kavuşturulamamıştır? Söyleyiniz. 
Cevap:

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 200 Cevapları MEB Yayınları


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 201 Cevapları MEB Yayınları

Ç. Aşağıda verilen olayları kronolojik sıraya göre yazınız.
Cevap:

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 201 Cevapları MEB Yayınları


D. Aşağıdaki soruları cevaplayınız

Sonraki Ödev:  8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 82-83-84-85-86-87. Cevapları MEB Yayınları

19-Atatürk, rahatsızlığı ilerlemesine rağmen Hatay’ın Türkiye’ye katılması için yoğun çaba göstermiştir. Bu bilgiye göre Atatürk’ün kişisel özelliklerinden hangisine ulaşılamaz?
Cevap: A) Çağdaşlığına


20- Almanya ve İtalya’nın saldırgan politikaları, Fransa’nın Suriye üzerindeki manda yönetimini kaldırmasına yol açtı.
Bu karar, aşağıdakilerden hangisinin çözümünde etkili olmuştur?

Cevap: B) Hatay sorunu


21-Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin Milletler Cemiyetine geç üye olmasının nedenlerinden biri değildir?
Cevap: A) Milletler Cemiyetinin I. Dünya Savaşı’ndan sonra kurulması


2-Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti’nin uluslararası alanda etkinliğini artıran gelişmelerden biri değildir?
Cevap: C) Saltanatı kaldırması


23-Türkiye Cumhuriyeti …………………………öncesinde batı sınırlarını güven altına almak için…………………..…, doğu sınırlarını güven altına almak için de…………………………… imzalamıştır.
Cümledeki boşluklar aşağıdaki seçeneklerden hangisi ile doldurulduğunda doğru bilgiye ulaşılabilir?

Cevap: A) II. Dünya Savaşı – Balkan Antantı – Sadabat Paktı

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap