Anasayfa Kitap Cevapları
30 Kasım 2023, 12:31 - Zülal Güneş Yazdı

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 134-135-136-137-138-139. Cevapları MEB Yayınları

Siyasi Alanda Yapılan İnkılaplar Cevapları

4. ÜNİTE ATATÜRKÇÜLÜK VE ÇAĞDAŞLAŞAN TÜRKİYE 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Cevapları 134-135-136-137-138-139. Sayfa MEB Yayınları 1.Kitap


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 134 Cevapları MEB Yayınları

Saltanatın Kaldırılması Cevapları

1-İnkılap ve ihtilal kavramları arasındaki farkı araştırınız.
Cevap: İnkılap çağa ayak uydurmak için yapılan köklü değişimdir. İhtilal ise mevcut düzeni devletin baskı yaparak ortadan kaldırmaya çalışmasıdır.


2-Atatürk hangi nedenlerle farklı alanlarda inkılaplar yapmıştır? Açıklayınız.
Cevap: Avrupa ile Türkiye’yi birleştirip Türkiye’ye milli egemenliği yerleştirmektir.


Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde yeni bir devletin kurulacağına yönelik belirtiler nelerdir? Açıklayınız.
Cevap: Mustafa kemal Atatürk’ün Milli Mücadele döneminden önce kongreler düzenleyerek yeni bir devletin kurulacağına yönelik belirtilerdir.


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 135 Cevapları MEB Yayınları

Ankara’nın Başkent Oluşu Cevapları

Mustafa Kemal, saltanatın kaldırılması konusunda “bitmiş bir gerçek” sözüyle ne demek istemiştir? Açıklayınız.
Cevap: Eskiden işe yarayan ancak günümüzde verimliliğini yitiren, işe yaramayan bir yönetim rejiminin günümüz şartlarında bir devletin ihtiyacını tam manasıyla karşılayamadığını anlatmak amacıyla böyle bir ifadede bulunmuş olabilir.

Sonraki Ödev:  8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 96-97-98-99-100-102-103-104. Cevapları MEB Yayınları

Saltanatın kaldırılmasına rağmen halifeliğin devam etmesinin sebepleri nelerdir? Açıklayınız.
Cevap: Halifelik dini bir makam olmasından dolayı biranda kaldırılması büyük bir tepki doğurabileceği için devam etmiş ve sonradan kaldırılmıştır.


Bir devlet için başkentin önemi nedir? Söyleyiniz.
Cevap: Başkent, bir ulusun içerisinde bulundurduğu yasama-yürütme ve yayın organlarının bulunduğu, ulusal ve uluslararası temsilcilerin devlet adına kararlar aldığı merkez olması nedeniyle bir devletin en önemli noktası başkenttir.


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 136 Cevapları MEB Yayınları

Ankara’nın başkent yapılmasında stratejik konumunun ne gibi etkisi olmuştur? Açıklayınız.
Cevap: Anadolu’nun tam ortasında yer alması, etrafı dağlar ile çevrili olduğu için korunaklı ve işgal edilmesi zor bir bölgedir.


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 137 Cevapları MEB Yayınları

Cumhuriyetin İlanı Cevapları

Millî Mücadele Dönemi’nde millî egemenliğe dayalı bir devlet kurulmasına rağmen cumhuriyetin ilanı niçin daha sonraya bırakılmıştır? Tartışınız.
Cevap: Saltanat kaldırılmamış ve Milli Mücadele devam etmektedir. Cumhuriyetin ilanı ile insanlar olumsuz etkilenip tepki gösterip Milli Mücadeleyi olumsuz etkileyebilirdi. Bu sebepten dolayı sonraya bırakılmıştır.


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 138 Cevapları MEB Yayınları

Halifeliğin Kaldırılması Cevapları

1-Meclis hükûmeti sistemi ile kabine sistemi arasındaki farkı araştırınız
Cevap:

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 138 Cevapları MEB Yayınları


2-Mustafa Kemal “Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi ile devlet şekli demektir.” sözüyle cumhuriyet yönetiminin hangi özelliğini vurgulamıştır? Açıklayınız
Cevap: Cumhuriyet’in temelinin demokrasi olduğunu söylemiştir. Demokrasi  halkın kendisini yöneteceği kişinin kendisi seçmesidir. Cumhuriyet bir eşitlik getiren sistemdir.

Sonraki Ödev:  8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 114-115-116. Cevapları Dersdestek Yayınları

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 139 Cevapları MEB Yayınları

1924 Anayasası Cevapları

1921 Anayasası’ndan kısa bir süre sonra niçin yeni bir anayasa hazırlanmıştır? Açıklayınız.
Cevap: 1921 Anayasasının olduğu dönemde Milli Mücadele devam etmekte bu Mücadelede hızlı bir kural getirilmiş güçler birliği ilkesi benimsenmiştir. Kurtuluş Savaşı’nı kazanmamızla birlikte eşitlik ilkesine dayalı bir  anayasaya ihtiyaç duyulmuştur.


1-Halifenin TBMM tarafından atanmasını TBMM’nin otoritesi açısından değerlendiriniz
Cevap: Güçler birliği ilkesi ile tüm kararları meclis almaktadır. Bu da oluşabilecek karışıklığı engellemeye yönelik bir sistemdir.


2-Halifeliğin kaldırılması Atatürk ilkelerinden hangilerinin güçlenmesine katkı sağlamıştır? Açıklayınız
Cevap: Laiklik, Cumhuriyetçilik ve eşitlik ilkelerine katkı sağlamıştır.


Aşağıdaki ifadelerin saltanat ve cumhuriyet kavramlarındaki karşılıklarını boşluklara yazınız
Cevap:

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 139 Cevapları MEB Yayınları

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap