Anasayfa Kitap Cevapları
19 Eylül 2022, 2:39 - Zülal Güneş Yazdı

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 14-15-16-17-18. Cevapları MEB Yayınları

Avrupa’daki Gelişmeler ve Osmanlı Devleti Cevapları

1. ÜNİTE BİR KAHRAMAN DOĞUYOR 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Cevapları 14-15-16-17-18. Sayfa MEB Yayınları 1.Kitap


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 14 Cevapları MEB Yayınları

Osmanlı Devleti’nin dağılma sürecine girmesinde milliyetçilik akımının etkisini araştırınız.
Cevap: Osmanlı devletinin dağılma sürecinde milliyetçilik akımı ön plana çıkmıştır. Milliyetçilik akımı Fransız ihtilali ile ön plana çıkmıştır. Ayaklanan ilk toplum Sırplardır. İlk bağımsız olan topluluk ise Yunanlılardır. Milliyetçilik akımı ile Osmanlı Devletinde yaşayan toplulukların hepsi ayaklanma göstermiş bu durumda Osmanlı Devletini kötü etkilemiştir.

Sonraki Ödev:  8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 85-87-88-89-90-91-92-93-94. Cevapları Dersdestek Yayınları

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 15 Cevapları MEB Yayınları

Osmanlı Devleti’nin XIX. yüzyılda izlediği denge politikasını araştırınız
Cevap: Osmanlı devletinin dağılma sürecinde milliyetçilik akımının etkisi ile daha kötüye gitmeye başlamıştır. Bu durum üzerine Mısır’ı işgal eden Fransa’ya karşı olan İngiltere ve Rusya’nın desteğini alarak denge politikasını uygulamıştır. Denge politikasının tam açılımı Hasta adam lakabı alan Osmanlı Devleti’nin, varlığını sürdürebilmek için güçlü olan Avrupa devletlerinden destek alıp devletlerin kendi aralarında çıkar çatışmalarından yararlanarak bir denge politikası oluşturmuştur.


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 16 Cevapları MEB Yayınları

1-Ham madde ve pazar nedir? Açıklayınız.
Cevap: Ham madde doğada bulunan işlenmemiş veya çok az işlenen ürünlere denmektedir. Pazar ise üretimi yapılan ürünün halka satılacak yere getirilmesidir.


2-Bir devletin, başka devletlerin açık pazarı haline gelmesi ne demektir? Açıklayınız.
Cevap:  Açık pazar haline gelmesi, bir ülkenin ürünlerini başka bir ülkede ticaretini yapma hakkına sahip olması ve bundan gelir elde etmesi anlamına gelmektedir.

Sonraki Ödev:  8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 128-129-130 Cevapları MEB Yayınları

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 17 Cevapları MEB Yayınları

Osmanlı Devleti’nin hangi özelliği, devletin dağılmasında önemli bir rol oynamıştır? Açıklayınız.
Cevap: Osmanlı devletinin dağılmasında rol oynayan en büyük özelliği çok uluslu bir yapısı olmasından kaynaklıdır. Çok uluslu olması devlet içi karışıklığa sebep olmuştur. Bundan dolayı Osmanlı devleti dağılma sürecine girmiştir.


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 18 Cevapları MEB Yayınları

Aşağıda tanımları verilen fikir akımlarıyla ilgili kavramları altlarındaki boşluklara yerleştiriniz?
Cevap:

8. Sınıf T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 17 Cevapları MEB Yayınları

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap