Anasayfa Kitap Cevapları
1 Ekim 2022, 12:41 - Mehmet Yazdı

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları Dersdestek Yayınları

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları Dersdestek Yayıncılık

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları Dersdestek Yayınları

Kitabınız farklıysa resmin üzerine tıklayınız.8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları


İçindekiler

1. ÜNİTE: BİR KAHRAMAN DOĞUYOR

 • Bir Kahraman Doğuyor Sayfa 9 Cevapları

A. XX. YÜZYILIN BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ

B. MUSTAFA KEMAL’İN DOĞUMU, AİLESİ VE ÇOCUKLUĞU

Ç. I. DÜNYA SAVAŞI’NA KADAR MUSTAFA KEMAL’İN ASKERLİK HAYATI

 

2. ÜNİTE: MİLLİ UYANIŞ: BAĞIMSIZLIK YOLUNDA ATILAN ADIMLAR

B. I. DÜNYA SAVAŞI’NDA OSMANLI DEVLETİ

C. MONDROS ATEŞKES ANLAŞMASI

Ç. KUVÂ-YI MİLLÎYE HAREKETİ

D. MİLLÎ BİLİNCİN UYANDIRILMASI: GELDİKLERİ GİBİ GİDERLER!

E. MİSAK-I MİLLÎ’DEN BÜYÜK MİLLET MECLİSİNE

G. SEVR ANTLAŞMASI

 

3. ÜNİTE: MİLLİ BİR DESTAN: YA İSTİKLAL YA ÖLÜM! Cevapları

A. MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ

Ç. AYAĞA KALKAN MİLLET

E. SANATÇILARIN VE EDEBİYATÇILARIN GÖZÜYLE MİLLİ MÜCADELE

 

Sonraki Ödev:  8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 38-39-40. Cevapları MEB Yayınları

4. ÜNİTE: ATATÜRKÇÜLÜK VE ÇAĞDAŞLAŞAN TÜRKİYE

 • Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye Sayfa 113 Cevapları

A. ATATÜRK İLKELERİ Cevapları

 • 1. Cumhuriyetçilik Sayfa 114 Cevapları

 • 2. Milliyetçilik Sayfa 114 Cevapları

 • 3. Halkçılık Sayfa 115 Cevapları

 • 4. Devletçilik Sayfa 115 Cevapları

 • 5. Laiklik Sayfa 116 Cevapları

 • 6. İnkılapçılık Sayfa 116 Cevapları

B. SİYASİ ALANDA İNKILAP

 • 1. Saltanatın Kaldırılması Sayfa 117 Cevapları

 • 2. Ankara’nın Başkent Oluşu Sayfa 117 Cevapları

 • 3. Cumhuriyet’in İlan Edilmesi Sayfa 118 Cevapları

 • 4. 3 Mart 1924 Tarihli Kanunlar Sayfa 119 Cevapları

 • 5. 1924 Anayasası’nın Kabulü Sayfa 120 Cevapları

C. HUKUK İNKILABI

 • 1. Cumhuriyet Dönemi Hukuk Anlayışı Sayfa 121 Cevapları

 • 2. Türk Medeni Kanunu’nun Kabulü Sayfa 121-122 Cevapları

Ç. EĞİTİM VE KÜLTÜR ALANINDA İNKILAP

 • 1. Eğitim İnkılabı Sayfa 123 Cevapları

 • 2. Kültür İnkılabı Sayfa 124-125 Cevapları

 • 3. Üniversite Reformu Sayfa 126 Cevapları

 • 4. Atatürk ve Güzel Sanatlar Sayfa 127-128- Cevapları

D. TOPLUMSAL ALANDA İNKILAPLAR

 • 1. Şapka ve Kıyafet İnkılabı Sayfa 129 Cevapları

 • 2. Tekke, Zaviye ve Türbelerin Kapatılması Sayfa 130 Cevapları

 • 3. Takvim, Saat ve Ölçülerde Değişim Sayfa 130 Cevapları

 • 4. Soyadı Kanunu’nun Kabulü Sayfa 131 Cevapları

 • 5. Kadın Hakları Alanındaki Gelişmeler Sayfa 131-132 Cevapları

E. EKONOMİ ALANINDA GELİŞMELER

 • 1. Türkiye İktisat Kongresi ve Misak-ı İktisadi Sayfa 133 Cevapları

 • 2. Tarım Alanındaki Gelişmeler Sayfa 134 Cevapları

 • 3. Sanayi ve Ticaret Alanındaki Gelişmeler Sayfa 135 Cevapları

 • 4. Denizcilik Alanındaki Gelişmeler Sayfa 136 Cevapları

F. SAĞLIK ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

 • Sağlık Alanında Yapılan Çalışmalar Sayfa 137 Cevapları

 • Cumhuriyetin Kazanımları ve Atatürk’ün Gösterdiği Hedefler Sayfa 138-139 Cevapları

Ğ. ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARINI OLUŞTURAN TEMEL ESASLAR

 • Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar Sayfa 140 Cevapları

 • 4.Ünite Neler Öğrendim? Sayfa 141-142 Cevapları

 

5. ÜNİTE: DEMOKRATİKLEŞME ÇABALARI

 • Demokratikleşme Çabaları Sayfa 143 Cevapları

A. DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR

 • 1. Cumhuriyet Halk Fırkası Sayfa 144 Cevapları

 • 2. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Sayfa 145-146 Cevapları

 • 3. Serbest Cumhuriyet Fırkası Sayfa 147-148 Cevapları

B. MUSTAFA KEMAL’E SUİKAST GİRİŞİMİ

 • Mustafa Kemal’e Suikast Girişimi Sayfa 149 Cevapları

C. TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NE YÖNELİK TEHDİTLER

 • Türkiye Cumhuriyeti’ne Yönelik Tehditler Sayfa 150-151 Cevapları

 • 5.Ünite Neler Öğrendim? Sayfa 152 Cevapları

 

6. ÜNİTE: ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI

 • Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası Sayfa 153 Cevapları

 • Atatürk Dönemi Türk Dış Politikasının Temel İlkeleri Sayfa 154-155-156-157 Cevapları

B. ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASINDAKİ GELİŞMELER

 • 1. Lozan Barış Antlaşması’nın Anlam ve Önemi Sayfa 158 Cevapları

 • 2. Yabancı Okullar Sorunu Sayfa 159 Cevapları

 • 3. Dış Borçlar Sorunu Sayfa 160 Cevapları

 • 4. Musul Sorunu Sayfa 161 Cevapları

 • 5. Nüfus Mübadelesi Sayfa 162 Cevapları

 • 6. Türkiye’nin Milletler Cemiyetine Girmesi (1932) Sayfa 163 Cevapları

 • 7. Balkan Antantı (1934) Sayfa 164 Cevapları

 • 8. Montreux (Montrö) Boğazlar Sözleşmesi (1936) Sayfa 164-165 Cevapları

 • 9. Sadabat Paktı (1937) Sayfa 166 Cevapları

C. HATAY’IN ANA VATANA KATILMASI

 • Hatay’ın Ana Vatana Katılması Sayfa 167-168 Cevapları

 • 6.Ünite Neler Öğrendim? Sayfa 169-170 Cevapları

 

7. ÜNİTE: ATATÜRK’ÜN ÖLÜMÜ VE SONRASI

 • Atatürk’ün Ölümü ve Sonrası Sayfa 171 Cevapları

 • 1. Atatürk’ün Son Günleri ve Ölümü Sayfa 172-173 Cevapları

 • 2. Atatürk’ün Ardından Sayfa 174-175-176 Cevapları

B. ATATÜRK’ÜN ESERLERİ

 • 1. En Büyük Eser: Cumhuriyet Sayfa 177 Cevapları

 • 2. Atatürk’ün Kitapları Sayfa 178-179 Cevapları

C. ATATÜRK VE II. DÜNYA SAVAŞI

 • 1. İleri Görüşlü Bir Lider: Atatürk Sayfa 180 Cevapları

 • 2. II. Dünya Savaşı’na Doğru Türkiye Sayfa 181 Cevapları

 • 3. II. Dünya Savaşı Sırasında Türkiye Sayfa 182 Cevapları

 • 4. II. Dünya Savaşı’nın Türkiye’ye Etkileri Sayfa 183-184-185 Cevapları

 • 5. II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye Sayfa 186-187 Cevapları

Ç. TÜRKİYE’DE ÇOK PARTİLİ SİYASİ HAYATA GEÇİŞ

 • Türkiye’de Çok Partili Siyasi Hayata Geçiş Sayfa 188-189-190 Cevapları

 • 7.Ünite Neler Öğrendim? Sayfa 191-192-193 Cevapları

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Aydın, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Adım Adım, E-Kare, Dizin, Anıttepe, Lisans, Yargı, Berkay, Dersdestek, Bir-Yay, Sonuç, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.