Anasayfa Kitap Cevapları
5 Aralık 2022, 13:44 - Zülal Güneş Yazdı

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 169-170. Cevapları Dersdestek Yayınları

6. Ünite Neler Öğrendim? Cevapları

6. ÜNİTE: ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Cevapları 169-170. Sayfa Dersdestek Yayıncılık


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 169 Cevapları Dersdestek Yayıncılık

6. Ünite Neler Öğrendim Cevapları

A) Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerleri, verilen ifadelerden uygun olanları ile tamamlayınız.
Cevap:

1. Cumhuriyet Dönemi’nde Millî Eğitim Bakanlığı yabancı okullardaki Türkçe, tarih ve coğrafya derslerinin Türk öğretmenler tarafından okutulmasını kararlaştırmıştır.
2. Balkan Antantı Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya tarafından kurulmuştur.
3. Hatay Sorunu Türkiye ile Fransa arasında yaşanmıştır.
4. Lozan Barış Antlaşması ile kurulan Uluslararası Boğazlar Komisyonu 1936 yılında kaldırılmıştır.
5. Musul Sorunu Türkiye ile İngiltere arasında yapılan Ankara Antlaşması ile çözülmüştür.
6. Türkiye, Osmanlı dış borçlarının son taksitini 1954 yılında ödemiştir.
7. Türkiye ile Yunanistan arasındaki Nüfus mübadelesi sorunu 1930’da çözümlenmiştir.
8. Sadabat Paktı Türkiye, İran, Irak ve Afganistan arasında kurulmuştur.


B) Aşağıda verilen Atatürk’ün sözlerinden her birinin numarasını ilişkili olduğu dış politika ilkesinin başındaki kutucuğa yazınız.
Cevap:

A (4) Milletin hayatı tehlikeye düşmedikçe savaşa girmemek
B (1) Gerçekleştiremeyeceğimiz hedefler peşinde koşmamak
C (2) Türk kamuoyunu dikkate almak
Ç (3) Milletin çıkarını her şeyin üzerinde tutmak

Sonraki Ödev:  8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 63-64-66. Cevapları MEB Yayınları

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 170 Cevapları Dersdestek Yayıncılık

C) Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız
Cevap:

1. (D) Türkiye, Lozan Antlaşması’yla bağımsızlığını uluslararası alanda kabul ettirmiştir.
2. (Y) Musul Sorunu Türkiye’nin istediği şekilde çözümlenmiştir.
3. (D) Türkiye Osmanlı dış borçlarının bir kısmını para yerine çeşitli ürünler vererek ödemiştir.
4. (Y) Türkiye, Milletler Cemiyetinin kurucu üyelerinden biridir.
5. (Y) Montrö Boğazlar Sözleşmesi’yle Boğazların yönetimi uluslararası bir komisyona bırakılmıştır.
6. (Y) Türkiye, Sadabat Paktı’nı kurarak batı sınırının güvenliğini sağlamıştır.
7. (D) Hatay Cumhuriyeti’nin ilk cumhurbaşkanı Tayfur Sökmenoğlu’dur.
8. (D) Lozan Barış Antlaşması’yla gayrimüslim Türk vatandaşlarına siyasi haklar verilmiştir.


Ç) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. (…) hükümlerine göre;
I. Boğazlar meselesi uluslararası bir boyut kazanmıştır,
II. Boğazların güvenliği Karadeniz’e kıyısı olan devletlerce sağlanacaktır,
III. Türkiye, Boğazlar üzerinde tam egemenlik sağlamıştır
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Cevap: A) Yalnız I


2. Atatürk Dönemi Türk dış politikasındaki;
I. Ulusun hayatı tehlikede olmadıkça savaşa girmeme,
II. Millî sınırlarımız içinde varlığımızı koruma,
III. Yurtta ve dünyada barışı koruma
ilkelerinden hangileri Atatürk’ün yayılmacı politikalara karşı olduğunu göstermektedir?
Cevap: D) I, II ve III

Sonraki Ödev:  8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 148-149-150-151-152. Cevapları MEB Yayınları

3. Türkiye’nin Milletler Cemiyetine üye olmak için başvurmayıp davet edilmeyi beklemesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi olduğu söylenebilir?
Cevap: B) Milletler Cemiyetinin Musul Sorunu’nda İngiltere’yi desteklemesi


D) Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Türkiye ile Yunanistan nüfus mübadelesi sorununa nasıl bir çözüm bulmuştur?
Cevap: Yunan ve Türk halklarının mübadelesine ilişkin olarak sözleşme imzalanmış bu şekilde sorun çözümlenmiştir.

2. Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin Türkiye açısından en önemli hükmü hangisidir? Neden?
Cevap: Türkiye bu sözleşme ile boğazlardaki hakimiyetini kesinleştirmiştir.

3. Lozan Barış Antlaşması’nda dış borçlar sorununa nasıl bir çözüm getirilmiştir?
Cevap: Dış borçlar indirilerek ödeme Frank ve Türk parası şeklinde yapılmıştır.

4. Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerinden olan “mütekabiliyet” ilkesini açıklayınız
Cevap: Devletler arası olan ilişkilerde yapılan davranışa karşı aynı şekilde karşılık vermek anlamına gelmektedir.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap