Anasayfa Kitap Cevapları
6 Nisan 2023, 16:44 - Zülal Güneş Yazdı

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 191-192-193. Cevapları Dersdestek Yayınları

7. Ünite Neler Öğrendim? Cevapları

7. ÜNİTE: ATATÜRK’ÜN ÖLÜMÜ VE SONRASI 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Cevapları 191-192-193. Sayfa Dersdestek Yayıncılık


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 191 Cevapları Dersdestek Yayıncılık

A) Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerleri, verilen ifadelerden uygun olanları ile tamamlayınız.
Cevap:

1. Atatürk’ün Türk ordusuna son mesajı Başbakan Celal Bayar tarafından okunmuştur.
2. Atatürk’ün ölümünden sonra yakın silah arkadaşı İsmet İnönü cumhurbaşkanı olarak seçilmiştir.
3. II. Dünya Savaşı’nın başlıca nedeni Almanya’nın Versay Antlaşması’na aykırı şekilde silahlanmasıdır.
4. II. Dünya Savaşı’nda Almanya, İtalya ve Japonya Mihver Devletler grubunu oluşturmuştur.
5. Cumhuriyet Halk Fırkasından ayrılan Adnan Menderes ve arkadaşları Demokrat Partiyi kurmuşlardır.
6. Atatürk’ün naaşı 21 Kasım 1938’de Etnografya Müzesinde hazırlanan geçici kabrine konulmuştur.
7. Atatürk’ün fikirlerini içeren “Vatandaş İçin Medeni Bilgiler” adlı kitap Ayşe Afet İnan tarafından kaleme alınmıştır.
8. II. Dünya Savaşı yıllarında Türkiye, para ihtiyacını karşılamak üzere Varlık Vergisi’ni çıkarmıştır.


B) Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız
Cevap:

(D) 1. II. Dünya Savaşı Almanya’nın Polonya’ya saldırmasıyla başlamıştır.
(Y) 2. 1946 Genel Seçimlerini Demokrat Parti kazanmıştır.
→ CHP kazanmıştır.
(D) 3. Celal Bayar Demokrat Partinin kurucularından biridir.
(Y) 4. Türkiye II. Dünya Savaşı yıllarında eğitim alanında gerileme içine girmiştir.
→ Ekonomik alanda gerileme yaşamıştır. 
(D) 5. Ülkemizde ilk çok partili genel seçimler II. Dünya Savaşı’ndan sonra yapılmıştır.
(Y) 6. Millî Korunma Kanunu sınır güvenliğini sağlamak amacıyla çıkarılmıştır.
→ Ekonomik olarak faiş fiyatla satış yapan insanlara karşı refah seviyesini koruyan kanundur. 
(D) 7. Türkiye II. Dünya Savaşı’na resmen katılmıştır.
(Y) 8. II. Dünya Savaşı İngiltere ve müttefiklerinin yenilgisiyle sonuçlanmıştır
→ Almanya yenilgiye uğramıştır. 


C) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

Sonraki Ödev:  8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 95-97. Cevapları Dersdestek Yayınları

1. (…) Mustafa Kemal’in bu davranışı aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
Cevap: C) Vatan bütünlüğüne önem verdiğinin


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 192 Cevapları Dersdestek Yayıncılık

2. Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı sırasında Türkiye’de ekonomik sıkıntı yaşandığının göstergelerinden biri değildir?
Cevap: A) Karartma uygulamasına geçilmesi


3. (…) I. Ekonomik kalkınmasını devam ettirmek,
II. Yurtta ve dünyada barışı sağlamak,
III. Sınırlarının güvenliğini sağlamak
amaçlarından hangileri etkili olmuştur?

Cevap: D) I, II ve III


4. (…) Türkiye’nin bu süreçteki tutumundan hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
Cevap:  C) Uluslararası kurumların dışında kalmak istememiştir.


5. (…) Churchill’in bu sözünden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
Cevap: B) Atatürk büyük zaferler kazanmış, başarılı bir askerdir.


Ç) Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Türkiye’nin II. Dünya Savaşı’nın son günlerinde Almanya ve müttefiklerine savaş ilan etmesinin nedenleri nelerdir?
Cevap: Bir taraf izlemesi gerektiğinden dolayı yenilgiye yakın olan devletlere savaş ilan etmiştir.

2. Atatürk “Geometri” adlı kitabını hangi amaçlarla yazmıştır?
Cevap: Yeni Türkçe diline matematik kavramlarını kazandırmış ve bilim alanında çalışma gösteren insanlara kaynak olmuştur.

3. Atatürk hangi yönleriyle mazlum milletlere örnek olmuş bir devlet adamıdır?
Cevap: Atatürk esaret altında olmak istemeyen, özgürlükçü, barışçı, merhametli bir liderdir. Ülkesini yeni bir yönetim sistemi ile baştan yaratan lider diğer mazlum ülkelere de ışık olmuştur.

Sonraki Ödev:  8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları Dersdestek Yayınları

4. Atatürk “Zabit ve Kumandan ile Hasbihal” adlı eserinde hangi konulardan söz etmiştir?
Cevap: Sofya’da askeri ataşe görevinde kaleme aldığı eserde orduda olana aksaklıkları, ülkenin içinde bulunmuş olduğu askeri ve siyasi durumdan duyduğu üzüntüye yer vermiştir.

5. II. Dünya Savaşı sonrasında Türk toplumunun günlük hayatında meydana gelen değişiklikler neler olmuştur?
Cevap: İthalat ve ihracat azalmıştır. Ülkede nüfus artışı hızlıdır fakat temel ihtiyaç azalmıştır. Kısmi olarak tarım ve hayvan ürünlerine el konulmuştur.


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 193 Cevapları Dersdestek Yayıncılık

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 193 Cevapları Dersdestek Yayıncılık

D) Aşağıdaki etkinliği yapınız.

• Mustafa Necati’ye göre Türk milleti yaptığı hizmetlere karşılık Mustafa Kemal’i nasıl ödüllendirmiştir?
Cevap: Türk milleti Atatürk’ün yaptığı hizmetlere karşı onun izinden gitmiş ve her emrini gözleyerek beklemeye başlamıştır.

• Taksim Cumhuriyet Abidesi’nin açılışında sizden Atatürk ile ilgili kısa bir nutuk söylemeniz istenseydi neler söylerdiniz?
Cevap:  Kurtuluş Savaşı zamanında, Maraş’ta İzmir’de Antep’te, Erzurum’da, Sivas’ta, Adana’da ve daha nice memlekette uğruna canını verenler anısına bu abideyi inşa etmiş ve bu fedakarlık dolu dönemi ebediyen hatırlamamız için bugün bu abidenin açılışını yapmış bulunmaktayız.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap