Anasayfa Kitap Cevapları
14 Mayıs 2024, 20:48 - Zülal Güneş Yazdı

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 200-201. Cevapları MEB Yayınları

Yaşayan Demokrasi Kendimizi Değerlendiriyoruz Cevapları

6. ÜNİTE Yaşayan Demokrasi: 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 200-201. Cevapları MEB Yayınları


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 200 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

A. Aşağıdaki cümlelerin başına cümlede verilen ifadeler doğruysa “D”, yanlış ise “Y” yazınız. Yanlış olan cümlelerin doğrularını altlarına yazınız.
Cevap:

1. (D) Demokrasi ilk olarak Yunan Uygarlığı’nda ortaya çıkmıştır.
2. (D) İlk Türk devletlerinde ülke töre denilen yazısız kurallarla yönetilmiştir.
3. (Y) Demokrasi ile yönetilen ülkelerde hiçbir zaman insan hakları ihlali yaşanmaz.
⇒ Demokrasi ile yönetilen ülkelerde de antidemokratik uygulamalar görülebilir.
4. (Y) Türk kadını, siyasal haklarını dünyadaki birçok ülkeden daha sonra kazanmıştır.
⇒ Türk kadını, siyasal haklarını dünyadaki birçok ülkeden daha önce kazanmıştır.
5. (D) Mustafa Kemal Atatürk, Millî Mücadele’nin hazırlık aşamasında kongreler yaparak komutanların ve halkın alınan kararlara ortak olmasını sağlamıştır.


B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere ilgili kelimeleri yazınız.
Cevap:

1. Osmanlı Devleti’nde Sened-i İttifak ile padişahın yetkileri ilk defa sınırlandırılmıştır.
2. Türk milletinin ilk anayasası Kanun-ı Esasî ile ilk defa anayasal yönetime geçilmiştir.
3. İlk Türk devletlerinde devlet işlerinin görüşüldüğü kurultay danışma meclisi niteliğindedir.
4. MS 1215’te İngiltere’de kral ile soylular arasında imzalanan Magna Carta ile kralın yetkileri ilk defa sınırlandırılmıştır.
5. Sosyal devlet, ihtiyacı olan ve çalışamayacak durumda olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılar; çalışan kesimin haklarını yasalar aracılığı ile korur.

Sonraki Ödev:  “Bilgi Birikerek İlerler.” Sözünden Ne Anlıyorsunuz? Açıklayınız.

C. Aşağıdaki eşleştirmeleri yapınız.
Cevap:

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 200 Sayfa Cevapları MEB Yayınları


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 201 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

D. Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1. (…) Yukarıdaki maddelerden hangileri hukuk devleti ilkesine uygundur? 
Cevap: B) I ve II

2. Aşağıda I. Meşrutiyet ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Cevap: B) Yasama ve yürütme yetkisi tamamen meclise bırakılmıştır

3. Yûsuf Has Hâcib’in Türk töresinin bazı özelliklerini yansıttığı yukarıdaki sözü, demokrasinin aşağıda yer alan özelliklerinden hangisini göstermektedir? 
Cevap:  A) Eşitlik

4. Aşağıdakilerden hangisi demokratik ülkelerde bulunması gereken özelliklerinden biri değildir?
Cevap: C)Sadece çoğunluğun fikirleri önemlidir.


E. Aşağıdaki sorunun doğru cevabını yazınız.

(…) Yukarıdaki metinde Atina’daki demokrasi uygulamasında demokrasinin temel ilkelerinden hangileri eksiktir? Yazınız. 
Cevap:  Eşitlik, özgürlük ve çoğulculuk.

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 140-141. Cevapları MEB Yayınları

F. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Sosyal devletin olmadığı toplumlarda ne gibi sorunlar yaşanır?
Cevap: Sosyal bir devlet yapısının olmadığı ülkelerde, toplumda adalet, eşitlik hakları çiğnenirdi.

2. Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk kadınına verdiği hakların demokrasinin gelişmesi açısından önemi nedir?
Cevap: Kadınların geri tutulduğu bir ülke gerilemeye mahkumdur. Herkesin eşit sayıldığı sosyal, demokratik devlet yapısı her zaman ilerler ve gelişir. Atatürk kadınlara haklar vererek bu yapıyı oluşturmuştur.

3. 1876 yılında yayınlanan Kanun-ı Esasî’nin Türk tarihi açısından önemini açıklayınız
Cevap: Osmanlı Devleti’nin ilk ve son anayasasıdır. Bu anayasa ile halk seçme ve seçilme hakkı kazanmıştır.

4. Bireylerin demokrasi kültürü ile yetişmesi için anne ve babalara düşen görevler nelerdir?
Cevap: Çocuklarına söz hakkı vermeleri, iş paylaşımı yapmalı ve çocukları arasında eşitliği sağlamalıdırlar.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap